ÐÏࡱá>þÿ  þÿÿÿþÿÿÿýþÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ìÍÉÄá°Áâ\pDubelaar B°aÀ=œ¯¼=Kx<ö'8X@"·Ú1ÈÿArial1ÈÿArial1ÈÿArial1ÈÿArial1 ÿArial1 ÿ¼Arial1 ÿArial1È Arial1È$Arial1.ðÿTimes New Roman1ȐArial1 QTahoma1 Q¼Tahoma1Èÿ¼Arial1.ÈÿTimes New Roman1ÈÿArial1ÈÿArial1*Üÿ
TimesNewRoman1ÈÿArial1 
Arial1*Òÿ
TimesNewRoman1ÒÿArial1È
Arial1.ÒÿTimes New Roman7"¬ "\ #,##0_-;"¬ "\ #,##0\-A"¬ "\ #,##0_-;[Red]"¬ "\ #,##0\-C"¬ "\ #,##0.00_-;"¬ "\ #,##0.00\-M$"¬ "\ #,##0.00_-;[Red]"¬ "\ #,##0.00\-q*6_-"¬ "\ * #,##0_-;_-"¬ "\ * #,##0\-;_-"¬ "\ * "-"_-;_-@_-,)'_-* #,##0_-;_-* #,##0\-;_-* "-"_-;_-@_-,>_-"¬ "\ * #,##0.00_-;_-"¬ "\ * #,##0.00\-;_-"¬ "\ * "-"??_-;_-@_-4+/_-* #,##0.00_-;_-* #,##0.00\-;_-* "-"??_-;_-@_-¤"Ja";"Ja";"Nee"¥"Waar";"Waar";"Niet waar"¦"Aan";"Aan";"Uit"Y§*[$¬ -2]\ #.##000_);[Red]\([$¬ -2]\ #.##000\)¨[$-413]dddd\ d\ mmmm\ yyyy© d/mm/yy;@ª
dd/mm/yy;@«[$-413]mmmmm/yy;@¬[$-413]mmm/yy;@­[$-413]dd/mmm/yy;@®[$-413]mmmm/yy;@¯ 00.00.00.000àõÿ À àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ àõÿ ôÀ à À à ôÿôÀ àôÿôÀ à+õÿ øÀ à)õÿ øÀ à õÿ øÀ à,õÿ øÀ à*õÿ øÀ à (@ @ À à @ @ À à1!4@ @ À à (@ @ À à1*<@ @ À à*8@ @ À à1!<@ @ À à"0@ @ À à1!4@ @ À à!0@ @ À à  (@ @ À à h@ @ À à"8@ @ À à (@ @ À à1!<@ @ À à"8@ @ À à (@ @ À à1!<@ @ À à (@ @ À à© ,@ @ À à© ,@ @ À à©#<@ @ À à (@ @ À à
 (@ @ À à!8@ @ À à"8@ @ À à (@ @ À à!8@ @ À à (@ @ À à (@ @ À à1!<@ @ À à (@ @ À à"8@ @ À à (@ @ À à1!<@ @ À à!8@ @ À à© $@ @ À à"8@ @ À à(8@ @ À à"x@ @ À “€ ÿ“€ÿ“€ÿ“€ÿ“€ÿ“€ÿ“€ÿ“€ÿ`…
˺Blad1…
}FBlad2Œ®ÿÿÿÿ! 
;%ÁÁ`iërðjð0F%
3 ð¿AÀ@@ñ
 ÷ü ’v Boehringer Ingelheim b.v.Dulcodruppels® (zelfzorg)Dulcolax® (zelfzorg)Dumoxin®Duofilm® (zelfzorg)Duphalac® (zelfzorg) Otsuka Pharmaceutical Europe LtdBristol- Meyerstabel
Duphaston®
Duratears®www.beterleven.nlSolvayRapamune drank Temesta injectie®Premelle Cycle 10®Premelle Cycle 5®ReFacto® 2000ReFacto® 1000
ReFacto® 500
ReFacto® 250 Tramedico BVSolvay Pharma B.V.S.A. Alcon-Couvreur N.V.Defiante Farmaceutica, LdaDuratears® Free Duratears® Z
Durogesic® Duspatal®
Duvadilan®Duvadilan® Retard (zelfzorg)Dynastat® (EU)Dynatra Dopamine®Dysport® Dyta-Urese®Dytac®
Dytenzide® Ebixa® (EU) Ebrantil®Edecrin®Eenalfadrie® (vit. D3)Efexor®Efudix®Elase® Eldepryl® Eldisine®Elidel®Elmex® ApplicatievloeistofElmex® Gel 04% (zelfzorg)Elmex® Gel 125% (recept)Elocon®Elohaes® Eloxatin® Eltroxin®Elyzol®
Emadine® (EU) Emcor® DECO
Emcoretic®Emcor®
Emesafene®Eminase® Emla® CrèmeEmla® Pleister (zelfzorg)Emovate® Metoject®En-De-Kay® Thixotrope Fluogel Enbrel® (EU) Endosgel®Endoxan®
Engerix-B®Engerix-B® JuniorEntosorbine-N® (zelfzorg) Epanutin®EpiAnal® (zelfzorg)EpiPen® Epivir® (EU)Eposin®Eprex®Equasim®
Ergamisol® Erwinase®Eryacne®Eryderm®Erythrocine-ES® Erythrocine®Esdep®Esidrex® Eskazole®Estaro®Estracomb TTS® Estracyt®Estraderm Matrix® Estradot® Estradurin®Estreva®Estring® Estrofem®Estulic®Etalpha® (vit. D3)
Normaflor®Ethymal®Ethyol®
Etopophos® Eucardic®Eulexin®
Euphyllin® Eusaprim® Euthyrox® Evista® (EU)
Evra® (EU)Ex-Lax® (zelfzorg) Exelon® (EU)Exosurf®Extravit® (zelfzorg) Kliogest®Fabrazyme® (EU)&Factor VII Concentraat TIM '4' Immuno®Famel® Broomhexine (zelfzorg)Famel® Efedrine (zelfzorg)
Famvir® CrèmeFamvir® TablettenNovartiswww.novartis.nlwww.ziekenhuis.nlzie dmoet nogBristol-Myers Squibb B.V.ICN Pharmaceutials Fareston® (EU) Farlutal®Farmorubicine®Farmorubicine® CytosafeFasigyn®Fasturtec® (EU)Feiba S-Tim '4'®Feldene® Fem7® SequiFem7®Femapirin® (zelfzorg)Femara®
Femerital®Femex® Femodeen® Femoston®Femoston® Continu Fenistil®Fenylefrine Minims®Fenylefrine Monofree®Fero-Gradumet®Ferriprox® (EU)Fevarin®Fiberform® (zelfzorg)Fiboran® Filmabak®Finimal® (zelfzorg)Fixim®Flagyl®
Flammacerium® Flammazine®Flarex® Flebogamma® Flemoxin®
Flixonase®
Flixotide®Flolan® Florinef® Floxapen® Fluanxol®Fluarix®Fludara®Fludex®Fluimucil® Infusies/InjectiesFluimucil® Inhalaties Fluracedyl®FML Liquifilm® Follegon®Fomepizole OPi®Forcid®Forlax®Formule W® (zelfzorg)Fortovase® (EU)Fortum® Fortzaar® Foscavir®Fragmin® Fraxiparine®Fraxodi®
Frenactil®Frisium®Froben®FSME-Immun Inject®Fuca Excellent® (zelfzorg)Fucidin/Hydrocortison®Fucidin® Crème/Intertulle/ZalfFucidin® TablettenFucidin® Infusies Fucithalmic®
Fungizone®Furabid®Furadantine® Mc Fuzeon® (EU)Gammagard® S/DGaracol®
Garamycin®Gargilon® (zelfzorg)Gastrocure® (zelfzorg)Gaviscon® (zelfzorg)Geangin® Gelofusine®Gemzar® Genotropin®Gentamicine Minims® Gentamytrex®
Gentran '40'®
Gentran '70'®Gerodyl®
Geroxalen® Glaucocare®
Glauconex®
Glibenese® Glivec® (EU)Globenicol® Oogzalf Glucagen® Glucobay® Glucophage® Glucovance® Glypressin®Glytrin®
Gonal-F® (EU)Gopten®GPO®Gracial®
Granocyte®Gutron®Gynomyk®
Haemaccel®
Haemate-P®Haemocomplettan P®Halcion®Haldol®Halfan®%Hamameliszalf 'Voorhoeve'® (zelfzorg)Hametum® (zelfzorg) Harmonet® Havrix® 1440Havrix® Junior HB-VAX-DNA®HB-VAX-PRO® (EU)Hedex® Bruis (zelfzorg)Helixate NexGen® (EU)
Hemofil M®Hemohes® 6%/10%
Heparine Leo® HepBQuin®Herbesan® (zelfzorg)
Herceptin®Hexomedine® (zelfzorg)Hextril® (zelfzorg)Hibicet® (zelfzorg)Hibiscrub® (zelfzorg)Hibisol® (zelfzorg)Hibitane® (zelfzorg)Hirudoïd® (zelfzorg)Hivid® HMG Ferring®Holoxan®Homatropine Minims®Honvan®Hot-Coldrex® (zelfzorg)HRF®
Humalog® (EU)Humalog® Mix '25'
Humatrope®Humegon® Humuline®
Humuline® NPHHumuline® RegularHyason® Hycamtin®Abbott Laboratories Ltd GlaxoSmithKline Biologicals s.a.Glaxo Operations UK LtdS.A. Alcon - Couvreur N.V. SP Labo N.V.
