BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk, tabletten
Perindopril tert-butylamine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.
* Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
* Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk inneemt
3. Hoe wordt Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 MG KATWIJK EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Perindopril behoort tot de groep van zogenaamde angiotensine converterend-enzym (ACE)-remmers. Deze maken de bloedvaten wijder, waardoor het hart gemakkelijker bloed door het lichaam kan pompen.
Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk wordt gebruikt bij:
* behandeling van een verhoogde bloeddruk (hypertensie)
* de behandeling van symptomatisch hartfalen (een situatie waarbij het hart niet in staat is om voldoende bloed te pompen om aan de behoefte van het lichaam te voldoen)
* ter vermindering van het risico op hartaandoeningen, zoals hartaanval, bij patiënten met stabiele coronaire slagaderziekte (een situatie waarbij het bloed aanbod naar het hart verminderd of belemmerd wordt) en die reeds een hartaanval en/of een operatie om het bloed aanbod naar het hart te vergroten door vaatverwijding hebben ondergaan.

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 MG KATWIJK INNEEMT
Neem Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk niet in

* wanneer u allergisch (overgevoelig) bent voor perindopril, of voor een van de andere bestanddelen van Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk (zie rubriek 6 “Aanvullende informatie”).
* wanneer u in het verleden last hebt gehad van een overgevoeligheidsreactie met verschijnselen zoals benauwdheid, zwelling van het gezicht, de tong of de keel, sterke jeuk, rode huid, flauwvallen of duizeligheid.
Indien u deze verschijnselen in het verleden heeft gehad terwijl u een ACE-remmer gebruikte, of op een ander moment, kan dit wijzen op angio-oedeem. In dat geval mag u Perindopril tertbutylamine 2 mg Katwijk niet innemen.
* tijdens het tweede en derde trimester van de zwangerschap of als u borstvoeding geeft.
Als het bovenstaande op u van toepassing is vertel het dan aan uw arts en neem Perindopril tertbutylamine 2 mg Katwijk niet in.

Wees extra voorzichtig met Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk
U dient, vóórdat u Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk gaat gebruiken, in de volgende gevallen uw arts op de hoogte te stellen:

* als u een vernauwing van de hartkleppen (aorta of mitraal stenose), of een vergrote hartspier (hypertrofische cardiomyopathie) heeft, of als de slagader die de nieren van bloed voorziet vernauwd is (stenose van de nierslagader)
* als u een andere nier-, lever- of hartziekte heeft, of als uw nieren gedialyseerd worden
* als u suikerziekte (diabetes) heeft, die niet goed ingesteld is
* als u een zoutarm dieet moet volgen, of kaliumhoudende zoutvervangers gebruikt
* als u lijdt aan een bindweefselziekte zoals systemische lupus erythematosus (SLE) of scleroderma.

Als u al Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk gebruikt, dient u in de volgende gevallen uw arts of apotheker op de hoogte te stellen:
* als u een operatie moet ondergaan of onder narcose moet worden gebracht
* als u onlangs last hebt gehad van braken of diarree
* als u behandeld gaat worden voor een allergie tegen bijen- of wespensteken
* als bij u cholesterol uit het lichaam gaat worden verwijderd met behulp van een apparaat (LDL-aferese)
Vertel het uw arts als een van bovengenoemde situaties in het verleden op u van toepassing is geweest.

Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Vóórdat u Perindopril tertbutylamine 2 mg Katwijk gaat gebruiken moet u uw arts op de hoogte stellen als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:
* andere geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk, inclusief plasmiddelen (diuretica)
* plasmiddelen (diuretica) die het kaliumgehalte in uw bloed kunnen beïnvloeden, zoals spironolacton, triamtereen of amiloride
* geneesmiddelen om het kaliumgehalte verhogen (zoals kaliumtabletten)
* heparine (om uw bloed te verdunnen) kan ook het kaliumgehalte verhogen
* geneesmiddelen voor de behandeling van suikerziekte (insuline of tabletten)
* lithium, een geneesmiddel voor de behandeling van een manie ((perioden van overdreven) opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie) of depressie ((ernstige) neerslachtigheid)
* geneesmiddelen voor de behandeling van geestesziekten zoals ernstige neerslachtigheid (depressie), angstaanvallen, en aandoeningen die gepaard gaan met waanideeën en/of hallucinaties (schizofrenie of psychosen)
* allopurinol, ter behandeling van jicht
* geneesmiddelen die de immuunreactie van het lichaam verminderen (immunosuppressiva), zoals bij reumatoïde artritis, of na het ondergaan van een transplantatie
* procaïnamide, ter behandeling van onregelmatige hartslag
* pijnstillers (NSAID's, zoals ibuprofen en diclofenac), inclusief aspirine als u dit als pijnstiller gebruikt
* geneesmiddelen voor de behandeling van lage bloeddruk, shock of astma (efedrine, noradrenaline of adrenaline)
* geneesmiddelen die de bloedvaten wijder maken (vaatverwijders, zoals nitraten).

