BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
NICOPATCH 7 mg/24 uur, pleister voor transdermaal gebruik
Nicotine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is zonder recept verkrijgbaar. Desondanks moet u Nicopatch zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren na 6 maanden.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker

In deze bijsluiter:
1. Wat is Nicopatch en waarvoor wordt het gebruikt ?
2. Wat u moet weten voordat u Nicopatch gebruikt
3. Hoe wordt Nicopatch gebruikt ?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Nicopatch ?
6. Aanvullende informatie

1. Wat is NICOPATCH en waarvoor wordt het gebruikt ?

Nicopatch behoort tot een groep geneesmiddelen die worden gebruikt als hulp bij het stoppen met roken.

Nicopatch is een pleister voor transdermaal gebruik en lijkt op een gewone pleister met het geneesmiddel aan de zijde die op uw huid kleeft. Er is 7 mg nicotine in de pleister die, klevend op uw huid, 24 uur nodig heeft om door uw huid in uw lichaam te dringen.
Dit geneesmiddel wordt gebruikt om de nicotineontwenningsverschijnselen bij nicotineverslaving te verlichten bij personen die wensen te stoppen met roken

2. Wat u moet weten voordat u NICOPATCH gebruikt
Gebruik Nicopatch niet

indien u gelegenheidsroker of niet-roker bent
indien u overgevoelig (allergisch) bent voor nicotine of voor één van de andere bestanddelen van Nicopatch
Als u niet zeker bent of u Nicopatch mag gebruiken, moet u uw arts of apotheker raadplegen.

Wees extra voorzichtig met Nicopatch
Raadpleeg uw arts alvorens Nicopatch te gebruiken indien u een recente hartaanval had, een onstabiel of verergerd beklemmend pijnlijk gevoel op de borst ten gevolge van lokale vernauwingen of vernauwingen van de kransslagaders (angina), inclusief angina met hartritmestoornissen en afwijkingen van het elektrocardiogram (angina van Prinzmetal), een ernstige onregelmatige hartslag, een niet onder controle te krijgen hoge bloeddruk of recente beroerte.

Alvorens Nicopatch te gebruiken, moet u uw arts of apotheker om advies vragen:
• als u een stabiele hart- en bloedvatenziekte heeft, een ernstig hoge bloeddruk of hartfalen,
• als u diabetes heeft,
• als u een overactieve schildklier heeft of een tumor in de bijnieren (feochromocytoom),
• als u een ernstige lever- en/of nierziekte heeft,
• als u een actieve zweer in de maag of twaalfvingerige darm heeft,
• als u een aangetaste huid heeft.
De juiste dosis voor volwassenen kan kleine kinderen ernstig vergiftigen of zelfs doden. Daarom is het belangrijk de gebruikte en ongebruikte pleisters voor transdermaal gebruik te allen tijde buiten bereik en zicht van kinderen te bewaren.
Vouw de pleister na gebruik dubbel met de kleefzijde naar binnen, voor deze weg te gooien.

Gebruik in combinatie met andere geneesmiddelen
Stoppen met roken en/of Nicopatch kunnen de manier waarop andere geneesmiddelen werken, veranderen. Het is mogelijk dat u dan van één van beide geneesmiddelen geen voordeel hebt. Zo is er bijvoorbeeld voor sommige geneesmiddelen gebruikt bij de behandeling van astma, diabetes, schizofrenie, de ziekte van Parkinson, hoge bloeddruk, maagzweren, hevige pijn en een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst ten gevolge van lokale vernauwingen of vernauwingen van de kransslagaders (angina) een dosisaanpassing nodig. Vertel daarom uw arts of een professionele in de gezondheidszorg wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap

Het is zeer belangrijk te stoppen met roken tijdens uw zwangerschap omdat het groeiachterstand bij uw baby kan veroorzaken. Het kan ook tot vroeggeboorte en zelfs doodgeboorte leiden. Ideaal zou zijn dat u probeert te stoppen met roken zonder gebruik van geneesmiddelen. Als dit niet lukt, mag Nicopatch enkel warden gebruikt na raadpleging van uw gynaecoloog of verloskundige die uw zwangerschap volgt, uw huisarts of een arts in een centrum gespecialiseerd in hulp bij nicotineontwenning.

