DEPO-PROVERA 150
Suspensie voor injectie 150 mg/ml
RVG 06602

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Ook als u Depo-Provera of een soortgelijk product reeds eerder heeft gebruikt, adviseren wij u deze tekst aandachtig door te lezen. De informatie kan gewijzigd zijn.
* Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
* Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
* Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

De naam van dit geneesmiddel is Depo-Provera, suspensie voor injectie 150 mg/ml Het werkzame bestanddeel van Depo-Provera is medroxyprogesteronacetaat.
Andere bestanddelen zijn polysorbaat 80, methylparahydroxybenzoaat, propylparahydroxybenzoaat, macrogol 4000, natriumchloride, water voor injecties.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Depo-Provera in Nederland is: Pfizer bv,
Rivium Westlaan 142,
2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel0800-MEDINFO (63 34 636)

Depo-Provera is in het register ingeschreven onder RVG 06602.

Wat is Depo-Provera en waarvoor wordt het gebruikt?
Depo-Provera, suspensie voor injectie is verkrijgbaar in een injectiespuit met 150 mg medroxyprogesteronacetaat in 1 ml.
Medroxyprogesteronacetaat is een geslachtshormoon met een langdurige werking, voor injectie in de spieren (intramusculair). Het wordt door de arts of verpleegkundige toegediend in een spier.
Depo-Provera is een middel dat gebruikt wordt om zwangerschap te voorkomen (`prikpil'). Depo-Provera wordt voorgeschreven als andere middelen om zwangerschap te voorkomen niet in aanmerking komen.

Wat u moet weten voordat u Depo-Provera krijgt toegediend?

Wanneer mag u Depo-Provera niet gebruiken?
Gebruik Depo-Provera niet wanneer u aan één van de volgende aandoeningen lijdt, of heeft geleden:
* Overgevoeligheid voor medroxyprogesteronacetaat of één van de overige bestanddelen van Depo-Provera;
* Bloedverlies uit de vagina van onbekende oorsprong;
* Aandoeningen aan de borsten;
* Aandoeningen als gevolg van trombose (stolsel in de bloedvaten);
* Stoornissen in de werking van de lever.

Waar u verder op moet letten bij het gebruik van Depo-Provera
Voordat met Depo-Provera wordt begonnen, wordt u volledig onderzocht en gecontroleerd om te bepalen of Depo-Provera geschikt is voor u.
Wanneer u start met het gebruik van Depo-Provera, zult u merken dat uw menstruatie-cyclus verandert. De bloedingen kunnen onregelmatiger worden en in sommige gevallen ook heviger. Als u Depo-Provera voor langere tijd gebruikt, zullen de onregelmatige bloedingen minder vaak voor komen en steeds vaker zult u merken dat u een menstruatie overslaat.
Wanneer u Depo-Provera gebruikt, bestaat er een grotere kans op een lichte botontkalking (osteoporose). In het algemeen herstelt het bot zich weer na het stoppen van het gebruik van Depo-Provera.
Zoals geldt voor andere hormonale middelen om zwangerschap te voorkomen, is door het gebruik van Depo-Provera de kans op het ontstaan van borstkanker licht verhoogd.
Het kan zijn dat uw lichaamsgewicht iets toeneemt als gevolg van gebruik van Depo-Provera.

Na het stoppen met het gebruik van Depo-Provera kan het enige tijd duren voor u zwanger kunt raken. Gemiddeld geldt hiervoor een periode van 10 maanden, maar het is gebleken dat deze periode per vrouw verschilt. Sommige vrouwen raakten eerder zwanger dan 10 maanden, maar anderen later (maximaal 31 maanden).
Wanneer u ooit klachten van depressiviteit heeft ervaren, en u tijdens het gebruik van Depo-Provera merkt dat dergelijke klachten weer terug komen, overleg dan met uw arts over een andere anticonceptie methode. Een nieuwe toediening van Depo-Provera wordt u afgeraden.
Wanneer u in het verleden last heeft gehad van aandoeningen als gevolg van bloedstolsels in de bloedvaten (trombose), dient u dit aan uw arts te melden.
Bij jongere vrouwen, wanneer de perioden dat u menstrueert nog niet regelmatig plaatsvinden, wordt niet aangeraden Depo-Provera te gebruiken.
Wanneer u na de toediening van Depo-Provera plotseling problemen krijgt met uw gezichtsvermogen of last krijgt van migraine-achtige hoofdpijn, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
Middelen als Depo-Provera kunnen er toe leiden dat uw lichaam vocht vasthoudt. Voor patiënten met epilepsie, migraine, astma en patiënten met een verminderde werking van het hart of de nieren is dit een reden om extra oplettend te zijn na de toediening.
Wanneer u lijdt aan suikerziekte kan het zijn dat uw suikerspiegels veranderen. U dient uw suikerspiegels nauwlettend te (laten) controleren.
Depo-Provera biedt geen bescherming tegen het HIV-virus of andere Seksueel Overdraagbare Aandoeningen (SOA's). U zult hiervoor extra maatregelen moeten treffen.

Mag Depo-Provera gebruikt worden bij zwangerschap of als u borstvoeding geeft? Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.
Hoewel Depo-Provera een effectief middel is om zwangerschap te voorkomen, bestaat er een erg kleine kans dat u toch in verwachting raakt tijdens het gebruik van Depo-Provera. Er zijn geen aanwijzigen, dat gebruik van Depo-Provera tijdens de zwangerschap problemen bij de ontwikkeling van het kind veroorzaakt.
Depo-Provera wordt via de moedermelk uitgescheiden, maar men verwacht niet dat het kind daar problemen van ondervindt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is niet bekend of Depo-Provera een effect heeft op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. Indien bijwerkingen van Depo-Provera zoals duizeligheid optreden, kunnen die een invloed hebben op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Kan Depo-Provera gebruikt worden in combinatie met andere geneesmiddelen?
Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kun verkrijgen.
Wanneer u behandeld wordt voor kanker met een bepaalde hormoontherapie, kan dat leiden tot een verminderde werkzaamheid van Depo-Provera.