Abbott S.p.A.Bristol-Myers SquibbWyeth Medica IrelandHydrabak® (zelfzorg)Hydrea®Hydro-Adreson Aquosum®Hydrocobamine® Injecties Hygroton® Hyperlipen®
Hyperstat®
www.msd.nldsm.nlOrphan Europe SARL!Laboratoires Besins InternationalPharmachemie B.V. www.cbg.mebHypromellose Bournonville®Hypromellose Monofree®Hytrin®Hyzaar®Ibaril®Ibosure®Ikorel®
Ilomedine®Imap®Imigran® Immucothel® Immukine® Immunate®Immunoglobuline I.M.®Chiron Vaccines LimitedAstraZeneca B.V.Teofarma s.r.l.(Pavia) Artecef B.V.Sanofi-Synthélabo, Biovitrum AB"/www.geneesmiddelenrepertorium.nl/Fresenius Kabi Nederland B.V.Chauvin Benelux BVPatheon France SAwww.altanapharma.nl/ALTANA PHARMA Immunoglobuline I.V.® Immunonine®Imodium® (zelfzorg)Imovane® Implanon® Impromen®Imuran®Inadine® (zelfzorg)Inderal®
Inderetic®Inderm®Indocid® Indocid PDA® Indocollyre®Infergen® (EU) Influvac®Inhibin® (zelfzorg)Innohep® Inopamil® Instillagel®Insulatard® (EU)Insuman® Basal (EU)Insuman® Comb (EU)Insuman® Infusat (EU)Insuman® Rapid (EU)Integrilin® (EU)Intron A® (EU)Invanz®Invirase® (EU)Iodosorb® (zelfzorg) Iopidine®Irgamid®
Iscover® (EU)Isodex®Isoptin®Isopto Carbachol®Isopto Carpine®Isordil® Isovorin®Ivegam® Kabikinase®
Kaletra® (EU)Kalium Durettes®Kapanol®Keflin®Keforal®Kefzol®Kelatin® Kenacort-A®Kenacort-A® In OrabaseKenalog® Keppra® (EU)Kerlon®Kestine® Ketanest-S® Ketensin®Kinderfinimal® (zelfzorg)
Kineret® (EU)Kinidine Durettes® Kinzalkomb® Kinzalmono®Klacid® Klean-Prep®Klyx® (zelfzorg)Kogenate® (EU)Konakion® (vit. K1)Kytril®
Lacrinorm®
Lacrisert® Lamictal®Lamisil® Crème/HuidsprayLamisil® TablettenLampren®Lanoxin® Lantus® (EU)Lanvis®
Largactil®Lariam® Lasiletten®Lasix®
Lasix® RetardLasonil® (zelfzorg)
Ledercort® Ledermycin®
Lederspan®
Ledertepa®
Emthexate® Ledervorin®Legendal® (zelfzorg)
Lendormin®Leponex®Lerdip®Lescol®Voltaren® retardZometa® (EU) oplossing
Zometa® (EU) injectieZaditen® Unidose Oogdruppelswww.sankyopharma.nl
Sankyo-PharmaBaxterBoehringer Ingelheim B.VTramedico B.V.VIATRIS Manufacturing B.V Schering AG Leucomax®Leucovorine® Calcium MayneLeucovorine Abic®Leucovorine Teva® Leukeran®
Leustatin®
Levitra® (EU)
Lexotanil®#Libronchin® Prikkelhoest (zelfzorg))Libronchin® Vastzittende Hoest (zelfzorg) Lidatrim®
Lignospan® Lincocin® Lioresal®Lipitor®Liposic® Liquifer®Litarex®Litican®Livial®Livocab® NeussprayLivocab® OogdruppelsIPSEN Farmaceutica B.V.GlaxoSmithKline B.VRoche Nederland B.V(GlaxoSmithKline Consumer Healthcare B.V.Nebo a/s Teofarma SrlLEO Pharma B.V.Janssen-Cilag B.VHeca B.V Heca B.V.Wyeth Consumer Healthcare C.V. Vemedia B.V.SkyePharma PLC
ALTANA PharmaDermacure® Crème (zelfzorg)"Dermacure® Strooipoeder (zelfzorg)Rottapharm Ltd.
OTL Pharma$Reckitt Benckiser (Netherlands) B.V.ratiopharm Nederland bvMcNeillwww.janssen CilagServier Nederland Farma B.V.Goldshield Pharmaceuticals Ltd.
Alpharma B.V.!Sigma-tau HealthScience Int. b.v.Sanofi-Synthelabo B.VDogmatil® drankDogmatil® tablettenTherabel Pharma N.VBournonville-Pharma B.V.Dormicum® tablettenDridase® stroopSolvay Pharmaceuticals BVGoldshield Pharmaceuticals Ltd Gaba B.V. www.gaba.nlACE Pharmaceuticals B.V.
Tramedico B.V!Gilead Sciences International LTD< Manx Healthcare Ltd.+Farco-Pharma GMBH Pharmazeutische PraparateEntocort® KlysmaEntocort® capsulesALK-Abelló B.V.Katwijk Farma B.V.MedImmune Oncology IncJanssen-Cilag International NVOrion CorporationBaxter AG (IndustriestrasseTeofarma s.r.l.(PaviaApotex Europe LimitedYamanouchi Pharma B.VS.A. Alcon-Couvreur N.VInstitute Grifols S.A."Fluimucil® Bruistabletten zelfzorgFluimucil® Capsules (zelfzorg) Fluimucil® /Granulaat (zelfzorg)Fluimucil® Drank (zelfzorg)#Fluimucil® Zuigtabletten (zelfzorg)Fluimucil® Pastilles (zelfzorg)Zambon Nederland B.V#OPi sas Orphan Pharma internationalFortral® injectievloeistofFortral® capsule0Menarini International Operations Luxembourg S.A
Melisana N.V.Furacine® Lotion Furacine® ZalfRoche Products Ltd Reckitt Benckiser Healthcare LtdGentamicine infusievloeistof Guilford Pharmaceuticals LimitedAyrton Saunders LtdSerono Europe LtdGyno-Daktarin® capsulesGyno-Daktarin® creme$Locacorten® Vioform Crème/Pasta/Zalf Locarten®Locarten® Vioform Oordruppels
Locasalen®Locoid®Loftyl®Lomir®Lomudal®Lomusol® Neusspray (zelfzorg) Lonnoten®Lopid® Lopresor®Loprox® Loptomit®Loramet®Lorax®Losec®
Losferron®Lovette®Loxazol® Crème (zelfzorg)Loxazol® Lotion (zelfzorg)Lucrin® Ludiomil®
Lumigan® (EU) Lutrelef®*Luuf® Verkoudheidsbalsem Baby's (zelfzorg),Luuf® Verkoudheidsbalsem Kinderen (zelfzorg)/Luuf® Verkoudheidsbalsem Volwassenen (zelfzorg)
Luveris® (EU)Lymfoglobuline®Lynoral®Lyovac Cosmegen®M-Pectil® (zelfzorg)Maalox® Plus (zelfzorg)Maalox® (zelfzorg)Sanofi-SynthélabosanofIwww.sanofi-synthelaboMabCampath® (EU)MabThera® (EU) Macrodex®Alvesco®Madicure® (zelfzorg)Madopar® Malarone®Mandol® Marcaine®Marcaine®/Glucose Injecties
Marcoumar® Marvelon®Maxalt® Maxipime® Maxisporin® Maxitrol®Mebutan® Medacinase®Mefoxin®Megace® Megalotect® Meladinine®Meliane® Melleretten® Melleril® Melrosum Extra Sterk® (zelfzorg) Meningitec®Meningovax® A+C
Meno-Implant®Menogon®Menopur® Menorest®Menthoneurin® Balsem (zelfzorg)Menthoneurin® Crème (zelfzorg) Mercilon®Meronem®Mesitran® (zelfzorg) Mestinon®Metalyse® (EU)Metamucil® (zelfzorg)
Methergin® Metrodin HP® Metypresol®Mexitil®Micardis® (EU)Micardis® Plus (EU)Microgynon '30'®Microgynon '50'®Microlax® (zelfzorg)Midamor® Mifegyne®Migard® Migrafin® Mildison®Minesse®Minihep® Ministat® Minitran®Minocin®Minotab®Minrin®Minulet®Miochol®Miostat®Mirena ®