Borstvoeding

Nicopatch moet net zoals roken zelf worden vermeden tijdens de borstvoeding, omdat nicotine overgaat in moedermelk en uw kind kan beïnvloeden. Als u er niet in geslaagd bent te stoppen met roken, is het beter kauwgom of tabletten te gebruiken dan pleisters. Nicopatch mag enkel worden gebruikt tijdens de borstvoeding op advies van uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er werden geen risico's aangetoond met betrekking tot de rijvaardigheid of de bediening van machines wanneer de pleister volgens de aanbevolen dosis wordt gebruikt maar denk eraan dat stoppen met roken gedragsveranderingen kan veroorzaken.

3. Hoe wordt NICOPATCH gebruikt ?

Om succesvol te stoppen met roken met deze behandeling, moet u volledig stoppen met roken. Gebruik Nicopatch niet gelijktijdig met een ander nicotineproduct zoals kauwgom of tabletten, tenzij onder strikt medische controle.
Nicopatch mag niet worden gebruikt door mensen onder de 18 jaar zonder aanbeveling van een arts of apotheker.

Er zijn drie sterktes beschikbaar van dit geneesmiddel:
Nicopatch 7 mg/24h pleister voor transdermaal gebruik,
Nicopatch 14 mg/24h pleister voor transdermaal gebruik,
Nicopatch 21 mg/24h pleister voor transdermaal gebruik.

De juiste sterkte voor u wordt bepaald aan de hand van het aantal sigaretten dat u per dag rookt of door gebruik te maken van de Fagerstromtest. Deze test meet uw graad van nicotineverslaving. Met uw score op deze test kan u de pleistersterkte kiezen die het meest geschikt is voor u.
Check dit met een professionele in de gezondheidszorg indien u niet zeker bent. Om uw graad van verslaving te kunnen evalueren, doe de Fagerstrômtest.

FAGERSTROMTEST
Wanneer rookt u uw eerste sigaret nadat u bent wakker geworden?
- binnen de 5 minuten : 3
- na 6 tot 30 minuten : 2
- na 31 tot 60 minuten :1
- na 60 minuten :0

Vindt u het moeilijk niet te roken op plaatsen waar het verboden is ?
- ja : 1
- neen : 0


Welke sigaret van de dag kunt u moeilijk overslaan ?
- de eerste: 1
- een andere:0


Hoeveel sigaretten rookt u per dag ?
- 10 of minder :0
- 11 tot 20 :1
- 21 tot 30 :2
- 31 of meer :3


Rookt u vaker in de voormiddag dan in de namiddag ?
- ja :1
- neen : 0


Rookt u wanneer u ziek bent en bijna de hele dag in bed moet blijven ?
- ja : 1
- neen : 0


TOTAAL AANTAL PUNTEN

score tussen 0 en 2 : u bent niet verslaafd aan nicotine. U kan stoppen met roken zonder nicotinesubstituten. Als u echter bezorgd bent over stoppen met roken, raadpleeg dan uw apotheker of arts.
• score tussen 3 en 4 u bent licht verslaafd aan nicotine.
• score tussen 5 en 6 : u bent matig verslaafd aan nicotine.

Het gebruik van nicotinesubstituten zal uw kansen op slagen verhogen. Raadpleeg uw apotheker of arts om de voor u meest geschikte behandeling te kiezen.
• score tussen 7 en 10 : u bent sterk tot zeer sterk verslaafd aan nicotine.
Het gebruik van nicotinesubstituten wordt aanbevolen om u te helpen deze
nicotineverslaving te overwinnen. Deze behandeling moet gebruikt worden in een
voldoende en juiste dosering.

Raadpleeg uw apotheker of arts, eventueel iemand de gespecialiseerd is in hulp bij nicotineontwenning.

Het is mogelijk dat de sterkte van Nicopatch moet worden veranderd tijdens uw behandeling: dit is omdat uw nicotineverslaving zal veranderen. Soms is de dosis nicotine in uw Nicopatch te laag, soms te hoog.