Hoe wordt Depo-Provera gebruikt?
Depo-Provera wordt door uw arts of een verpleegkundige bij u toegediend via een injectie in de bilspier of eventueel in de bovenarm. U krijgt standaard 150 mg toegediend en dit gebeurt om de 12 weken.
Voordat u Depo-Provera krijgt toegediend, moet u zeker weten dat u niet zwanger bent. Uw arts zal er daarom meestal voor kiezen om de injectie in een bepaalde periode van uw menstruatiecyclus toe te dienen. Wanneer u Depo-Provera voor het eerst gaat gebruiken, zal de dag van uw eerste Depo-Provera injectie verschillen al naar gelang de soort anticonceptie die u nu gebruikt.
* Indien u de pil niet gebruikt, zal uw arts uw eerste Depo-Provera injectie in de eerste 5 dagen van uw menstruatie geven.
* Wanneer u de pil (combinatie anticonceptivum) wel gebruikt, wordt Depo-Provera bij voorkeur toegediend op de dag voor de stopweek, uiterlijk op de dag na de stopweek.
* Wanneer u de minipil (met alleen progestageen) gebruikt, kan Depo-Provera op iedere gewenste dag worden toegediend. Bij overschakelen van een implantaat op Depo-Provera, dient de injectie toegediend te worden op de dag waarop het volgende implantaat ingebracht zou moeten worden of op de dag van verwijdering van het implantaat.
* Na een abortus in het eerste trimester moet Depo-Provera onmiddellijk worden toegediend.
* Na een bevalling of na een abortus in het tweede trimester moet Depo-Provera vóór de achttiende dag na de bevalling of abortus toegediend worden. Als u Depo-Provera op een later tijdstip krijgt toegediend, moet u gedurende de eerste 14 dagen na injectie aanvullende maatregelen nemen om zwangerschap te voorkomen (bijvoorbeeld het gebruik van een condoom). Wanneer u in deze situatie al geslachtsgemeenschap heeft gehad, moet u eerst zeker weten dat u niet zwanger bent of wachten tot u uw eerste gewone menstruatie heeft, voordat u Depo-Provera krijgt toegediend.

Wat moet u doen wanneer een dosis vergeten is?
Als de periode tussen twee injecties langer is dan 89 dagen, moet u er zeker van zijn dat u niet zwanger bent en gedurende 14 dagen na de injectie aanvullende maatregelen nemen om zwangerschap te voorkomen.

Wat moet u doen wanneer u teveel Depo-Provera toegediend heeft gekregen?
Het is niet nodig bijzondere maatregelen te nemen, wanneer u per ongeluk een te grote hoeveelheid Depo-Provera toegediend heeft gekregen.

Mogelijke bijwerkingen
Zoals alle geneesmiddelen kan Depo-Provera bijwerkingen veroorzaken.
Bijwerkingen die vaak (>5%) voorkomen zijn:
* onregelmatige menstruele bloedingen, buikpijn;
* gewichtsverandering;
* hoofdpijn, zenuwachtigheid, duizeligheid en spierzwakte.
Bijwerkingen die regelmatig (1 tot 5%) voorkomen zijn:
minder zin in seks of het niet kunnen bereiken van een orgasme tijdens het hebben van seks, een witte afscheiding van de vagina, onsteking van de vagina, pijn in de onderbuik, gevoelige borsten;
* opvliegers, depressie, misselijkheid, slapeloosheid, oprispingen;
* rugpijn, beenkrampen;
haaruitval, huiduitslag en acne.
De volgende bijwerkingen komen nauwelijks (<1%) voor:
abnormale melkafscheiding, veranderingen in borstomvang, borstknobbels of tepelbloeding, opgezwollen oksel, gevoel van zwangerschap, het niet meer terugkeren van de vruchtbaarheid; donkere pigmentvlekken op de huid, pijn op de injectieplaats, ziekte van het bindweefsel, gekenmerkt door hard en strak worden van de huid (scleroderma), allergische reactie;
* veranderingen in eetlust, maagdarm klachten, rectale bloedingen, geelzucht;
* infectie van de vagina of urinewegen (zoals blaasontsteking), blaasjes in de vagina, pijn bij geslachtsgemeenschap en/of vermindering van het libido, vergroting van de baarmoeder (uterushyperplasie), pijnlijke menstruatie;
* waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), toevallen/ stuipen (convulsies);
* verlamming, verlammingsverschijnselen in het gezicht;
* pijn op de borst, bloedstolsel in bloedvaten van de longen (longembolie), spataderen, aderontsteking, vaak te voelen als een pijnlijke wat harde streng met erboven een rode huid (thromboflebitis), bloedstolsel in de bloedvaten van de benen (diep veneuze trombose), bloedarmoede (anemie), plotselinge bewusteloosheid, kortademigheid, dorst, heesheid;
* botontkalking (osteoporose).

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u Depo-Provera?
Depo-Provera niet bewaren boven 25°C. Niet invriezen.

Gebruik Depo-Provera niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet gebruiken na:" of "Exp.:" Breng niet gebruikte geneesmiddelen terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in september 2002.