Mistabron® Mistalin®Mitomycin-C 'Kyowa'®Mitomycin-C Faulding® Mitostil®
Mixtard® (EU) Mizollen®Mobilat® (zelfzorg)Modalim®Modicon® Modiodal® Moducren®
Moduretic®Mogadon®Momentum® (zelfzorg)Mono-Cedocard® Monoclate-P® Monoflor® Mononine®Monotard® (EU) Monotrim®Monuril®Morzet®Motens®Motilium® (zelfzorg)
Movicolon®Movicox®
MS Contin®Mucocil® (zelfzorg)Mucodyne® (zelfzorg)Mucomyst® Inhalaties
Multiload®Muthesan® (zelfzorg)
Myambutol®
Mycobutin®Mycolog® Mycospor®Myk® Crème (zelfzorg)Myk® Lotion (zelfzorg)Myleran® Mysoline®Angeliq®Naclof®Nalador®Nalcrom®Nalorex®
Naprocoat®
Naprovite®Naramig®Narcan®Naropin® Nasacort®Nasivin® (zelfzorg)Nasonex®Natriumchloride Minims®Nattermann Melrosum® (zelfzorg)Natulan®Navane®
Navelbine® Navicalm®Nebilet®
Nedeltran®Nedios®
Neisvac-C®
Nemestran®Neo-Dagracycline®Neocon® Neogynon®Neomycine Minims®Neoral®NeoRecormon® (EU) Ursapharm
Ursapharm www.Ursapharm.nlwww.ursapharm.nlHyasan neusspraywww.sanquin.nlwww.aanquin.nl
www.sanofi.nl#http://www.rennie.nl/bijsluiter.htmBayer Health CareNovartis Pharma B.V Norgine B.V. Neotigason® Nepresol® Nerisona®Nestosyl® (zelfzorg) Netromycine®Neulasta® (EU)
Neuleptil® Neupogen®Neurobion® (multi-vitamine)
Neurontin®
Neutrexin®Newace®Nexium®Nicorette® (zelfzorg)Nicotinell® (zelfzorg)Nimotop®Nipent®NiQuitin® (zelfzorg)Nitoman® Nitrazor®Nitro Pohl Infus®
Nitro-Dur®
Nitrobaat®
Nitrolingual®
Nivaquine®Nizoral® CrèmeNizoral® HoofdgelNizoral® Tabletten Noceptin® Noctamid® Nolvadex®Nonafact® (EU)
Nootropil®
Nordimmun® Norditropin®Norgalax® (zelfzorg)Norit® (zelfzorg)Norit® Junior (zelfzorg)Norlevo® (morning after pil)Normacol® (zelfzorg)Normacol® Plus
Normatens® Normison® Normitab®
Normoglaucon®
Normosang®Noroxin®
Norprolac®
Nortrilen®Norvasc® Norvir® (EU)Noscapect Roter® (zelfzorg)Nourilax® (zelfzorg)Noury® Hoofdlotion (zelfzorg)Novaban® Novalgin® Novantrone®Novatec®Novazyd®NovoMix® 30 (EU)NovoNorm® (EU)NovoRapid® (EU)NovoSeven® (EU)Novuxol®Noxacorn® (zelfzorg)Nozinan®Nubain®Nurofen® (recept)Nurofen® (zelfzorg)!Nurofen® voor kinderen (zelfzorg) NuvaRing® Nycopren®Nyogel®Obracin®Octagam®Octostim® InjectiesOctostim® Neusspray
Oculastin®
Oculotect®Forlax® JuniorOmnic® Oncotice®
Ophtagram®OPi® (fomepizole) Opticrom® Oradexon®Oralgen®Orap®Orbenin®Orelox®Orfiril®Orgalutran® (EU) Orgametril®Orgaran® Orimeten®Orthoclone OKT3®Orudis®Oscorel®Ostac®Ostram®Otalgan® Oordruppels (zelfzorg)
Otosporin®Otrivin® (zelfzorg)Otrivin® Hooikoorts (zelfzorg)Otrivin® Menthol (zelfzorg)Ovidol®
Ovitrelle®Oxis®
Oxsoralen®Oxybuprocaïne Minims®Oxybuprocaïne Monofree®
OxyContin®Oxylin Liquifilm®Oxynorm®Pactolan® (zelfzorg)Palacos®Palfium® Palladon®
Paludrine®Panadol®Panadol® Artrose (2003)Panadol® Plus (zelfzorg)Panadol® Zapp (zelfzorg)
Pancrease® Panotile®Panoxyl® PantoPAC®Pantozol® 20 mg TablettenPantozol® 40 mg TablettenPantozol® Injecties
Panzytrat®Para-Speciaal®Paracof Roter® (zelfzorg) Paraplatin® Parfenac®Pariet® Parlodel®Parnate®Paronal® Partusisten®
Pegasys® (EU)PegIntron® (EU)
Penidural®Penidural® D/FPentacarinat® InhalatiesPentacarinat® InjectiesPentasa®
Pentrexyl®Pepcidin® (recept)Pepcidin® AC (zelfzorg)Pepcid® 10 mg (zelfzorg)digitaal te kopieren BeschikbaarPerfan® Pergonal®
Periactin®Permax®
Persantin®Phos-Ex® Phosphoral®
Photofrin®Pilocarpine Minims®Pilocarpine Monofree®Pilogel® Pinadone®Pipcil®Piportil Longum-4®Cephalon FranceApothecon B.V. Mundipharma Pharmaceuticals B.V.Fagron Farmaceuticals b.v,B. Braun Medizintechnologie GmbH (Melsungen)Sigma Tau S.p.A.Baxter Healthcare LtdCentrafarm Services B.V.Solstice Neurosciences Ltd
Merck KGaAEuroGen Pharmaceuticals LtdG. Pohl-Boskamp GmbH & Co. KG
Norit N.V.Laboratoire HRA Pharma
Alfaco B.VOctapharma Benelux N.V. AfbeeldingenPevaryl huidspray®Pevaryl creme®Prozac tablet® Soort bestand en beschikbaarheidniet beschikbaar gevondenPronova Biocare a.ARTU Biologicals Europe B.V.;L. Molteni & C. dei F.LLi Alitti Soceità di Esercizio S.p.ASalofalk®tabletDr.Falk Pharma GMBHSalofalk®KlysmaSalofalk®zetpilSalofalk®schuimPharmodontal S.A.Selokeen®tabletSelokeen®injectie Ortomed B.V.Serono Benelux B.V.#Laboratoires UPSA (Rueil Malmaison) Stephar B.V.%Fresenius Medical Care Nederland B.V.Sotacor®injectieSotacor®tabletOramon Arzneimittel GmbHZambon Group S.A.Stadium®tabletStadium®injectieWyeth Pharmaceuticals B.V.BODE Chemie GmbH & Co.Pipram®Plantival® (zelfzorg)
Plaquenil® Platosin® Plavix® (EU)Plendil®
Plentiva '5'®Foradil® aerosolForadil® inhalatiepoeder Lopresor® Oros www.Novartis
Pneumovax®
Pneumo® 23 Pneumune® Polaramine®Poliomyelitis Vaccin RIVM®Polysilane Comp® (zelfzorg)
Polyspectran® Polytrim®Practo-Clyss® (zelfzorg)Pre-Par® Pred Forte® www.advil.nlSchering-Plough N.V./S.A.Glaxo Group LimitedLaboratoires 3M SantéGenzyme Europe B< VEli Lilly Nederland BVGlaxoSmithKline Biologicals S.APrednisolon Minims®Pregnyl®Premarin® Plus Premarin®
Premelle '5'®
Prempak-C®PrePar® Prepidil®
Prepulsid® Prestim Leo®Prevalin® Neusspray (zelfzorg) Prevalin® Oogdruppels (zelfzorg)Prevenar® (EU)Previum® (zelfzorg)Prezal®Priadel®Prikpil/Depo-Provera®Primatour® (zelfzorg) Primobolan® Primolut N®
Primperan®Princi-B1+B6® (zelfzorg)Prioderm® (zelfzorg) Pritor® PlusProcal® Proctosedyl®Profasi®
Progestan® Progestine ®
Proglicem® Prograft®
Progynova®
Proleukin® Prolixan® Promiten®
Promocard®
Pronestyl® Propecia®Propess® Propymal®Proscar® Prostigmin®
Prostin 15 M® Prostin E2®
Protagens® Prothiaden®Protopic® (EU)Vsupport.janssen-cilag.com/emarketingBE/IMAGES/Emailing/Bijsluiters/MPB_00017392_nl.docnl.janssen-cilag.beshampoosupport.janssen-cilag.Sanofi
