PATIËNTENBIJSLUITER NEOMYCINESULFAAT CF 375 mg, tabletten

Samenstelling
Neomycinesulfaat CF 375 mg, tabletten bevatten per tablet 375 mg neomycinesulfaat


Lijst van hulpstoffen
Microkristallijne cellulose, natriumcarboxymethylzetmeel, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, magnesiumstearaat.

Werking
Neomycinesulfaat is een antibacterieel middel behorend tot de groep van aminoglycosiden. Neomycinesulfaat doodt een groot aantal soorten bacteriën.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen
Centrafarm Services B.V.,
Etten-Leur

RVG-nummer
In het register ingeschreven onder:
RVG 50746, Neomycinesulfaat CF 375 mg, tabletten

Te gebruiken bij

Neomycinesulfaat wordt gebruikt bij het ontsmetten van de darmen (darmdecontaminatie) voor een operatie.

Neomycinesulfaat wordt ook toegepast bij de behandeling en voorkoming van een diepe bewusteloosheid (coma) ten gevolge van een ernstig verminderde leverwerking.

Niet gebruiken bij
Overgevoeligheid voor neomycinesulfaat of andere aminoglycosiden.
Ook niet gebruiken bij afsluiting van dunne of dikke darm, beschadiging van darmslijmvlies en/of uitgebreide darmzweren.
Het middel dient bij voorkeur ook niet te worden gebruikt door patiënten met verminderde nierwerking of stoornissen in het gehoor en evenwichtsorganen.

Waarschuwingen en voorzorgen
Overgevoelig worden voor het middel en overgevoeligheidsreacties kunnen voorkomen. Na langdurig gebruik kunnen meervoudige infecties optreden met overgroei van ongevoelig micro-organismen, zoals schimmels.

Bij afsluiting van de darm of bij beschadiging van de darm bestaat de kans op ernstige nier- en gehoorbeschadiging door opname van het middel in het bloed.
Oppassen met het gebruik van het middel bij patiënten met verminderde nierwerking, leverziekte en/of verminderd gehoor.

Bij patiënten die een zeer intensieve behandeling ondergaan wordt geadviseerd regelmatig de nierwerking en het gehoor te controleren.
Het middel mag bij voorkeur niet langer dan zes dagen worden gebruikt.
Waarop verder te letten

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Gelijktijdig gebruik van neomycine met andere aminoglycoside antibiotica wordt ontraden vanwege verhoogde kans op ernstige nier- en gehoorbijwerkingen en blokkade van de spierprikkelgeleiding. Met name patiënten met verminderde nierwerking dienen het middel met terughoudendheid te gebruiken vanwege kans op gehoorverlies, (blijvende) doofheid, spierverslapping, verminderde ademhaling of ademnood.
Neomycinesulfaat kan bij gelijktijdig gebruik de werking van orale antistollingsmiddelen versterken, zodat een verlenging van de stollingstijd kan optreden.

De werking van spierverslappende middelen van het tubocurarine-type en van narcosemiddelen wordt door neomycinesulfaat versterkt met kans op verminderde ademhaling, stoppen van ademhaling en spierverslapping.
Neomycinesulfaat kan na orale toediening de opname in het bloed van digoxine, fenoxymethylpenicilline, retinol of vitamine B12 en methotrexaat verminderen.
De kans op ernstige bijwerkingen van de nier is verhoogd bij gelijktijdig gebruik van amfotericine B, cefaloridine, ciclosporine en carboplatine.
De kans op ernstige nierbijwerkingen is het grootst bij patiënten met een verminderde nierwerking. De kans op gehoorbeschadiging is verhoogd bij gelijktijdig gebruik van verschillende urine uitdrijvende middelen o.a. bumetanide, furosemide en etacrynezuur.
Gehoorverlies en (blijvende) doofheid kunnen optreden, zelfs na staken van de behandeling.

De werkzaamheid van orale anticonceptiemiddelen (de pil) kan zijn verminderd bij gelijktijdig gebruik met neomycine, met kans op "spotting", doorbraakbloedingen en eventueel ongewenste zwangerschap.

Bij zwangerschap of borstvoeding

Over het gebruik van deze stof in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.
Neomycinesulfaat wordt in geringe hoeveelheden uitgescheiden in de moedermelk.
Bij zwangerschap en tijdens periode van borstvoeding uitsluitend gebruiken op advies van de arts.

Invloed op de rijvaardigheid en reactievermogen

Gezien het gebruik is invloed op de rijvaardigheid en reactievermogen niet van toepassing.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering
Volwassenen:
Darmontsmetting voor operatie:
ca. 1 gram neomycinesulfaat (3 tabletten 375 mg) elk uur gedurende 4 uur, gevolgd door ca. 1 gram neomycinesulfaat (3 tabletten 375 mg) elke 4 uur gedurende 24 uur.

Coma ten gevolge van ernstige verminderde leverwerking:
ca. 1 - 3 gram neomycinesulfaat viermaal per dag gedurende maximaal 6 dagen.

Kinderen:
Darmontsmetting voor operatie:
15,6 mg/kg lichaamsgewicht neomycinesulfaat of 442 mg/m2 lichaamsoppervlak neomycinesulfaat iedere 4 uur gedurende 3 dagen.

Coma ten gevolge van ernstig verminderde leverwerking:
22,5 - 63 mg/kg lichaamsgewicht neomycinesulfaat of 665 - 1855 mg/m2 lichaamsoppervlak
neomycinesulfaat iedere 6 uur gedurende 5 of 6 dagen.

Wijze van innemen
De tabletten innemen met een 1/2 glas water.


Vergeten dosering

Indien u vergeten bent neomycinesulfaat in te nemen en het tijdstip is niet al te lang voorbij dan moet u het tablet alsnog innemen. Indien het reeds langer voorbij is dan kunt u beter wachten tot het volgende tijdstip waarop u een tablet in zou moeten nemen. Bij eventuele onduidelijkheden is het raadzaam uw arts of apotheker te raadplegen.

Overdosering

Neomycinesulfaat wordt na inname nauwelijks opgenomen vanuit het
maagdarmkanaal. In sommige gevallen, bijv. door beschadiging van de darmwand, kan er toch een te hoge opname plaatsvinden. Neomycinesulfaat is dan met name schadelijk voor de nieren en het gehoor. Dit kan leiden tot een sterk verlaagde urineproductie en blijvende doofheid. Indien u een overdosering vermoedt of bemerkt dient u een arts te waarschuwen. Laat hem de verpakking of de patiëntenbijsluiter zien. Hij kan u dan verder op de juiste manier behandelen.

Bijwerkingen

Overgevoeligheidsreacties, misselijkheid, braken en diarree kunnen optreden.
Verminderde gevoeligheid van bacteriën voor neomycinesulfaat en wijziging van bacteriën die in de darm voorkomen kunnen optreden.
Bij beschadiging van darmslijmvlies of afsluiting van de darm bestaat de kans op ernstige nier- en gehoorbeschadigingen. Bij langdurig gebruik kan door mogelijke beschadiging van darmslijmvlies een ziektebeeld optreden gepaard gaande met vetdiarree en diarree.

Neem bij het hinderlijk aanhouden van deze bijwerkingen contact op met uw arts, evenals bij het optreden van bijwerkingen die niet in deze lijst voorkomen.
Aanwijzingen voor het bewaren

Bewaar bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld achter "Niet te gebruiken na" of "Exp.".

Datum laatste herziening: augustus 1996