De dosis moet worden verhoogd als u ontwenningsverschijnselen waarneemt:
• als u nog steeds een dringende behoefte hebt om te roken
• als u prikkelbaar bent
• als u slaapproblemen hebt
• als u onrustig of ongeduldig wordt
• als u concentratieproblemen hebt
Raadpleeg uw apotheker of arts; het kan nodig zijn dat de dosis moet worden aangepast.
De dosis moet worden verlaagd als u tekenen van overdosis waarneemt:
• als u misselijk bent, buikpijn of diarree heeft
• als u overdreven speekselvloed heeft
• als u zweet
• als u hoofdpijn heeft, duizelig bent of minder goed hoort
• als u een algemene zwakte voelt (zeer weinig energie heeft) De behandeling moet met de hulp van uw arts of apotheker worden aangepast.

De standaardbehandeling verloopt in 3 fasen:
Initiële fase : helpt u te stoppen met roken.

Vervolg van de behandeling: in deze fase blijft u volharden in de nicotinestop en begint de nicotineontwenning.

Therapeutische ontwenning: deze fase helpt u de behandeling te beëindigen.
De volledige behandeling duurt gemiddeld 3 maanden.
De duur van de behandeling kan echter variëren naargelang van de individuele behoefte. De volledige behandeling mag niet langer dan 6 maanden duren.

Score van 5 of meer op de Fagerstromtest of
Rokers van 20 sigaretten of meer per dag
initiële fase:
3 tot 4 weken: Nicopatch 21 mg/24 uur
Vervolg van de behandeling 3 tot 4 weken: Nicopatch 14 mg/ 24 uur of Nicopatch 21 mg/ 24 uur*
Therapeutische ontwenning 3 tot 4 weken:Nicopatch 7 mg/ 24 uur of Nicopatch 14 mg/24 uur daarna Nicopatch 7 mg/24 uur *

Score van minder dan 5 op de Fagerstromtest of Rokers van minder dan 20 sigaretten per dag
initiële fase:
3 tot 4 weken:Nicopatch 14 mg/ 24 uur of verhoging tot Nicopatch 21 mg/ 24 uur*
Vervolg van de behandeling 3 tot 4 weken: Nicopatch 14 mg/ 24 uur of Nicopatch 7 mg/ 24 uur **
Therapeutische ontwenning 3 tot 4 weken: Nicopatch 7 mg/ 24 uur of stoppen van de behandeling**

* naargelang van de reactie op de ontwenningsverschijnselen.
**in geval van bevredigende resultaten.

Wijze van gebruik en toedieningsweg
Transdermaal gebruik (door de huid).
Open het sachet met een schaar en haal de pleister voor transdermaal gebruik eruit. Knip niet in de Nicopatch pleister voor transdermaal gebruik.
Verwijder de voorgesneden verwijderbare beschermfolie die aan één kant van de pleister voor transdermaal gebruik zit. Dit is de zijde waar het geneesmiddel zit en die in contact zal zijn met uw huid.

Breng Nicopatch pleister voor transdermaal gebruik onmiddellijk na het verwijderen van de beschermfolie aan op een droog gedeelte van de huid, waar geen letsel is (snijwonden, schrammen of kneuzingen) en weinig beharing: schouderblad, heup, buitenkant van de bovenarm, enz. Vermijd beweeglijke delen op uw lichaam zoals gewrichten die wrijving kunnen ondervinden van kleren. Breng de volledige en niet doorgeknipte pleister aan op de huid.
Opdat de pleister goed kleeft, druk hem met de handpalm tenminste 10 seconden stevig vast over de hele oppervlakte.
De pleister moet 24 uur blijven kleven. Wanneer u problemen hebt om in te slapen, raadpleeg dan uw apotheker of arts.
Verander de Nicopatch elke 24 uur. Verander ook elke dag de plaats van aanbrenging. Vermijd indien mogelijk de pleister gedurende enkele dagen op dezelfde plaats te kleven.

Wanneer u de pleister van uw huid verwijdert, moet u hem dubbel vouwen met de kant die uw huid raakte naar binnen, voor deze op een veilige plaats weg te gooien.
Vermijd contact met ogen en neus bij het aanbrengen en was erna uw handen.

Wanneer u lange tijd gaat zwemmen in zee of in het zwembad, heeft u 2 mogelijkheden:
• Verwijder voor het zwemmen de pleister voor transdermaal gebruik en leg hem onmiddellijk op zijn verpakking. Hij kan erna opnieuw op uw droge huid worden gekleefd.
• Bedek de pleister voor transdermaal gebruik met een waterbestendig adhesief verband (gewone pleister) gedurende het zwemmen.
Wanneer u een korte douche neemt, kan de pleister voor transdermaal gebruik op zijn plaats blijven. Vermijd om de straal van de douche direct op de pleister te richten.

