Bijsluitertekst

Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray

Samenstelling

Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray bevat per ml 20 mg dinatriumcromoglicaat als werkzame stof en dinatriumedetaat, benzalkoniumchloride en gezuiverd water als hulpstoffen.

Productvorm en inhoud verpakking

Neusspray in een flacon van 15 ml met een doseerpompje voor verstuiving.

Registratiehouder
Chefaro Nederland B.V.,
Keileweg 8,
3029 BS Rotterdam

Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray is in het register ingeschreven onder RVG 17319

Werking
Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray remt het vrijkomen van stoffen die overgevoeligheidsreacties kunnen veroorzaken, zodat de verschijnselen van hooikoorts (loopneus, verstopte neus, jeuk, niezen) worden tegengegaan. Gebruik van Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray neemt de klachten gedurende 3-4 uur weg.

Te gebruiken bij
Ontsteking van het neusslijmvlies door een overgevoeligheidsreactie gekenmerkt door een verstopte neus, niezen, jeuk, waterige afscheiding en jeukende tranende ogen (allergische rhinitis). Allergische reacties kunnen worden veroorzaakt door stuifmeelkorrels van grassen of planten, huisstofmijt en huidschilfers van dieren.

Niet te gebruiken bij
Overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray.

Waarschuwingen
Zolang u bent blootgesteld aan de stoffen waarvoor u overgevoelig bent, is voortzetting van het gebruik van Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray aan te bevelen. Wanneer u het gebruik hiervan onderbreekt, kunnen de klachten terugkeren.

Wisselwerkingen met andere geneesmiddelen en andere wisselwerkingen
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen of met andere stoffen bekend.

Gebruik tijdens zwangerschap en bij het geven van borstvoeding Raadpleeg voor gebruik eerst uw arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn hieromtrent geen gegevens bekend. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Dosering en wijze van gebruik

Volwassenen en kinderen: om de 3 à 4 uur een verstuiving in elk neusgat, tenzij de arts anders adviseert. De toediening, gedurende de periode van blootstelling aan de stoffen die de allergie veroorzaken. dient niet onderbroken te worden, omdat anders de hooikoortsklachten kunnen terugkeren. Wanneer na 14 dagen onafgebroken gebruik geen verbetering van de klachten wordt bemerkt of wanneer de klachten terugkeren, raadpleeg dan uw arts.

Gebruiksaanwijzing
l. Verwijder het dopje.

2. Klaarmaken voor gebruik: Druk het pompje omlaag in de richting van de pijl en laat het daarna los.
Doe dit bij het eerste gebruik 4 maal totdat er een fijne nevel wordt verkregen.
Wanneer u de spray langer dan een week niet heeft gebruikt, druk het pompje dan 1 maal in voordat u de spray gebruikt.

3. Snuit, indien nodig, eerst de neus. Houd de verstuiver op de aangegeven wijze vast en breng de opening in een neusgat. Terwijl u door de neus inademt drukt u het pompje zo ver mogelijk omlaag en laat het daarna los. Dit is één verstuiving. Herhaal deze handeling voor het andere neusgat.

4. Veeg het neusstuk na gebruik af en zet het dopje er weer op.

Overdosering
Verschijnselen van overdosering zijn niet bekend.

Wat te doen indien u een dosis vergeet?

Wanneer u een dosis vergeten heeft, dient u deze zo spoedig mogelijk toe te dienen. U hoeft echter de vergeten dosis niet in te halen indien er meer dan 3 uur verstreken is.

Bijwerkingen

In enkele gevallen kan een lichte irritatie van het neusslijmvlies optreden, welke echter na één of enkele dagen verdwijnt.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Houdbaarheid
Prevalin dinatriumcromoglicaat 20 mg/ml neusspray is houdbaar tot de datum die op de verpakking achter "niet te gebruiken na" is vernield. Indien bewaard zoals aanbevolen, is een eenmaal aangebroken flacon nog 3 maanden houdbaar. Met het oog op een beter milieu adviseren wij u een niet opgebruikte flacon, waarvan de uiterste gebruiksdatum is verstreken, ter vernietiging aan uw apotheker of drogist aan te bieden.

Bewaren
Niet bewaren boven de 25 °C (en niet in de koelkast of vriezer). Bewaren in de originele verpakking.

Buiten bereik van kinderen houden.

Datum laatste herziening November 2007