CONCEPTBIJSLUITERTEKST PARACO

Samenstelling
Eén tablet bevat 500 mg paracetamol en 50 mg coffeine als werkzame bestanddelen.


Hulpstoffen
Mikrokristallijne cellulose, voorverstijfseld zetmeel, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat. De tabletten bevatten geen lactose, gluten, zout of suiker.

Werking
Paracof is een pijnstillend en koortsverlagend geneesmiddel.
Verpakking
Paracof is verkrijgbaar in een doosje à 20 tabletten in doordrukstrip.

Registratienummer
Paracof tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 02280.

Registratiehouder
NL'Pharma b.v., Postbus 30068, 1303 AB Almere.

Toepassing
Paracof wordt gebruikt bij:
koorts en pijn bij griep en verkoudheid, hoofdpijn, kiespijn, zenuwpijn, spit, spierpijn, menstruatiepijn, koorts en pijn na inenting.

Niet te gebruiken bij:
Overgevoeligheid voor paracetamol, coffeïne, of één van de hulpstoffen.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Paracetamol bevattende geneesmiddelen kunnen de uitscheiding van chlooramfenicol (= antibioticum) vertragen en een bepaalde bijwerking van zidovudine (= anti-AIDS middel) komt vaker voor.

Bij chronisch alcoholmisbruik en het gebruik van barbituraten kan een overdosering van paracetamol ernstiger verlopen.

Waarschuwingen
Langdurig of veelvuldig gebruik wordt ontraden.
Niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.
Het in éénmaal innemen van enkele malen de maximale dagdosis kan de lever zeer ernstig beschadigen; bewusteloosheid treedt daarbij niet op, toch dient onmiddellijk medische hulp te worden ingeroepen.
Bij gelijktijdig, chronisch gebruik van paracetamol en zidovudine komt een tekort aan een bepaald type van witte bloedlichaampjes vaker voor.
Voorzichtigheid is geboden bij lever- en nierfunctiestoornissen en chronisch alcoholisme. In het laatste geval mag niet meer dan 2 g/dag worden gebruikt.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding
Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding alleen gebruiken na overleg met uw arts.

Invloed op rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen Het is niet te verwachten dat Paracof invloed heeft op deze vaardigheden.

Dosering
Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar Kinderen van 12-15 jaar
Kinderen van 9-12 jaar
Kinderen van 6-9 jaar
1-2 tabletten per keer, maximaal 6 tabletten per etmaal 1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per etmaal 1 tablet per keer, 3 tot 4 maal per etmaal '/2 tablet per keer, 4 tot 6 maal per etmaal.

Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar 1-2 tabletten per keer maximaal 6 tabletten per etmaal
Kinderen van 12-15 jaar 1 tablet per keer, 4 tot 6 maal per etmaal
Kinderen van 9-12 jaar 1 tablet per keer, 3 tot 4 maal per etmaal
Kinderen van 6-9 jaar
, 1/2 tablet per keer, 4 tot 6 maal per etmaal.

Wijze van innemen
De tabletten in een ruime hoeveelheid water uiteen laten vallen, goed omroeren en opdrinken.

Aanwijzingen voor gebruik
Het toedieningsinterval dient tenminste 4 uur te bedragen. Wanneer de symptomen van koorts en pijn weer opkomen, kan toediening dus pas na 4 uur herhaald worden.

Overdosering
Bij een (vermoede) overdosering dient u direct een arts te waarschuwen.
Verschijnselen van een overdosering zijn onder meer misselijkheid, braken, gebrek aan eetlust en ernstige leverbeschadigingen die bij te laat handelen onherstelbaar zijn.

Bijwerkingen
Overgevoeligheidsverschijnselen, zoals huiduitslag, galbulten en koorts kunnen voorkomen.
Bij chronisch gebruik kunnen leverbeschadigingen optreden.
Zelden zijn afwijkingen in het bloedbeeld waargenomen (agranulocytose, trombocytopenische purpura en hemolytische anemie).

Indien bij u een bijwerking optreedt die u als ernstig ervaart of die niet wordt vermeld in de bijsluiter raadpleeg dan uw arts.

Bewaren
Bewaar Paracof bij kamertemperatuur (15°-25° C) op een droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
De uiterste gebruiksdatum van dit product staat vermeld op het doosje en op de strip naast de letters E.

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst is herzien: Maart 1998.