WAT U MOET WETEN OVER ORGAMETRIL TABLETTEN:

Lees deze bladzijde zorgvuldig voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. Op de achterkant vindt u aanvullende informatie over Orgametril en algemene adviezen over geneesmiddelen. Als iets niet duidelijk is, vraag het dan aan uw arts of apotheker.

Wat zit er in dit geneesmiddel

Werkzame stof: lynestrenol, 5 mg (milligram) per tablet.

Overige stoffen: onder andere lactose, maar zo weinig dat er bij mensen met lactose-intolerantie (onverdraagzaamheid) zelden of nooit problemen zullen optreden; géén gluten (tarwe-eiwitten).

Uiterlijk: witte, ronde tabletten met aan één kant het opschrift "Organon"; op de andere kant staat de code TT4. De tabletten hebben een breekgleuf.

Hoe werkt dit geneesmiddel

Orgametril bevat lynestrenol, een stof die lijkt op het natuurlijke hormoon progesteron. Progesteron-achtige stoffen zoals die in Orgametril worden dikwijls voorgeschreven bij stoornissen van de menstruatiecyclus.

Daarnaast kan Orgametril worden voorgeschreven:
* als aanvulling op een estrogeen-therapie tijdens of na de overgang;
* bij de behandeling van kanker van het baarmoederslijmvlies;
* bij endometriose (een aandoening waarbij
baarmoederslijmvlies zich op abnormale plaatsen bevindt);
* bij het premenstruele syndroom (het regelmatig optreden van één of meer klachten in de periode voor de menstruatie);
* om de eisprong (ovulatie) of de menstruatie te onderdrukken. Op de achterkant van deze bijsluiter vindt u meer over werking en toepassing van Orgametril.

Wanneer mag Orgametril niet worden gebruikt
Niet gebruiken:
* bij zwangerschap of het vermoeden van zwangerschap;
* bij ernstige leveraandoeningen zoals geelzucht; leverontsteking (hepatitis), een gezwel in de lever, of de zeldzame leverziekten Rotor-syndroom en Dubin-Johnson syndroom. Ook niet als de lever zich nog niet helemaal heeft hersteld na zo'n ernstige aandoening;
* bij onverwacht bloedverlies uit de vagina (schede);
* bij bepaalde aandoeningen die tijdens een zwangerschap of tijdens eerder hormoongebruik zijn opgetreden of verergerd; namelijk: geelzucht, ernstige jeuk, huiduitslag in de vorm van blaasjes (herpes gestationis), een stofwisselingsziekte van de lever (porfyrie), of een erfelijke vorm van doofheid (otosclerose).

Bijwerkingen

Orgametril kan, afhankelijk van de dosering en de gevoeligheid van de patiënt, de volgende bijwerkingen veroorzaken:

vaak:
* tussentijds bloedverlies uit de vagina (buiten de gewone, maandelijkse bloeding), vooral tijdens de eerste twee maanden;
* misselijkheid, overgeven;
* toe- of afname van geslachtsdrift;
* gewichtstoename.
soms of zelden: - achterwege blijven van de maandelijkse bloeding;
* veranderde vaginale afscheiding;
* hoofdpijn, migraine;
* duizeligheid;
* nervositeit;
* neerslachtige stemming;
* vettige huid; acne (puistjes);
* jeuk;
* huiduitslag, allergie;
* toename van lichaams- of gezichtsbeharing;
* "zwangerschapsvlekken" (vlekkerige verkleuring van de huid;
- geelzucht;
* gevoeligheid van de borsten;
* vochtophoping in de weefsels;
* overmatig zweten.

Als u last krijgt van deze bijwerkingen moet u contact opnemen met uw arts, vooral bij ongewoon bloedverlies uit de vagina.

Waarschuwingen en eventuele problemen

Extra controle door uw arts kan in sommige gevallen noodzakelijk zijn. Daarom moet u de arts inlichten als u één van de volgende aandoeningen heeft of heeft gehad: - stoornissen in de bloedstolling (bijvoorbeeld trombose);
* aandoeningen van hart of bloedvaten;
* zwaar neerslachtige stemming;
* suikerziekte;
* leveraandoeningen, zoals geelzucht of een gezwel in de lever;
* ongewoon bloedverlies uit de vagina;
* teveel cholesterol of andere vetachtige stoffen in het bloed;
* "zwangerschapsvlekken" (vlekkerige verkleuring van de huid).

Bij een éénmalige overdosis (bijvoorbeeld als een kind een aantal tabletten heeft ingenomen) is er geen reden tot grote bezorgdheid. Toch moet u in dat geval een arts raadplegen. Verschijnselen die zich kunnen voordoen zijn misselijkheid en braken.

Na het beëindigen van een kuur met Orgametril is het gebruikelijk dat er (meestal binnen drie dagen) een menstruatie-achtige bloeding optreedt.

