Bijsluiter

Otrivin® XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray, oplossing XylometazolineHCl
Neusspray voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar (doseerspray)

Informatie voor de gebruiker

Wij raden u aan deze bijsluiter goed te lezen, ook als u Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray al eerder heeft gebruikt. Het is namelijk mogelijk dat de informatie inmiddels is gewijzigd.

Wat is Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray ?

Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray bevat als werkzame stof xylometazolinehydrochloride (1 mg/ml). Verder bevat het dinatriumedetaat, natriumdiwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride en gezuiverd water. Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray 1 mg/ml bevat geen conserveringsmiddel. Het pompje is zodanig ontworpen dat verontreiniging van de inhoud niet kan voorkomen.

Verpakking
Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray wordt geleverd in een flacon van 10 ml, voorzien van een doseerpompje.

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen
Importeur/Registratiehouder van Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray in Nederland is Novartis Consumer Health B.V., Breda.

Inschrijvingsnummer
Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray, oplossing voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar, is geregistreerd onder RVG 21066.

Wanneer gebruikt u Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray?

U gebruikt Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray wanneer u last heeft van een verstopte neus. Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen, het vermindert de zwelling van het slijmvlies in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor de patiënt die last heeft van een dichte of verstopte neus gemakkelijker kan adem halen. De werking van Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan.
Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray behoort tot de groep geneesmiddelen ter behandeling van neusaandoeningen.

Wanneer mag u Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray niet gebruiken?

Als u weet dat u overgevoelig is voor één van de bestanddelen van Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray kunt u het middel beter niet gebruiken.

Wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray te gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen
Contact met de ogen vermijden. Wanneer u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray. Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray niet gedurende lange tijd aan één stuk door gebruikt worden. Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts. U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden.
Zoals bij andere soortgelijke middelen kan Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden. Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, een schildklierziekte of diabetes mellitus, moet u eerst uw arts raadplegen.

Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray in de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Opname in het bloed kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen. Voorzichtigheid is geboden wanneer er sprake is van hoge bloeddruk of een verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek). Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan een verminderde doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten. Raadpleeg in deze gevallen eerst uw arts.
Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray bij het geven van borstvoeding, voorzichtigheid is daarom geboden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Wanneer u middelen tegen depressiviteit gebruikt, kunnen de effecten van Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray versterkt worden.

Dosering en wijze van gebruik
Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 4-6 maal per dag 1 spray in ieder neusgat. Snuit de neus en handel bij toediening zoals op de plaatjes aangegeven.
1) De doorzichtige beschermdop verwijderen.
2) Als u de flacon voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst een paar keer op de bovenkant van het neusstukje drukken om het pompsysteem met de oplossing te vullen.
3) De flacon goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen.
4) 1 spray in elk neusgat toedienen, zoals op de tekening aangegeven. Terwijl u pompt, moet u door de neus inademen. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Wat te doen bij overdosering?

Wanneer u per ongeluk te veel Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Heeft Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray bijwerkingen?

Een geneesmiddel kan soms een ongewenst effect, een zogenaamde bijwerking hebben.
Vaak: (>1/100, <1/10)
Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn
Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: droog neusslijmvlies
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen: brandend gevoel in neus of keel, lokale irritatie

Zeer Zelden: (<1/10000)
Hartaandoeningen: hartkloppingen
Oogaandoeningen: visusstoornissen
Immuunsysteemaandoeningen: systemische allergische reacties

Wanneer een van deze bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray en raadpleeg eventueel uw arts of apotheker. Krijgt u te maken met een bijwerking die hierboven niet genoemd staat, dan wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.

Bewaring en houdbaarheid
Otrivin XylometazolineHCl Care 1 mg/ml Neusspray is – mits onaangebroken
– beneden 30 °C houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum welke op de verpakking aangegeven is. Wanneer de flacon eenmaal geopend is, wordt aangeraden de neusspray niet langer dan 1 maand te gebruiken.

Buiten bereik van kinderen houden.

November 2007