Indien u twijfelt wat dit voor geneesmiddelen zijn informeer daar dan naar bij uw arts. Vertel het uw arts ook als u een van deze geneesmiddelen onlangs heeft gebruikt, maar momenteel niet meer.

Inname van Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk met voedsel en drank
Als u alcohol drinkt tijdens het gebruik van Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk, kunt u zich duizelig of licht in het hoofd voelen. Overleg met uw arts of u alcohol kunt drinken wanneer u dit geneesmiddel gebruikt.

Neem Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk ’s ochtends in, vóór het ontbijt.

Zwangerschap en borstvoeding

U mag Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk niet innemen:
* als u zwanger bent, zwanger wilt worden of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn
* in de periode dat u borstvoeding geeft.
Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Wanneer u Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk gebruikt kunt u zich duizelig of licht in het hoofd voelen. Als dat het geval is mag u geen voertuigen besturen of machines bedienen, en dient u dit met uw arts te bespreken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk De tabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Informatie voor bepaalde groepen patiënten
Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk tabletten mogen niet aan kinderen worden toegediend.

3. HOE WORDT PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 MG KATWIJK INGENOMEN

Uw arts zal bepalen met welke hoeveelheid perindopril u de behandeling moet beginnen. Deze hoeveelheid kan later worden verhoogd, afhankelijk van uw conditie en van welke andere geneesmiddelen u gebruikt. Volg bij het innemen van Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. Verander niet de hoeveelheid die u moet innemen, tenzij uw arts u heeft verteld dat te doen. Perindopril kan worden gebruikt als enige medicatie, maar ook in combinatie van andere geneesmiddelen om de bloeddruk te verlagen.
* Neem Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk alleen in via de mond.
* Doe dit ’s ochtends, vóór het ontbijt.
* U kunt de tablet(ten) het beste innemen met een glas water, en elke dag op hetzelfde tijdstip.

De gebruikelijke dosering is:
Hoge bloeddruk
* 4 mg per dag
* na een maand kan dit door uw arts worden verhoogd tot 8 mg per dag. 8 mg per dag is de hoogste dosering die normaal wordt gebruikt.
Voor ouderen met hoge bloeddruk zijn de dagelijkse hoeveelheden
* 2 mg per dag
* na een maand kan dit door uw arts worden verhoogd tot 4 mg per dag. 8 mg per dag is de hoogste dosering die wordt gebruikt.
Indien u ook plasmiddelen (diuretica) gebruikt:
* het is mogelijk dat uw arts u hiermee laat stoppen 2 tot 3 dagen voor u start met het gebruik van Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk. Dit is om te voorkomen dat uw bloeddruk te sterk daalt.
* indien nodig kunt u weer beginnen met het gebruik van plasmiddelen nadat u bent begonnen met het innemen van Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk.
* als het niet mogelijk is dat u stopt met het innemen van de plasmiddelen, is het ook mogelijk dat u begint met 2 mg perindopril per dag.
Uw arts of apotheker zal u precies vertellen wat u moet doen.
Uw arts kan u met 2 mg perindopril laten beginnen:
* als uw bloeddruk erg hoog is
* als u niet genoeg vocht in uw lichaam heeft (bij uitdroging)
* als u een laag zoutgehalte heeft in uw bloed
* als u een verzwakt hart heeft, waardoor het moeite heeft om het bloed rond te pompen (decompensatio cordis)
* als u verhoogde bloeddruk heeft doordat de bloedvaten naar de nieren zijn vernauwd.
Bij hartfalen
* beginnen met 2 mg per dag
* na twee weken kan dit door uw arts worden verhoogd tot 4 mg per dag.
Bij stabiele coronaire slagaderziekte
* de gebruikelijke hoeveelheid aan het begin van de behandeling is 4 mg per dag
* na twee weken kan dit door uw arts worden verhoogd tot 8 mg per dag.
Bij oudere patiënten met stabiele coronaire slagaderziekte
* 2 mg per dag
* na een week kan dit door uw arts worden verhoogd tot 4 mg per dag.
* na nog een week kan dit door uw arts worden verhoogd tot 8 mg per dag. Dit is de hoogste hoeveelheid die wordt gebruikt.

