Bijsluiter

Otrivin® XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels, oplossing
Xylometazolinehydrochloride

Neusdruppels voor kinderen van 2-6 jaar

Informatie voor de gebruiker

Wat is Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels?

Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels bevat als werkzame stof xylometazolinehydrochloride (0,5 mg/ml). Als conserveermiddelen zijn benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat toegevoegd. Verder bevat het dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumwaterstoffosfaat monohydraat, natriumchloride, sorbitol 70%, methylhydroxypropylcellulose 4000 mPa.s en gezuiverd water.

Verpakking
Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels wordt geleverd in een flacon van 10 ml, met pipetje.

Wat doet Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels?

Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen, het vermindert de zwelling van het slijmvlies in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor de patiënt die last heeft van een dichte of verstopte neus gemakkelijker kan adem halen. De werking van Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan. Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels wordt goed verdragen, zelfs door patiënten met gevoelige neusslijmvliezen.
Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels bevat vochtinbrengende stoffen ter verzachting van een droge en geïrriteerde neusholte.

Importeur
Importeur/ registratiehouder van Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels in Nederland is Novartis Consumer Health BV, Breda.

Inschrijvingsnummer
Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels, oplossing voor kinderen, is geregistreerd onder RVG 23967.

Wanneer gebruikt u Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels?

U gebruikt Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels wanneer uw kind last heeft van een verstopte neus.

Wanneer mag u Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels niet gebruiken?

Als u weet dat uw kind overgevoelig is voor één van de bestanddelen van Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels kunt u het middel beter niet gebruiken.

Wanneer uw kind kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels te gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met de ogen vermijden. Wanneer uw kind lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels. Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml

Neusdruppels niet langer dan een week aan één stuk door gebruikt worden. Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts. U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden
Zoals bij andere soortgelijke middelen kan Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.

Wanneer u weet dat uw kind lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, een schildklierziekte of diabetes mellitus, moet u eerst uw arts raadplegen.

Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels in de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Opname in het bloed kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen. Voorzichtigheid is geboden wanneer er sprake is van verhoogde bloeddruk of een verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek). Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan een verminderde doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten. Raadpleeg u in deze gevallen eerst uw arts.
Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels bij het geven van borstvoeding, voorzichtigheid is daarom geboden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Wanneer uw kind middelen tegen depressiviteit gebruikt, kunnen de effecten van Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels versterkt worden.

Dosering en wijze van gebruik

Kinderen van 2-6 jaar:
Laat het kind snuiten. Het hoofd achterovergebogen houden. 1-2 druppels in elk neusgat druppelen. De behandeling indien nodig herhalen, echter niet meer dan 3 maal per dag.

Toepassing bij kinderen jonger dan 2 jaar alleen in overleg met uw arts.

Wat te doen bij overdosering?

Wanneer uw kind per ongeluk te veel Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Heeft Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels bijwerkingen?

Een geneesmiddel kan soms een ongewenst effect, een zogenaamde bijwerking hebben.

Vaak: (>1/100, <1/10)
Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn
Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: droog neusslijmvlies
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen: brandend gevoel in neus of keel, lokale irritatie


Zeer Zelden: (<1/10000)
Hartaandoeningen: hartkloppingen
Oogaandoeningen: visusstoornissen
Immuunsysteemaandoeningen: systemische allergische reacties

Wanneer een van deze bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels en raadpleeg eventueel uw arts of apotheker.

Krijgt u te maken met een bijwerking die hierboven niet genoemd staat, dan wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.

Bewaring en houdbaarheid

Otrivin XylometazolineHCl 0,5 mg/ml Neusdruppels is – mits onaangebroken – bij een temperatuur die niet boven 30 °C uitkomt houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum welke op de verpakking is aangegeven. Wanneer de flacon eenmaal geopend is, wordt aangeraden de neusdruppels niet langer dan 1 maand te gebruiken.

Buiten bereik van kinderen houden.

November 2007