www.sanofiwww.sanofi-synthelabo.nl www.sanofi-
www.pfizer.nlPfizer
www.pfizer
www.pfizer,nl
www.Pfizer.nlPizerpfizer'Terra-Cortril® met Polymyxine B OorzalfCancidas® EU 50Cancidas® EU 70Fosamax® 5 en 10 Fosamax® 70 Sinemet® CRStocrin® (EU) 600Stocrin® (EU) 200Stocrin® (EU) 50Stocrin® (EU) Drankterug getrokkenProvera® 100/200/250/500 mg Proviron®Prunacolon® (zelfzorg)Prunasine® (zelfzorg) Psoricrème® Psorimed®plaatjesSerono Benelux BV Pharmion BV Janssen-Cilag International N.V.Genzyme Europe B.V
TKT Europe ABBRISTOL-MYERS SQUIBBAventis Pharma S.A.)Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG
Pulmicort® Pulmoclase®
Pulmozyme®
Puregon® (EU) Puri-Nethol®
PVP-Comod®Pyralvex® (zelfzorg) Selenase® Questran®-A Questran®Qvar Extrafijne®Rabiesvaccin Mérieux®+Rami® Dextromethorfan Hoestdrank (zelfzorg),Rami® Slijm-oplossende Hoesttroop (zelfzorg)Solvay Pharmaceuticals B.V.Novartis Consumer Health B.V.www.emea.eu.intJANSSEN-CILAG INTERNATIONAL NVVifor France SAVentolin® InjectiesVentolin® Infusies McNeil B.V.Yamanouchi Europe B.V.Procter & Gamble Nederland B.V.Roche Registration Limited'Boehringer Ingelheim International GmbH ICN Pharmaceuticals Holland B.V.%Gilead Sciences International LimitedStiefel Laboratorium GmbHWellcoprim® tablettenWellcoprim® injectievloeistofWellvone® suspensieWellvone® tablettenSDG Farma B.V.http://www.astrazeneca.nl/AstraZeneca B.V$Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co. KGZambon Nederland B.V.Grunenthal, DuitslandNedpharma B.V.Actelion Registration Ltd.Cipramil® 20 en 40Cinuforce neusspray zelfzorg Vogel ElburgTekeningZiagen® 300 (EU) Ziagen® 20 (EU)Zithromax AA ®Roche Registration Ltd. Bristol-Myers Squibb Pharma EEIGBarrier Therapeutics N.V.1Menarini International Operations Luxembourg S.A.Zofran® tablettenZofran® zetpilZofran® injectievloeistofRapifen®Rapilysin® (EU)Raxar®Reapam®
Rebetol® (EU) Recombinate®Redoxon® (vit. C)/(zelfzorg) Reductil®Refludan® (EU)Reflux®Refusal®Regaine® (zelfzorg) Regitine®Regla-pH® Drank (zelfzorg)Regla-pH® Tabletten (zelfzorg)Regranex® (EU)Reinosan® (zelfzorg) Relefact®Relenza®Relpax®Remeron®Remicade® (EU)Reminyl®
Renagel® (EU)Renedil®Renitec®
Renitec® PlusRennie® (zelfzorg)ReoPro®Requip® Rescueflow® Rescuvolin® Resonium A®
Retrovir AZT®Revalintabs® (zelfzorg)Revaxis®Revia®
Rheomacrodex®Rhinathiol® (zelfzorg)Rhinocaps® (zelfzorg)
Rhinocort®
Rhytmodan®Riamet®Ridaura®Rifadin®Rifinah®Rigoletten® (zelfzorg)
Rilutek® (EU) Rimactan®Riopan® (zelfzorg)
Risperdal®Risperdal® ConstaRisperdal® QuickletRisp® (zelfzorg)Ritalin® Ritmoforine® Rivotril® Roaccutane®Robinul®Rocaltrol® (vit. D3) Rocephin® TaxandriaGlaxoSmithKline B.V. SP EuropeInterlogim Pharma Service B.V.VIATRIS Manufacturing B.V. ALMIRALL BV.ALTANA Pharma AGBoehringer Ingelheim BV www.emea.eu www.emea.nl Rociclyn®
Roferon-A® Rohypnol®Roteroblong® (zelfzorg) Rovamycine®Rozex®Rulide®
Rythmodan®
Rytmonorm®Sabril®Salagen®
Salazopyrine®Sanalgin® (zelfzorg) Sandimmune® Sandomigran®
Sandostatine®Sandostatine® LAR Sandrena®Saridon® (zelfzorg)www.aleve.nl/bijsluiter.htm"Vemedia BV/ Solvay PharmaceuticalsAventis Pharma BVBayer BVBoots Health Care BVArtu Biologicals BVUrsapharm Nederland BV#www.ursapharm.nl/produkte/index.htmAventis Pharma B.VGilead Sciences Int. Ltd."GlaxoSmithKline Consumer Health BVwww.baxter.nl/images/atiii.pdf,Baxter zet zijn bijsluiters op het internet Leidapharm B.V. Pfizer BVForum Products Ltd
Hexal B.V.MSDSarotex® Scandicaine® Scandonest®Scopoderm TTS® Secadrex®Sectral®
Selektine®Selsun R® (zelfzorg)Selsun® (recept)Semap®Sennocol® (zelfzorg)
Septanest® Septopal® Seractil®Seresta® Seretide® Serevent®
Serophene® Seroquel®Seroxat® Sevredol® Sibelium®Sicderma® (zelfzorg) Sicorten® Sifrol® (EU)Silkis®Simulect® (EU)!Sinaspril® Paracetamol (zelfzorg)Sinemet® Sinequan®
Singulair®Siquil® Sirdalud®Skelid®
Skenan SR®Sloan's Balsem® (zelfzorg)Slow-K® Sofra-Tulle®Sofradex® Oogdruppels/OogzalfSofradex® Oordruppels/Oorzalf Soframycin® Solcoseryl® Soldactone® Solu-Cortef® Solu-Medrol® Somatuline® Sorbisterit®Soventol® (zelfzorg)Spalt N® (zelfzorg) Sperti Preparation H® (zelfzorg)Spiriva® Stafoxil® Stamaril® Stediril-D®Stediril® '30' Stemetil®Sterillium® (zelfzorg)Sterilon® (zelfzorg) Stesolid®
Stiemycin® Stilnoct®Strepsils® (zelfzorg)
Streptase®Stromba® Stromectol®
Strumazol®Sufenta®Sular®
Sulfotrim®Superol® (zelfzorg)Supradyn® (zelfzorg) Suprecur®
Suprefact® Suprexon®Suprimal® (zelfzorg)Surazem®Surgam®
Surmontil®pdfYamanouchi Pharma B.V.Pierre Fabre Benelux N.V.Schering-Plough B.V.Sanofi Pasteur MSDBoehringer Ingelheim B.V.Novo Nordisk Farma B.V.Aventis Pharmawww.aventis.nl
Tavanic IV ® www.boehringerIngelheim.nlBoehringer Ingelheim Boehringer Ingelheimwww.boehringeringelheim.nlBoehringer ingelheimwww.boeringeningelheim.nlBoehringen ingelheimwww.boehringeringelheimwww,Boehringeringelheimwww.boehringeringelheim Bisolvon® Tabletten (zelfzorg)www,boehringeringelheim #Bisolvon® Drank/Druppels (zelfzorg)Centocorwww.centocor,nlwww.centocor.nlchefaroChefarowww.davitamon.nl www.lilly.nl Eli Lilly eli lilly www.lilli.nl www.lilly,nlwww.ferring.nlFerrringFerringwww.feriing.nl voor infusie/Procter & Gamble Pharmaceuticals Nederland B.V..Procter & Gamble Pharmaceuticals Nederland B.VNovo Nordisk A/S www.emea.eu.
Allergan B.V. Pfizer B.V.Stada Arzneimittel AG
Bayer B.V.Sanofi-Synthelabo B.V.
Baxter AG Les Laboratoires Servier
Sigma-Tau B.VMerck Sharp & Dohme B.V.IVAX Farma b.v.Laboratorio Farmaceutico
Merck B.V.Boots Healthcare B.V.
