Bijsluiter

Otrivin® XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazolinehydrochloride

Neusspray voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar (doseerspray)

Informatie voor de gebruiker
Wat is Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray?

Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray 1 mg/ml bevat als werkzame stof xylometazolinehydrochloride (1 mg/ml). Als conserveermiddelen zijn benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat toegevoegd. Verder bevat het menthol, eucalyptol, dinatriumwaterstoffosfaat, dinatriumfosfaat, natriumchloride, sorbitol, Cremophor RH40, gezuiverd water.

Verpakking
Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray wordt geleverd in een flacon van 10 ml, voorzien van een doseerpompje.

Wat doet Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray?

Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen, het vermindert de zwelling van het slijmvlies in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor de patiënt die last heeft van een dichte of verstopte neus gemakkelijker kan adem halen.

De werking van Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan. Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray wordt goed verdragen, zelfs door patiënten met gevoelige neusslijmvliezen.

Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray bevat vochtinbrengende stoffen ter verzachting van een droge en geïrriteerde neusholte.

Importeur
Importeur/ registratiehouder van Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray in Nederland is Novartis Consumer Health BV, Breda

Inschrijvingsnummer
Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray, oplossing voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is geregistreerd onder RVG 18445.

Wanneer gebruikt u Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray?

U gebruikt Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray wanneer u last heeft van een verstopte neus.

Wanneer mag u Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray niet gebruiken?

Als u weet dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray kunt u het middel beter niet gebruiken. Wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray te gebruiken.
Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met de ogen vermijden. Wanneer u weet dat u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray. Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray niet gedurende lange tijd aan één stuk door gebruikt worden. Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts. U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden

Zoals bij andere soortgelijke middelen kan Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.

Wanneer u weet dat u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, een schildklierziekte of diabetes mellitus, moet u eerst uw arts raadplegen.

Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray in de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Opname in het bloed kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen. Voorzichtigheid is geboden wanneer er sprake is van verhoogde bloeddruk of een verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek). Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan verminderde doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten. Raadpleeg in deze gevallen eerst uw arts.
Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray bij het geven van borstvoeding, voorzichtigheid is daarom geboden.

Gebruik samen met andere geneesmiddelen

Wanneer men middelen tegen depressiviteit gebruikt, kunnen de effecten van Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray versterkt worden.

Dosering en wijze van gebruik

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar:
Snuit de neus, 1 spray in ieder neusgat. De behandeling indien nodig herhalen, echter niet meer dan 4-6 maal per dag. Handel bij toediening zoals op de plaatjes aangegeven.

1) De doorzichtige beschermdop verwijderen
2) Als u de flacon voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst op de bovenkant van het neusstukje drukken om het pompsysteem met de oplossing te vullen.
3) De flacon goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen.
4) 1 spray in elk neusgat toedienen, zoals op de tekening aangegeven. Terwijl u pompt, moet u door neus ademen. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Wat te doen bij overdosering?

Wanneer u per ongeluk te veel Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker

Heeft Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray bijwerkingen?

Een geneesmiddel kan soms een ongewenst effect, een zogenaamde bijwerking hebben.

Vaak: (>1/100, <1/10)
Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn
Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: droog neusslijmvlies
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen: brandend gevoel in neus of keel,lokale irritatie

Zeer Zelden: (<1/10000)
Hartaandoeningen: hartkloppingen
Oogaandoeningen: visusstoornissen
Immuunsysteemaandoeningen: systemische allergische reacties

Wanneer een van deze bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray en raadpleeg eventueel uw arts of apotheker.

Krijgt u te maken met een bijwerking die hierboven niet genoemd staat, dan wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.

Bewaring en houdbaarheid
Otrivin XylometazolineHCl Menthol 1 mg/ml Neusspray is – mits onaangebroken – bij een temperatuur die niet boven 25 °C uitkomt houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum welke op de verpakking is aangegeven. Wanneer de flacon eenmaal geopend is, wordt aangeraden de neusspray niet langer dan 1 maand te gebruiken.

Buiten bereik van kinderen houden.

November 2007