Frequentie van toediening Gebruik een pleister per 24 uur.

Duur van de behandeling
Het geneesmiddel mag niet langer dan 6 maanden worden gebruikt
Wanneer uw ontwenningsverschijnselen verergeren of niet verbeteren of bij blijvend verlangen of problemen om met het gebruik van dit geneesmiddel te stoppen, raadpleeg uw arts.

Wat u moet doen als u meer van Nicopatch heeft gebruikt dan u zou mogen

Bij toevallige overdosering of wanneer een kind op een pleister voor transdermaal gebruik heeft gezogen of deze pleister heeft aangebracht op zijn huid, verwijder de pleister onmiddellijk, was uw huid met water en zonder zeep en neem contact op met een arts of de spoedeisende hulp van uw lokaal ziekenhuis.
Naast de tekenen van overdosis waarvoor enkel een dosisvermindering nodig is (zie de lijst boven de doseringstabel), kan ernstige vergiftiging optreden met de volgende symptomen:
• onregelmatige hartslag,
• ademhalingsmoeilijkheden (problemen bij het ademhalen of een ongemakkelijk gevoel in de borst),
• uitputting (totaal uitgeput en niet in staat om te bewegen),
• cardiovasculaire collaps (mogelijke hartaanval of verlaagde bloeddruk),
• convulsies (stuiptrekkingen).

Wat u moet doen wanneer u Nicopatch vergeet te gebruiken

Gebruik de pleister zodra u eraan denkt en ga daarna verder zoals voorheen. Gebruik geen twee pleisters tegelijkertijd.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan raad aan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Nicopatch bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt.

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 personen): roodheid en jeuk op de toedieningsplaats (waar u de Nicopatch op uw huid hebt geplakt),

Vaak (komt voor bij meer dan 1 op 100 personen): oedeem (opzwellen) en branderig gevoel.
Deze bijwerkingen worden gewoonlijk veroorzaakt door niet elke dag van toedieningsplaats te veranderen. Door elke dag van plaats te veranderen, zal elke irritatie op een natuurlijke manier verdwijnen en weinig ongemak veroorzaken.
Bij een ernstige reactie of huidreactie die niet verdwijnt, moet u de behandeling stoppen en uw arts of apotheker raadplegen om een ander soort nicotinesubstituut te vragen om u te helpen stoppen met roken.

Andere vaak voorkomende bijwerkingen te wijten aan de pleister of het feit dat u stopt met roken, omvatten: misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid of slaapstoornissen.
Deze effecten zijn dikwijls matig en zullen vanzelf en snel verdwijnen na het verwijderen van de pleister.

Soms (komt voor bij meer dan 1 op 1000 personen): palpitaties (snelle onregelmatige hartkloppingen), braken, abnormale dromen.
Aften in de mond kunnen samenhangen met het stoppen met roken en niet met uw behandeling.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NICOPATCH ?

• Houd het geneesmiddel buiten het bereik en het zicht van kinderen.

• Gebruik Nicopatch niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het sachet en de doos. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
• Niet bewaren boven 25°C.
• Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE
Wat bevat Nicopatch:

Het werkzame bestanddeel is nicotine.
Elke pleister voor transdermaal gebruik bevat 17,5 mg nicotine in een pleistermaat van 10 cm` met een nominale vrijgave van 7 mg nicotine in 24 uur.
De andere bestanddelen zijn copolymeer van basisch buthylmethacrylaat (Eudragit E 100), met aluminium gecoate polyesterfilm, acrylaat-vinylacetaat copolymeer (Duro-Tak 3872516), middellange keten triglyceriden (Miglyol 812), papier 26g/m2, silicone-aluminiumpolyester film, bruine inkt.

Hoe ziet Nicopatch er uit en de inhoud van de verpakking
Het is een ronde okergele pleister (10 cm` groot), ingesloten in een eigen beschermend sachet.
Nicopatch is beschikbaar in dozen met 7, 14, 21 en 28 pleisters. Het kan zijn dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder
PIERRE FABRE MEDICAMENT 45,
Place Abel Gance


F — 92100 BOULOGNE FRANKRIJK

Fabrikant
PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION 45,
Place Abel Gance
F — 92100 BOULOGNE

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op 06.10.2006