Patiëntenbijsluiter
Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g.

Algemene kenmerken

Naam
Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g.

Samenstelling
Het product bevat als hulpstoffen: benzylalcohol (conserveermiddel, in hoeveelheid van 10 mg per gram crème), sorbitanmonostearaat, polysorbaat 60, synthetisch walschot, cetylstearylalcohol, octyldodecanol en gezuiverd water.

Verpakking
Het product wordt geleverd in een aluminium tube van 20 of 50 gram met doosje.
Geneesmiddelengroep Antischimmelmiddelen.

Registratiehouder
Fagron Farmaceuticals B.V.
Hoogeveenenweg 210
2913 LV Nieuwerkerk a/d IJssel NL

Registratie
In het register ingeschreven onder RVG-nummer 22476
(Clotrimazol hydrofiele crème 10 mg/g.).

Werking en toepassing van het geneesmiddel
Werking van het geneesmiddel
De werkzame stof van de crème, clotrimazol, heeft een schimmeldodende werking.

Toepassing van het geneesmiddel
De crème wordt toegepast bij de behandeling van voetschimmel (ook wel zwemmerseczeem genoemd).

Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt
Gevallen waarbij het geneesmiddel niet mag worden gebruikt Overgevoeligheid voor clotrimazol of één van de hulpstoffen van het product

Voorzorgen tijdens gebruik van het geneesmiddel
Gebruik in de zwangerschap
De crème kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Gebruik bij het geven van borstvoeding
De crème kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de zuigeling worden gebruikt tijdens de periode van borstvoeding.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid machines te bedienen
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van de crème op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te bedienen. Zo'n effect is echter niet waarschijnlijk.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen die invloed kunnen hebben op de werking van het geneesmiddel
Wisselwerkingen van de crème met andere geneesmiddelen of andere wisselwerkingen zijn niet te verwachten.

Speciale waarschuwingen
Niet van toepassing

Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering en wijze van gebruik
De gebruikelijke dosering is de crème tweemaal per dag in een dunne laag aanbrengen op het aangedane huidgebied en licht inmasseren. De behandeling met de crème mag niet worden onderbroken en dient nog enige tijd te worden voortgezet, nadat alle huidafwijkingen zijn verdwenen. Daarmee wordt voorkomen dat de infectie weer terugkomt. Wanneer binnen 2 weken geen duidelijke verbetering optreedt, dient een arts te worden geraadpleegd.
Na gebruik de tube direct afsluiten!

Wat te doen bij vergeten van een dosis
Indien u vergeten bent te smeren, smeer dan alsnog het aangedane huidgebied in en ga daarna over op het geadviseerde doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Bijwerkingen
In enkele gevallen kan overgevoeligheid optreden of irritatie van de huid met jeuk, roodheid, branderig gevoel, stekend gevoel, blaasjes en vochtafscheiding.
Verder kunnen galbulten ontstaan.

Waarschuw uw arts of apotheker indien de bijwerkingen hinderlijk aanwezig blijven of indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

Bewaring en houdbaarheid
De crème niet boven 25 °C bewaren in de originele verpakking. Niet invriezen.
De crème is houdbaar tot de op de verpakking vermelde uiterste gebruiksdatum achter "niet te gebruiken na".
Buiten bereik van kinderen bewaren!
Datum en versienummer December 2003 versie 3