Pfizer B.V
EuroCept B.V. Sustanon®
Sustiva® (EU)Symbial®
Symbicort®
Symmetrel®Symoron®
Synacthen®
Synagis® (EU)Synalar Bi-Otic®#Synapause-E3® Ovules/Vaginale CrèmeSynapause-E3® TablettenSynarel® Synercid® Syntaris®Syntocinon® InjectiesSyntocinon® NeusspraySysten®Tagamet®Taloxa®
Tamiflu® (EU)Tannalbin® (zelfzorg)Tantum® (zelfzorg) Targocid®Tarivid®Tarka® Tauredon®Tavanic®Tavonin®Taxilan®Taxol®Taxotere® (EU)Tazocin®!Te Anatoxal Vaccin Berna/Tetuman® Tears Plus® Tegretol®Telfast®Temesta® Temgesic®
Temodal® (EU)Temoe Lawak Singer® (zelfzorg)#Tendo® Valeriaantinctuur (zelfzorg)
Tenoretic®Teoptic® Terfluzine®%Terra-Cortril® + Polymyxine B Oogzalf3Terra-Cortril® met Polymyxine B Oordruppels/Oorzalf
Testoderm®Tetavax®Tetracaïne Minims®Tetuman Berna®Teveten®
TFT-Ophtiole®Theolin®+Theranal® Aambeienzalf/Zetpillen (zelfzorg) Thilo-Tears®Thyrax Duotab®< Tiadil®
Tiapridal®Tienam®Tikosyn®Tilade® Tilavist® Tilcotil®Tildiem® Timo-COMOD® Timoptol®Timpilo®Tinagel® (zelfzorg)Tinset®
Tintorine®Tobi®
Tobrabact® Tobradex®Tobrex® Tofranil®Toilax® (zelfzorg)Tolvon®Tomudex®
Janssen-Cilagwww.farmalinks.nl3M Pharma Nederland B.V.www.geneesmiddelenrepertorium.SandozAlfaco Madaus & Cowww.cvzkompassen.nl
Vemedia BVUCB Pharma Nederland BVBoots Healthcare BVWill-Pharma BVtekeningTopamax®
Topicorte® Toplexil®Topsyne®Totaforte® (zelfzorg)Totelle Cycle®
Toxogonin®Trachitol® (zelfzorg)Tracleer® (EU)Tractocile® (EU)
Trafloxal®Transiderm-Nitro®
www.baxter.nl
Transipeg® Tranxène® Trasicor® Trasylol®Travatan® (EU) Trazolan®Trental® Tri-Minulet®TriAnal®Triapin® Trigynon® Trilafon®
Trileptal® Triludan® Trimoxol® Trinipatch®Logynon® Trinovum® Triodeen®Trisenox® (EU) Trisequens®
Trisporal®Tritace®
Tritazide®Trizivir® (EU)
Trombovar®Tropicamide Minims®Tropicamide Monofree®%Tropicamide Oogdruppels Bournonville®Trovan®Trusopt®Truxal®
Tryptizol®Tuclase® (zelfzorg)Twinrix Adult® (EU) Typherix®
Typhim Vi®Ubretid®UFT® Ulcogant®Ultacit® (zelfzorg)Ultiva®Ultracain D-S®Ultracortenol®Ultratard® (EU)Unakalm®Unidox® Uprima® (EU)Urion®Urispas® Urogliss-S® Urogliss®Urokinase Choay® Uromitexan® Ursochol® Ursofalk®Vagifem®Valcyte®Valdispert® (zelfzorg)Valium® Injecties/TablettenVancocin® 'CP'
Vaqta® Junior Varidase® Abbott B.V.www.abbottlabs.nl/productenAlcon Nederland BVWill Pharma B.VNycomed Nederland B.V.Pierre Fabre MedicamentemeaBristol myers SquibbFagron Farmaceuticals b.v.Will Pharma B.V.Pfizer Nederland BV Abbott BVNovartis Pharma BVWill Pharma BV Merck B.VKatwijk Farma BVSigma-Tau B.V.Delphi Pharmaceuticals B.V.BMS"Hikma Farmaceutica (Portugal), LDASchering-PloughDr. Fisher Farma B.V.
Solvay PharmaClintec Benelux N.V./S.A.Serono Europe Ltd.Laboratoires ThéaChirocaïne®: Abbott BVChauvin Benelux NV TramedicoMeda ABJanssen-Cilag B.V.Alcon Nederland B.V.H. Lundbeck A/SDentsply LimitedBoots Healthcare B.V EU-PharmaSchering Nederland B.VPharmacia B.V.Vascase®
Vascase® Plus Vaxigrip®Vectavir® (zelfzorg)Velbe®Velosef®Velosulin® (EU)Venofer®Venoruton® (zelfzorg)Ventolin® Drank/TablettenVentolin® InhalatiesVepesid®
Adenoscan®Vermox® (zelfzorg) Vesanoid® Vesparax®Vexol® VFend® (EU) Viagra® (EU)Viarin®Vibra S® Vibramycin®Vicks Sinex® (zelfzorg)Vicks Vaporub® (zelfzorg)Vicks Vaposiroop® (zelfzorg)Aventis www.aventiswww.e-gezondheid.beGlaxoSmithKline
www.efarma.nlManescoVidex®Vidisic®Vidisic® PVP OphthioleVilan®Vioxx®Viracept® (EU)Viramune® (EU) Virazole® Viread® (EU)
Virormone®
Viru-Merz® Visadron®Viskeen®Visudyne® (EU)Vitintra® (multi-vitamine)Vividrin® Neusspray (zelfzorg) Vividrin® Oogdruppels (zelfzorg)Vivotif Berna®Volcolon® (zelfzorg) Elan PharmaAmgen Europe B.V.Aventis Pharma Deutschland GmbHBiogen Idec LimitedMerz & Co., GMBHAlcon Laboratories (UK) Ltd.Wyeth Europe Ltd.Voltaren® (recept)Voltaren® (zelfzorg)Voluven®Vumon®Wartec®)Witte Kruis® Poeders/Tabletten (zelfzorg)Witte Leem Vogel® (zelfzorg)Wormkuur® (zelfzorg)X-Praep® (zelfzorg)Xalacom®Xalatan®Xanax®Xatral® Xeloda® (EU)
Xenical® (EU)Novartis Pharma B.Allergan Services Int. Ltd.Biotest Seralc N.V. Ferring B.V.!Xerumenex® Oordruppels (zelfzorg) Xigris® (EU)Xylo-COMOD® (zelfzorg)Xylocaine/Epinefrine® InjectiesXylocaine® DrankXylocaine® GelXylocaïne® Glucose InjectiesXylocaïne® InjectiesXylocaine® SprayXylocaine® ViskeusXylocaïne® ZalfXyzal®Yasmin®Yomesan®Zaditen® OogdruppelsZaditen® TablettenZafen® (recept)Zaldiar®Zantac® (recept)Zantac® 75 mg (zelfzorg) Zarontin®Zavedos® Zeffix® (EU) Zelitrex®
Zenapax® (EU) Zerit® (EU)Zerolit® '225' Zestoretic®Zestril®Zinacef®Zineryt®Zinnat®Zinolium® (zelfzorg)
Zithromax®Zocor®Zofil®Zoladex®Zoloft® Zomacton®Zomig®Wyeth Pharmaceuticals B.V. www.wyethpharmaceuticals.nl/Zovirax® Crème"Zovirax® Drank/Injecties/Tabletten"Zovirax® Koortslipcrème (zelfzorg)Zovirax® OogzalfZumenon®Zyban®Zyloric®www.leo-pharma.nl
LEO Pharma BVwww.lundbeck.com Lundbeck BVCipramil® druppelZymafluor® (zelfzorg)Zyprexa® Tabletten (EU)Zarator®Zyvoxid® Provigil®#Kruidvat Maagzuurremmer® (zelfzorg)Flavix®Omacor® Humira® (EU)Malarone® JuniorSerlain® Andropatch®Budesonide Novolizer®Desuric® Trinordiol® Bextra® (EU)Zyprexa® Velotab (EU)Cardyl®)Streptuss® Kriebelhoest Stroop (zelfzorg)(Streptuss® Vastzittende Hoest (zelfzorg)
Forsteo® (EU)
Epaxal Berna®
Hepsera® (EU)Kruidvat Anti-Worm® (zelfzorg)Targretin® (EU) Locacorten®Dermovate® VetcrèmeDermovate® HydrogelDermovate® ZalfDermovate® Lotion Sonata® (EU)Cutivate® ZalfDaivonex® ZalfCutivate® CrèmeDaivonex® Lotion Emend® (EU)
Ledertrexate® Vesicare® Diprivan®Hexal® (zelfzorg)Bentifen® UnidosePremarin® Lite Allex® (EU) Azomyr® (EU)Ammonaps® (EU)Aldurazyme® (EU) Axura® (EU)
Beromun® (EU)Bondronat® (EU)
Bonviva® (EU)
Destara® (EU)Busilvex® (EU) Lamisil® GelVorina® Somavert®Carbaglu® (EU) Fromirex® Chirocaïne®Figuur
AfbeeldingTavegyl®Geen echte bijsluiterTabel en afbeeldingRapamune® tablet (EU) geneesmiddelniet beschikbaarx fabrikantSanquinwaar?www.cbg-meb.nlWyeth
NeuroBloc® Advate® (EU)Minerva®Olmetec® Androgel®Vismed® Hylo-COMOD®Hyabak®Zyrtec®Faslodex® (EU)Prialt® Parvemaxol®Canesten® Huid (zelfzorg)
Reyataz® (EU)Stalevo®
Mini Pregnon®Abilify® Myfortic®Ventavis® (EU)Actraphane® (EU)
Velcade® (EU)Rennie® Refluxine (zelfzorg) Telzir® (EU) Lyrica® (EU)Eligard® Protelos®Lexapro®
Perfalgan® RheDQuin®TetaQuin® 250 IE VariQuin®Balsoclase® E (zelfzorg) Tradonal®Inspra®Zurcale®Aital®Viazem ® RetardNiaspan® Cipralex® Alimta® (EU)Tahor®Gliadel®Opatanol® (EU) Certican®
Levemir® (EU)
Mucoangin®Novartis Consumer Health B.V*Otrivin® Neusallergie (zelfzorg) tabletten*Otrivin® Neusallergie (zelfzorg) neussprayIPSEN Farmaceutica B.V$Panadol® Junior (zelfzorg) zetpillenAxcan Pharma S.A. Imgroma B.V.IVAX Pharmaceuticals UK Myogen GmbHCablon medical B.V.Axcan Pharma International BVPinewood Laboratories Ltd nog zoeken 'Elan Pharma International Ltd. (Shannon
Fujisawa GmbH Chiron B.V.