Bij zwangerschap of het vermoeden van zwangerschap moet Orgametril niet worden gebruikt. Als u borstvoeding wilt gaan geven, moet u contact opnemen met uw arts.

Rijvaardigheid. Orgametril kan aanleiding geven tot duizeligheid. Pas daarom op met autorijden en andere bezigheden die voortdurend aandacht vereisen.

Andere geneesmiddelen kunnen de werking van Orgametril beïnvloeden (of omgekeerd). Vertel de arts daarom of u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken:

* geactiveerde kool (bijvoorbeeld Norit);
* barbituraten, inclusief primidon (middelen tegen epilepsie of slaapstoornissen);
* hydantoïne-derivaten (middelen tegen epilepsie);
* rifampicine (middel tegen bacterie-infecties);
* ciclosporine (wordt gebruikt na een transplantatie);
* beta-blokkeerders (middelen tegen hoge bloeddruk);
* insuline (middel tegen suikerziekte).

Aanwijzingen voor het gebruik
Houd u strikt aan de aanwijzingen van uw arts of apotheker.

Hoeveel.
Bij stoornissen van de menstruatiecyclus en bij sommige andere aandoeningen is de gebruikelijke dosering: 1 of 2 tabletten per dag van de 14e dag t/m de 25e dag van de cyclus. Als eerste dag van de cyclus geldt de eerste dag van de menstruatie. Bij te veel of te langdurig bloedverlies worden in de regel 2 tabletten per dag gedurende 10 dagen voorgeschreven.

Bij de behandeling van sommige andere aandoeningen moet Orgametril gedurende langere tijd dagelijks te worden ingenomen. Er is dan geen maandelijkse tablet-vrije periode.

Hoe innemen.
Slik de tabletten met bijvoorbeeld een half glas water door, iedere dag op dezelfde tijd. Doe dit steeds in staande of zittende houding.
Wat als u een dosis vergeet. Neem de vergeten tabletten in zodra u daaraan denkt, behalve wanneer het meer dan 24 uur te laat is. In dit laatste geval moet u de vergeten dosis gewoon overslaan.

Aanwijzingen voor het bewaren

Houd de tabletten buiten bereik van kinderen.

Bewaar ze in de oorspronkelijke verpakking op de daarop aangegeven manier. De achter "exp.": vermelde datum op de strips is de expiratiedatum, dat wil zeggen de datum tot wanneer het product gebruikt mag worden.

(Achterkant van bijsluiter)

MEER OVER ORGAMETRIL TABLETTEN
De werkzame stof van Orgametril tabletten is lynestrenol, een hormoon dat behoort tot de groep van progesteron-achtige stoffen. De effecten van deze stoffen lijken in een aantal opzichten op die van het natuurlijke hormoon progesteron. Bij gezonde vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt progesteron iedere maand in de tweede helft van de cyclus door de eierstokken gemaakt. Progesteron speelt onder andere een rol bij het maandelijkse loslaten van het baarmoederslijmvlies en de daaropvolgende menstruatie.
Lynestrenol heeft een sterke invloed op het baarmoederslijmvlies en kan daardoor worden toegepast bij de behandeling van stoornissen van de menstruatiecyclus. In veel gevallen kan de cyclus weer normaal worden door Orgametril gedurende een aantal dagen per maand in te nemen. Enkele dagen na het beëindigen van een kuur met Orgametril zal het baarmoederslijmvlies loslaten. Dit gaat (net als bij een gewone menstruatie) gepaard met een bloeding. Bij ononderbroken toediening (dus zonder een maandelijkse tablet-vrije periode) worden zowel de eisprong (ovulatie) als de menstruatie onderdrukt. Daardoor is het mogelijk om - als dat gewenst is - de menstruatie uit te stellen.

ALGEMENE ADVIEZEN
1. Dit geneesmiddel is alleen voorgeschreven voor uw huidige klachten. Gebruik het dan ook niet bij andere aandoeningen.
2. Laat uw geneesmiddelen nooit door iemand anders gebruiken en gebruik zelf ook nooit een geneesmiddel van een ander.
3. Vertel elke arts bij wie u onder behandeling komt welke geneesmiddelen u
gebruikt. Zorg er bovendien voor dat u altijd informatie hierover bij u
heeft. Dit kan, bijvoorbeeld bij ongevallen, van groot belang zijn.
4. Lever geneesmiddelen die u niet meer gebruikt in bij de apotheker.
5. Laat deze informatie ook door uw partner of verzorger lezen.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in april 1990.

In het register ingeschreven onder RVG 00278

Eventuele correspondentie richt men onder vermelding van het verpakkingsnummer aan Organon Nederland B.V., Postbus 20, 5340 BH Oss.