Bijsluiter

Otrivin® XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray, oplossing Xylometazolinehydrochloride

Neusspray voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar

Informatie voor de gebruiker

Wat is Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray?

Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray bevat als werkzame stof xylometazolinehydrochloride (1,0 mg/ml). Als conserveermiddelen zijn benzalkoniumchloride en dinatriumedetaat toegevoegd. Verder bevat het dinatriumfosfaat dodecahydraat, natriumwaterstoffosfaat monohydraat, natriumchloride, sorbitol 70%, methylhydroxypropylcellulose 4000 mPa.s en gezuiverd water.

Verpakking

Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray wordt geleverd in een doseerspray. Dit is een flacon van 10 ml, voorzien van een doseerpompje.
Wat doet Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray?
Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray zorgt voor een snelle en langdurige verlichting van neusverstoppingen, het vermindert de zwelling van het slijmvlies in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden, waardoor de patiënt die last heeft van een dichte of verstopte neus gemakkelijker kan adem halen. De werking van Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan. Otrivin wordt goed verdragen, zelfs door patiënten met gevoelige neusslijmvliezen.
Otrivin XylometazolineHCl, 1 mg/ ml Neusspray bevat vochtinbrengende stoffen ter verzachting van een droge en geïrriteerde neusholte

Importeur
Importeur/ registratiehouder van Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ ml Neusspray in Nederland is Novartis Consumer Health BV, Breda

Inschrijvingsnummer
Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray, oplossing voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar, is geregistreerd onder RVG 23970.

Wanneer gebruikt u Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray?

U gebruikt Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray wanneer u last heeft van een verstopte neus.

Wanneer mag u Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray niet gebruiken?

Als u weet dat u overgevoelig bent voor één van de bestanddelen van Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray kunt u het middel beter niet gebruiken. Wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleegt u dan eerst uw arts alvorens Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray te gebruiken.

Waarschuwingen en voorzorgen

Contact met de ogen vermijden. Wanneer u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray. Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray niet langer dan een week aan één stuk door gebruikt worden. Wanneer er na een week geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts. U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden
Zoals bij andere soortgelijke middelen kan Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Raadpleeg uw arts als dergelijke verschijnselen erg hinderlijk worden.
Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten, een schildklierziekte of diabetes mellitus, moet u eerst uw arts raadplegen.

Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray in de zwangerschap en bij het geven van borstvoeding.

Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray kan voor zover bekend zonder gevaar volgens voorschrift en niet langer dan een week worden gebruikt tijdens de zwangerschap. Opname in het bloed kan optreden, maar blijft meestal zonder nadelige gevolgen. Voorzichtigheid is geboden wanneer er sprake is van verhoogde
bloeddruk of een verminderde doorbloeding van de placenta (moederkoek). Bij langdurig gebruik van hoge doseringen kan een verminderde doorbloeding van de placenta niet worden uitgesloten. Raadpleeg u in deze gevallen eerst uw arts.
Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray bij het geven van borstvoeding, voorzichtigheid is daarom geboden.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Wanneer u middelen tegen depressiviteit gebruikt, kunnen de effecten van Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray versterkt worden.

Dosering en wijze van gebruik
Volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar: 4-6 maal per dag 1 spray in elk neusgat.
Flacon met pompsysteem
Snuit de neus en handel bij toediening zoals op de plaatjes aangegeven.

1) De beschermdop verwijderen
2) Als u de flacon voor de eerste keer gebruikt, moet u eerst op de bovenkant van het neusstukje drukken om het pompsysteem met de oplossing te vullen.
3) De flacon goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen.
4) 1 spray in elk neusgat toedienen, zoals op de tekening aangegeven. Terwijl u pompt, moet u het kind door neus laten ademen. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Vernevelaar
Snuit de neus en handel bij toediening zoals hieronder aangegeven.
1) De vernevelaar goed rechtop houden en het hoofd iets voorover buigen en de punt van de vernevelaar in het neusgat brengen.
2) Eenmaal vlug en krachtig met de duim op de flacon drukken. Tegelijkertijd door de neus inademen om een gelijkmatige verdeling over de neusholte te bereiken.
3) De vernevelaar eerst terug trekken uit het neusgat alvorens de druk op de flacon op te heffen. Na gebruik het uiteinde schoonmaken en het dopje terugplaatsen.

Wat te doen bij overdosering?

Wanneer u per ongeluk te veel Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker

Heeft Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray bijwerkingen?

Een geneesmiddel kan soms een ongewenst effect, een zogenaamde bijwerking hebben.
Vaak: (>1/100, <1/10)
Zenuwstelselaandoeningen: hoofdpijn
Maagdarmstelselaandoeningen: misselijkheid
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen: droog neusslijmvlies
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen: brandend gevoel in neus of keel, lokale irritatie

Zeer Zelden: (<1/10000)
Hartaandoeningen: hartkloppingen
Oogaandoeningen: visusstoornissen
Immuunsysteemaandoeningen: systemische allergische reacties

Wanneer een van deze bijwerkingen zich voordoet, stop dan met het gebruik van Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray en raadpleeg eventueel uw arts of apotheker.

Krijgt u te maken met een bijwerking die hierboven niet genoemd staat, dan wordt u verzocht uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.

Bewaring en houdbaarheid
Otrivin XylometazolineHCl 1 mg/ml Neusspray is – mits onaangebroken – bij een temperatuur die niet boven 30 °C uitkomt houdbaar tot de uiterste gebruiksdatum welke op de verpakking is aangegeven. Wanneer de flacon eenmaal geopend is, wordt aangeraden de neusspray niet langer dan 1 maand te gebruiken.

Buiten bereik van kinderen houden.

November 2007