Pharmalink AB(Dr. August Wolff GmbH & Co. ArzneimittelReactine® tabletReactine® drank Replagal® EU
BioPhausia ABwww.nvi-vaccin.nl/nl/Doltard®
Vistide® (EU)
Gammaquin®Testim® Kivexa® (EU)Inegy®Provera® 5mg/10 mgZyprexa® Injecties (EU)Stediril® '20'
Raptiva® (EU)Aleve Feminax® (zelfzorg) Nutropinaq®Alexan® Depocyte®Thymoglobuline®ATG®
Zavesca® (EU) Rilatine®
Strattera®
Mimpara® (EU)Movicolon® Junior 69 gAvastin®ActoKit® Spidifen®Telfast® JuniorVidisic® carbogel EDOPaxene® Cafergot®
Pamorelin® Oramorph® Apidra® (EU)Azilect®Kentera® Sarixell®Zimycan®Aafact®Abelcet®Aceplus® Acid A Vit® Acipen-V® Aclosone®Acne-Mycin® ZalfAcnecure® (zelfzorg)Acnidazil® (zelfzorg)Act-Hib®word doorgehaald Actilyse®
Activelle®Actonel®Actrapid® (EU)Acular®Acupril®Acuzide®Acyclostad® CrèmeAdalat® Adenocor®
Adriblastina®#Opmerkingen vermelding tekening etcAdvil® (zelfzorg) Aerius® (EU)Aerobec® Aerodiol®Aeropax® (zelfzorg)Aethoxysklerol®'Aflukin® C (vit. C/kinine) / (zelfzorg)Afluvit® (zelfzorg)Agenerase® (EU)
Aggrastat®Agiolax® (zelfzorg)Agré-Cola® (zelfzorg)< Airomir® Akineton® Akne-Mycin®Aknemin®Akneroxid® (zelfzorg)Albalon Liquifilm® Albicort®Alcasedine® (zelfzorg)
Aldactone® Aldara® (EU)Aldecin®Aldomet®Aleve Classic® (zelfzorg)Algesal® (zelfzorg)Algicon® (zelfzorg)Alka-Seltzer® (zelfzorg)Alkeran® DoorgehaaldDatum geleverdTekst bijwerking onleesbaarTabelAllerfre® (zelfzorg)Allergenen/Oralgen®'Allergocrom® COMOD Neusspray (zelfzorg)Allergocrom® COMOD OogdruppelsAllergodil® NeussprayAllergodil® Oogdruppels Almogran® Alphagan® Alvofact®Amaryl®
Ambirix® (EU) Ambisome® Amoxi Disp® Amsidine®Amukin®
Anafranil® Anandron®
Anatensol®Ancotil®Andriol® Androcur®
Androskat®Anexate®Antabus® Anti-Rhesus (D) Immunoglobuline®Anti-Worm® (zelfzorg)Antigrippine® (zelfzorg)"Antigrippine® Ibuprofen (zelfzorg)$Antitrombine III Concentraat Immuno®!Anusol® zalf/zetpillen (zelfzorg)APO-GO® Apresoline®
Aprovel® (EU)Apurin®Aramine®
Aranesp® (EU) Arava® (EU)Arcoxia®Aredia®Arestal®Arilvax® Arimidex®
Arixtra® (EU) Aromasin®Artane®Artecef®Artex®
Arthrotec®Asacol®
Asasantin®Ascal® (zelfzorg) Ascal® '38'
Ascal® CardioAspégic®Aspirine® (zelfzorg)Aspirine® ProtectAspro® (zelfzorg)
Aspro® Cardio Aspro® NeuroAtacand®
Atacand® Plus Atenativ®Ezetrol®Atropine Minims® Atrovent®
Augmentin®Aurorix®Avaxim®Avelox®Avodart®
Yamanouchi Mitomycin-C Kyowa Christiaens BV!Nederlands Vaccin Instituut (NVI)www.nvivaccin.nlGillette Nederland B.V.Roche Registration LtdThéa Pharma SAB. Braun Melsungen AG(Melsungen Homeoropa Baxter B.V.Nycomed Nederland B.Vwww.astrazenica.nlwww.astrazeneca AstraZeneca AstraAzenecawww.astra azeneca.nlAventis Pharma B.V. Bronchicum® Melrosum extra sterkGlaxo Smith Kline cbg Avonex® (EU)Axid®Azactam®Azaron® (zelfzorg) Azopt® (EU)
Bacicoline-B®Bactroban® Neuszalf$Balsoclase Carbocysteïne® (zelfzorg)Balsoclase® (zelfzorg)Balsoclase® Comp. (zelfzorg) Baycaron® Baypress®BCG-Vaccin SSI® Becloforte® Beconase® Becotide®Bekunis Senna® (zelfzorg) Belcomycine®
Benefix® (EU)Benzac® Gel (zelfzorg)Benzac® W (zelfzorg) Berodual®Berotec® Besitran®Beta Ophthiole®Betadine® (zelfzorg)Betaferon® (EU)Betagan Liquifilm®BetaOphthiole® Betaserc® Betnelan®Betnesol Lavement® Betoptic®Bezalip®
Bicilline® Biltricide®
Binordiol® Biofenac®Bisolbruis® (zelfzorg)
Bleonoxan®BMR-Vaccin RIVM®Bocasan® (zelfzorg)
Bolusac® PlusBonefos®
Boradrine®Botox®Brachialin® (zelfzorg)Braunol® (zelfzorg)
Brevibloc®Brexine®Bricanyl® Drank/TablettenBricanyl® Inhalaties/Injectieswww.altanapharma.nl Bayer B.VGlaxoSmithKline B.Chefaro Nederland BVwww.chefaro.comTeva Pharma GmbH"Bronchicum Extra Sterk® (zelfzorg)Broxil®Brufen® (recept)Brufen® (zelfzorg)BSS Alcon® Oogspoelvloeistof!BSS Plus Alcon® Oogspoelvloeistof Buccalsone®'Buckley's Kinderhoestsiroop® (zelfzorg))Buckley's Mixtura® Volwassenen (zelfzorg) Budenofalk®Burinex®&Buscopan® Dragees/Zetpillen (zelfzorg)Buscopan® InjectiesBuspar® Butazolidin®C-Will® (vit. C) / (zelfzorg)Cacit® Bruistabletten '1000'Cacit® Tabletten (zelfzorg)CAD® Caelyx® (EU)Caladryl® (zelfzorg)Calcevita® (zelfzorg)Calci-Chew® '1000'Calci-Chew® '500'Calci-Chew® D3 500/400Calcijex® (vit. D3)Roche Nederland B.V.2Roche heeft wel bijsluiters maar ze zijn beveiligdSchering Nederland BV Alpharma BVBristol-Meyers Squibb BV (BMS)Calcium Bruis® (zelfzorg)Calcium D Sandoz® 600/4001Calcium Sandoz® Bruistabletten/Poeders (zelfzorg)Calcium-Sandoz® InjectiesCalmday®Calmurid® (zelfzorg) Calmurid® HC
Calparine® Camcolit®Campral®Campto®Canef®
Emtriva® (EU)Canesten® VaginaalCannabis Flos®Capoten® Capozide® Carbosin® Carbymal® Cardegic®Cardene® Cardioquin®Cardura®Carnitene Sigma Tau®Casodex® Cataflam® Catapresan®Caverject® DualCealb®Cecenu®Ceclor®Cedax® Cedocard®
Cefacidal®Cefepim®Cefizox®Cefofix®Cefrom® Celebrex® Celestoderm® Celestoderm® met Neomycine Crème Celestoform®
Celestone®CellCept® (EU)
Celluvisc® Celontin®Ceolat® (zelfzorg)Ceprotrin® (EU)
Cerazette®Cerezyme® (EU)Cernevit® (multi-vitamine) Cerubidine®Cetor®Cetrotide® (EU)Chefarine® (zelfzorg)
Chenofalk®
Chibroxol®Chlooramfenicol Minims®
Chloraldurat®
Chymodiactin® Cibacalcin®Cibacen® Cibadrex®Cilest®Ciloxan® Ciproxin® Cisordinol® Citanest®#Citanest® 3%-Octapressine InjectiesCitrosan® (zelfzorg) Claforan® Clamoxyl®&Claritine® Stroop/Tabletten (zelfzorg)Clexane®Climara®
Climene® '28'
Climodien® Clinoril®Clomid® Clopixol®
Co-Diovan® Co-Renitec®CoAprovel® (EU)Cofact®Coldrex® C (zelfzorg) Colestid®Colex Klysma® (zelfzorg) Colimycine® Colofort®
Combivent®Combivir® (EU)Combizym® Compositum Combizym®