Wat u moet doen als u meer van Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk heeft ingenomen dan u zou mogen

Meld dit onmiddellijk aan een arts of apotheker.
De volgende verschijnselen kunnen optreden:
Lage bloeddruk, shock, nierproblemen, versnelde ademhaling, versnelde hartslag, onregelmatige hartslag (hartkloppingen), vertraagde hartslag, duizelig of angstig gevoel, hoesten.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk in te nemen

Het is belangrijk dat u dit geneesmiddel elke dag inneemt. Mocht u vergeten zijn om uw tablet(ten) op tijd in te nemen, doe dit dan alsnog zodra u er aan denkt. Neem daarna de volgende dag de gebruikelijke hoeveelheid. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het innemen van Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk

Stop niet met het innemen van Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk zonder overleg met uw arts. Geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of hartfalen zult u normaal gesproken de rest van uw leven moeten blijven gebruiken. Als u stopt met het innemen van Perindopril tertbutylamine 2 mg Katwijk kan uw gezondheid verslechteren.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Als een van de volgende verschijnselen optreedt stop dan met het innemen van de tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts:

* opzwellen van het gezicht, de lippen, mond, tong of keel
* problemen met de ademhaling
* duizelig gevoel of flauwvallen
* zeer snelle of onregelmatige hartslag
Dit zijn verschijnselen van een zeer zeldzame maar ernstige reactie die angio-oedeem wordt genoemd. Deze kan optreden bij alle geneesmiddelen uit deze groep (ACE-remmers). Het is noodzakelijk dat u dan onmiddellijk wordt behandeld, meestal in het ziekenhuis.

Vaak (optredend bij minder dan 1 op de 10 personen):
* hoesten, kortademigheid
* neiging tot flauwvallen als gevolg van verlaagde bloeddruk (met name aan het begin van de behandeling met Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk, of wanneer de dosis wordt verhoogd, of als u tegelijk ook plasmiddelen gebruikt)
* hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, duizeligheid met een tollend gevoel (vertigo), tintelend gevoel, spierkrampen, wazig zien, oogpijn, oorsuizen (tinnitus)
* misselijkheid, maagpijn, oprispingen, verandering in smaak, diarree, verstopping
* rode vlekken op de huid, jeuk

Soms (optredend bij minder dan 1 op de 100 personen):
* gemoedsveranderingen, slaapstoornissen
* beklemmend gevoel op de borst, piepende ademhaling en kortademigheid (bronchospasme)
* droge mond
* nierproblemen
* erectiestoornis
* overmatige transpiratie
* piepende ademhaling, opzwellen van gezicht, tong of keel, extreme jeuk, rode vlekken op de huid, duizelig gevoel of flauwvallen (angio-oedeem)

Zeer zelden (optredend bij minder dan 1 op de 10.000 personen):
* verwardheid
* ongelijkmatige hartslag, pijn op de borst zoals bij angina, hartaanval en beroerte (deze zijn voorgekomen bij patiënten met lage bloeddruk die ACE-remmers gebruikten)
* longontsteking (eosinofiele pneumonie), verstopte neus of loopneus (rhinitis)
* ontsteking aan de alvleesklier (pancreatitis)
* ontsteking aan de lever (hepatitis)
* huidreacties lijkend op overgevoeligheid (erythema multiforme)
* veranderingen in de samenstelling van het bloed. Uw arts kan bloedonderzoek laten doen om dit te controleren.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 MG KATWIJK

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk
* Het werkzame bestanddeel is perindopril tert-butylamine.
* De andere bestanddelen zijn watervrij lactose en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk er uit en wat is de inhoud van de verpakking Perindopril tert-butylamine 2 mg Katwijk tabletten zijn witte, ronde tabletten, voorzien van de inscriptie “APO” aan de ene zijde en “PE2” aan de andere zijde.
Elke sterkte van Perindopril tert-butylamine Katwijk tabletten is verkrijgbaar in doosjes met 4, 7, 14, 15, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100, 112, 120 of 500 tabletten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Registratiehouder en fabrikant
Katwijk Farma BV,
Archimedesweg 2
2333 CN Leiden

Inschrijving in het Register:
Ingeschreven in het Register onder RVG 35199

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2007