Complamin® Comtan® (EU) Concerta® Condylline®Contralum Ultra® Convulex® Copaxone®Copegus®
Cordarone®
Corotrope®Corsodyl® (zelfzorg)Corvert® CosmoFer®Cosopt® Coversyl®Coversyl® PlusCozaar®Creon®Crestor®Clarityne® (zelfzorg)Crixivan® (EU)
Cryptocur®
Cuprimine® Curosurf® Cyclocur® Cyclogyl® Cyclomydri®Cyclopentolaat Minims®Cyclopentolaat Monofree® Cyklokapron® Cymevene®Cyress®Cystagon® (EU)Cytomel®Cytosar®Cytosar® CytosafeCytotec® Dagra Fluor®
Dagracycline®Dagravit® A Forte.Dagravit® A-E ForteDagynil®Daivonex® Crème
Daktacort®Daktarin® Orale Gel'Daktarin® Crème/Strooipoeder (zelfzorg)
Dalacin C®
Dalacin-T®
Dalmadorm®!Dampo® Bij Droge Hoest (zelfzorg)Dampo® Inhalatiezalf (zelfzorg)Dampo® Mucopect (zelfzorg)Dampo® Solvopect (zelfzorg)$Dampo® Verkoudheidsbalsem (zelfzorg) Danatrol®Dantrium® CapsulesDantrium® Injecties Daraprim® Daro Hoofdpijnpoeder® (zelfzorg)Daroderm® Trekzalf (zelfzorg)Daroderm® Zinkzalf (zelfzorg)(Darolan® Hoestprikkel-dempend (zelfzorg).Darolan® Slijmoplossende Hoestdrank (zelfzorg)Daromefan® (zelfzorg)Davitamon A-D Fluor® (zelfzorg)'Davitamon B-Complex Forte® / (zelfzorg)Dayvital® (vit. C) / (zelfzorg)De-Nol®Deca-Durabolin®Decadron® Injecties#Decadron® met Neomycine Oogdruppels Decapeptyl® Decoderm®Demser® Denorex RX®Dentinox® Suikervrij (zelfzorg) Depakine® N.V. OrganonSchering Nederland B.V.ALTANA Pharma bvDepakine® Chrono Depo-Medrol®TheraSelect GmbHZLB Behring (Duitsland)ZLB Behring (DuitslandHaes-Steril® 10%Haes-Steril® 6%Merck Sharp & Dohme B.VBayer HealthCare AG B. Braun Melsungen AG(Melsungen) IDIS LimitedPfizer Consumer Healthcare B.V.Regent Medical Oversees Limited#GlaxoSmithKline Consumer HealthcareAbbott Laboratories Ltd."SmithKline Beecham PharmaceuticalsBristol-Myers Squibb B.V Adreson ®
Bipharma B.V. Sandoz B.V.Biosyn Arzneimittel GmbH
Importal® Chauvin Benelux N.V.Merck Sharp & Dohme Ltd.T.J. Smith & Nephew LtdS.A. Alcon-Couvreur N.!Fresenius HemoCare Netherlands BV EuroCept B.VNicobrand LimitedUCB S.A.
Marel B.V.Teva Pharma B.V.Pharmodontal Nederland B.V.Amdipharm LimitedBerlipharm B.V. Bipharma B.VWyeth Pharmaceuticals B.VS.A. Grünenthal N.V.$Monarch Pharmaceuticals Ireland Ltd.dwars tekeningenDowelhurst Netherlands B.V.PCO Manufacturing NederlandTambocor® capsules3M Nederland B.V.Tambocor® injectievloeistofHoffmann-La Roche, Ltd=Pharmaceutical Development and Manufacturing Services LimitedVSM Geneesmiddelen B.V.Tenormin® tablettenTenormin® injectievloeistofTheolair® tablettenTheolair® stroopTheradol® injectieTherabel Pharma N.V.Theradol® tablettenTheradol® capsules%ALL-GEN Pharmaceuticals & Generics BVChiron Corporation LtdMedicom Consultancy Ltd.Kernpharm B.V.www.actelionnl.obinary.com/'Tramagetic® capsules, injecti<Çe,druppelsTramagetic® once dailyTramagetic® retardTramal® retardGrunenthal GMBHTrandate® tablettenTrandate® injectieDaroderm® trekzalf(zelfzorg)Daroderm® zinkzalf(zelfzorg)Laboratoires InnotheraMedcor Pharmaceuticals B.V.
Montavit GMBH5Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbHDepo-Medrol® met LidocaïneDepo-Provera® '150' (prikpil)Depo-Provera® '500'
Deponit T® Depronal®Dermestril® MatrixfilmDermestril® SeptemDermovate® CrèmeDeseril® Desferal®Desmopressine Ferring® Deticene® Detrusitol®Dettol® (zelfzorg)Devaron® (vit. D3) / (zelfzorg) Dexa-Pos®Dexagenta-POS®Dexamethason Monofree® Dexamytrex®
Dexatopic®
Di-Adreson-F®Diacure® (zelfzorg)
Diamicron®Diamox® Diane-35®Diarem® (zelfzorg)
Diastabol®
Diazemuls® Didrokit® Diflucan®Difrarel® (vit. A) / (zelfzorg) Dihydergot®Dihydral® (vit. D) Dilanorm®Diloc®Diopine®Dioralyte® (zelfzorg)Dioralyte® Rice (zelfzorg)Diovan® Dipentum®Diphantoïne® ZDiphantoïne® Injecties
Dipidolor®
Dipiperon®
Diprolene® Diprosalic®
Diprosone®Distraneurine®DiurAce®Dixarit®DKTP-Vaccin RIVM®DMAP®Dolocid®Dometin® Dopacard® Dopergin®Dopram® Dormicum®
Dormonoct®
Dorsiflex® Dostinex®Dovobet®
Doxorubin®
Doxy Disp®Exanta®Dramamine® (zelfzorg)Dridase® Drogenil®Droxaryl® (zelfzorg)Dry Eye Ooggel®DTP-Vaccin RIVM®www.cbg-med.nl MD VisionBactrimel® stroopBactrimel® intraveneuze infusieEureco-Pharma B.V.Bactroban® HuidzalfU.C.B. Pharma B.V.EU-Pharma B.V.Roha Arzneimittel GmbHNovartis Pharma B.V.N.V. Galderma Belgilux Euro Registratie Collectief B.V.ÿK ·xû¼Ô@.ï2ó£dÍŽ ·x
Ó” 9ú H \Ä…!Û"@Ï#ò$³,&í/'ðc($d)%Ä*…,Ù¬-m{/Œ1,‹3+¥4ED6äB7â‘81 œ9<
ž:> Á;a Á<a
Ü=|0?ÐT@ôžA>ÒBrûC›ýD:FÚˆG(ÎHnYJù'LÇÅMe
OªsPï»Q7S„>TººU6pWìoYë ,[¨ j\æ ]ý
¦^"ï_kAa½ÉbEÓcOe“WfÓ…g\iØ·j3 l…LmÈvnòÙo:Óp4r|s€@t¡Iuª v)xŠay §z Å{& }}Þ
û~\+€ŒoÐ¢‚,„b…Ã|†Ýq‡Ò”ˆõ
Šk™‹úÁŒ"³ÞŽ??†Î‘Ê’”b*•q”–Û˜KC™Š kš²
2œy ó:_Ÿ¦J ‘†¡Íâ
Þ£%פú¥A¦§í£©ê_«¦ú¬Að®7Þ°q²”š³½¶´Ùɵìcc^
ìÍÉÄ ˜&9ÏÐ×Üãéuö_(M4±@wM¿Y¹e×rï~O‹‹—á£ã¯U¼³ÈáÕ±âûî9ûç¹!-¿9cFURý]3j½vû‚ǏŸœ{¨¡´¹À¿Ì?ÙãåOó¯ÿ‡ ó%#2M?ÍKýW‰dEq)~ùŠ#˜¥™²á¹)ÁqȹÏ×IÞ‘åÙì!ôiû±ù A‰Ñ'a.©5ñ<9DKÉRZYa¡héo1wy~Á… Q”™›µ¡½§Å­ͳչݿåÅíËõÑý×Þ
äêð%ö-ü5=EMU] e&m,u2}8…>D•JP¥V­\µb½hÅnmtux}|…€„•ˆŒ¥­”µ˜½œÅ ͤÕ¨ݬå°í´õ¸ý¼Á
ÅÉÍ%Ñ-Õ5Ù=ÝEáMåUé]íeñmõuùqú
 dü©ñÒMbP?_*+‚€%ÿÁƒ„M*Canon S500ÜLρ š 4dþÿA4LBJDMYYRt,T`Oäp,T`OäpRt,T`Oäp,T`OäpXX!±DRAFTSample 1 d Rt Rt“H
ÿÿÿÿ
ÿÿCanon S500ÜLρ š 4dþÿA4‡&Ìð¡" dþÿà?à?U} !} m ;} Û} I} $$} $} $Kolom Aÿt(t
$#"! & ÿý@ÿÿÿÿÿÿÿ ÿ
ÿ ÿ ÿ
ÿÿÿÿÿ€$ÿ€$ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ¾ *ý
<d<ý
Ðý
+vý
=Wý
cý
‡ý
Õý
Óý
@~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
 Ôý
A~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
 @ý
è~
*Ààâ@ý
Òý
#Jý
’ý
!ý
B~
*Ààâ@ý
Òý
#Jý
)ý
 ý
C~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
! ý
D¾
*ý
#Ñý
!ý
E~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
!

G¾
*ý
#Ñý
!Šý

F¾

*ý

>Ñý

 >ý
H¾
*"ý
#Ñý
 ý
I~
*Ààâ@ ý
#ý
Öý
! ý

L~

*Ààâ@
ý

#ý

Öý

! ý
M~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
!

3~
*Ààâ@ý
›ý
#ý
Öý
!.ý
N~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
!/ý
ë~
*Ààâ@ý
#Òý
#Jý
%1ý
$0ý
O~
*Ààâ@ý
#Òý
#Jý
%’ý
$0ý
P~
*Ààâ@ý
›&ý
#ý
Öý
!2ý
Q~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
!3ý
R~
*Ààâ@ý
#ý
ý
!3ý
S~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
!4ý
T~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
!5ý
U~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
!6ý
~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
!6ý
V~
*Ààâ@ý
#ý
Öý
!3ý
Ù~
*Ààâ@ý
Òý
#Jý
1ý
!7ý
X~
*Ààâ@ý
Òý
#Jý
·ý
 ×ý
Y~
*Ààâ@ý
Òý
#Jý
1ý
!¸ý
Z~
*Ààâ@ý
Òý
#Jý
’ý
'‘ý
[~
*Ààâ@ý
ý
#ý
Öý
!8×D l(bPP^^P8P888PPPTP^^^PPPPPPP^^^^ ÿ!ÿ"ÿ#ÿ$ÿ%ÿ&ÿ'ÿ(ÿ)ÿ*ÿ+ÿ,ÿ-ÿ.ÿ/ÿ0ÿ1ÿ2ÿ3ÿ4ÿ5ÿ6ÿ7ÿ8ÿ9ÿ:ÿ;ÿ<ÿ=ÿ>ÿ?ÿý
\~
*Ààâ@ ý
#ý
Öý
 “ý
!]~
!*Ààâ@!ý
!#ý
!Öý
!!9ý
"^¾
"*ý
"#Ñ"ý
"!ý
#_¾
#*ý
##Ñý
#!”ý
$`~
$*Ààâ@$ý
$Òý
$#Jý
$1ý
$!¹ý
%a~
%*Ààâ@%ý
%Òý
%#Jý
%&ý
%!:ý
&b~
&*Ààâ@&ý
&Òý
&#Jý
&–ý
&!•ý
'c¾
'*ý
'#Ñý
'!—ý
(d~
(*Ààâ@(ý
(#ý
(Öý
(!;ý
)û¾
)*ý
)#Ñý
)!˜ý
*e~
**Ààâ@*ý
*#ý
*Öý
*!<ý
+g¾
+*ý
+#Ñý
+Öý
+!=ý
,f~
,*Ààâ@,ý
,#ý
,Öý
,!>ý
-h~
-*Ààâ@-ý
-#ý
-Öý
-!™ý
.i¾
.*ý
.#Ñý
.!2ý
/j¾
/*ý
/#Ñý
/!5ý
0k¾
0*ý
0#Ñý
0!šý
1l~
1*Ààâ@1ý
1#ý
1Öý
1!?ý
2m~
2*Ààâ@2ý
2Òý
2#Jý
2“ý
2!ºý
3n~
3*Ààâ@3ý
3#ý
3Öý
3!

4o~
4*Ààâ@4ý
4Òý
4#Jý
4('ý
4!:ý
5½~
5*Ààâ@5ý
5Òý
5#Jý
5“ý
5!»ý
6p~
6*Ààâ@6ý
6Òý
6#Jý
6§ý
6 5ý
7'~
7*Ààâ@7ý
7#ý
7Öý
7 5ý
8)~
8*Ààâ@8ý
8#ý
8Öý
8!@ý
9q¾
9*ý
9#Ñý
9!¨ý
:r¾
:*ý
:#Ñý
:!©ý
;ÿ~
;*Ààâ@;ý
;Òý
;#Jý
;“ý
;!¼ý
<s~
<*Ààâ@<ý
<#ý
<Öý
<!ªý
=t~
=*Ààâ@=ý
=#ý
=Öý
=!‹ý
>y~
>*Ààâ@>ý
>#ý
>Öý
>!«ý
?z¾
?*ý
?#Ñý
?!¬×D lPPB8^^^8P8PFPP888P^P^^^PP88^PPP@ÿAÿBÿCÿDÿEÿFÿGÿHÿIÿJÿKÿLÿMÿNÿOÿP ÿQ ÿR ÿS ÿT ÿU ÿV ÿW ÿX ÿY ÿZ ÿ[ ÿ\ ÿ] ÿ^ ÿ_ ÿý
@{~
@*Ààâ@@ý
@Òý
@#Jý
@®ý
@!­ý
A|~
A*Ààâ@Aý
AÒý
A#Jý
A®ý
A!­ý
B}~
B*Ààâ@Bý
B#ý
BÖý
B!Žý
C~~
C*Ààâ@Cý
C#ý
CÖý
C!Žý
Dº¾
D*ý
D#Ñý
D!Œý
E~
E*Ààâ@Eý
E#ý
EÖý
E!ý
F€~
F*Ààâ@Fý
F#ý
FÖý
F!2ý
G;~
G*Ààâ@Gý
G#ý
GÖý
G!ý
H¾
H*ý
H#Ñý
H!‘ý
I‚~
I*Ààâ@Iý
I#ý
IÖý
I!¯ý
Jƒ~
J*Ààâ@Jý
JÒý
J#Jý
J“ý
J!½ý
K„~
K*Ààâ@Ký
K#ý
KÖý
K!°ý
L¼~
L*Ààâ@Lý
LÒý
L#Jý
L“ý
L (ý
M…~
M*Ààâ@Mý
M#ý
M+ý
M!*ý
N†~
N*Ààâ@Ný
N#ý
N+ý
N!3ý
O‡~
O*Ààâ@Oý
O#ý
OÖý
O!+ý
Pˆ~
P*Ààâ@Pý
PÒý
P#Jý
Pzý
P yý
Q‰~
Q*Ààâ@Qý
QÒý
Q#Jý
Q{ý
Q 'ý
RŠ~
R*Ààâ@Rý
R#ý
RÖý
R!~ý
S‹~
S*Ààâ@Sý
S#ý
SÖý
S ý
TŒ~
T*Ààâ@Tý
T#ý
TÖý
T!Öý
U~
U*Ààâ@Uý
U#ý
UÖý
U!×ý
VÜ~
V*Ààâ@ý
V›ý
V#ý
VÖý
V!)ý
W›~
W*Ààâ@Wý
W#Ký
WÖW ý
XŽ~
X*Ààâ@Xý
X#ý
XÖý
X)Øý
Y~
Y*Ààâ@Yý
Y#ý
YÖý
Y 'ý
Y(ý
Z¢~
Z*Ààâ@ý
Zý
Z#ý
ZÖý
Z!)ý
[¾
[*ý
[#Ñ[ý
[!*ý
\“~
\*Ààâ@\ý
\#ý
\Öý
\!±ý
]”~
]*Ààâ@]ý
]#ý
]Öý
]!±ý
^‘~
^*Ààâ@^ý
^#ý
^Öý
^ Ôý
_•~
_*Ààâ@_ý
_Òý
_#Jý
_²ý
_ 7ý
_³×DÄ l^^PP8PPP8P^P^PPP^^PPPPTLP^TBPPP`ÿaÿbÿcÿdÿeÿfÿgÿhÿiÿjÿkÿlÿmÿnÿoÿpÿqÿrÿsÿtÿuÿvÿwÿxÿyÿzÿ{ÿ|ÿ}ÿ~ÿÿý
`’~
`*Ààâ@`ý
`#ý
`Öý
`!´ý
a–¾
a*ý
a#Ñý
a!µý
b;~
b*Ààâ@bý
b#ý
b