Productinformatie
INFORMATIE BESTEMD VOOR DE GEBRUIKER

Gebruiksaanwijzing

PVP-COMOD®
Povidon 2%

Bij vermoeidheid, brandend of droogte gevoel van de ogen, veroorzaakt door b.v. intensief werken achter beeldschermen of gedurende langere tijd televisie kijken. 10 ml steriele oplossing zonder conserveringsmiddel.

Wat is PVP-COMOD®?
PVP-COMOD® is een steriele oplossing zonder conserveermiddel met een stof die probleemloos verdragen wordt en de viscositeit van de oogdruppels verhoogd.

Wanneer heeft men PVP-COMOD® nodig?
Bij vermoeidheid, brandend of droogte gevoel van de ogen, veroorzaakt door b.v. intensief werken achter beeldschermen of gedurende langere tijd televisie kijken.

Wanneer moet men PVP-COMOD® toedienen?
Tijdens intensief werken achter beeldschermen en bij langdurig televisie kijken worden de ogen eerder moe, terwijl men bij geconcentreerd kijken minder vaak met de ogen knippert. Doordat men de ogen langer openhoudt wordt de tranenfilm niet zo vaak over het oog verdeeld. Dit is echter nodig om het oog vochtig en daardoor functioneel te houden. Bij geconcentreerd kijken, b.v. voor de computer en de televisie, kan hierom de natuurlijke tranenfilm breken. Met als gevolg daarvan voelen de ogen droog aan, jeuken, branden of geven het gevoel alsof er zand in zit. PVP-COMOD® zorgt voor een gelijkmatige, stabiele film op het oogoppervlak en beschermt door deze fysieke eigenschap tegen het gevoel van droogte, vermoeidheid en irritaties. Daarmee worden de symptomen onmiddellijk verminderd. Door de verhoogde viscositeit van de oogdruppels houdt dit aangename effect langer aan. Desondanks verspreidt PVP-COMOD® zich over het gehele oogoppervlak en hindert het zicht niet. PVP-COMOD® kan tijdens het dragen van harde zowel als van zachte contactlenzen toegediend worden en verhoogt het draagcomfort hiervan. Door de afwezigheid van conserveermiddelen wordt PVP-COMOD® ook bij langdurig gebruik goed verdragen.

Hoe dient men PVP-COMOD® toe?
Voor ieder gebruik het dopje er afnemen.
Alvorens PVP-COMOD® voor de eerste maal te gebruiken dient u het flesje met de druppelopening loodrecht naar beneden te houden en zo vaak op de bodem te drukken totdat de eerste druppel eruit komt. Hierna is het flesje ook voor de volgende toedieningen gereed. Houdt het flesje met de druppelopening naar beneden en druk snel en krachtig op de bodem. Hierdoor wordt het mechanisme voor de afgifte van één druppel in werking gesteld. Door de bijzondere ventieltechniek van het COMOD® systeem is de grootte en de snelheid van de druppel altijd gelijk, ook bij zeer krachtige druk op de bodem. Houdt het hoofd iets achterover, trek het onderste ooglid iets naar voren en dien zo als beschreven een druppel in het ontstane zakje toe. Sluit langzaam de ogen, zodat de vloeistof zich gelijkmatig over het oogoppervlak kan verdelen. Na gebruik dient u het flesje dadelijk en zorgvuldig met het blauwe dopje af te sluiten. Vermeid bij het druppelen ieder contact van de druppelaar met de ogen en de huid. Uit het COMOD® systeem kan 10 ml oplossing gebruikt worden, dit komt overeen met ongeveer 300 doseringen. De duur van het gebruik van PVP-COMOD® is niet beperkt. Met het zelfde flesje PVP-COMOD® moet altijd de zelfde persoon behandeld worden.

Welke verdere aanwijzingen zijn bij het gebruik van PVP-COMOD® in acht te nemen?
PVP-COMOD® moet niet direct voor of na toediening van andere oogmedicatie toegediend worden, er dient een tijdsspanne van ten minste 30 minuten in acht te worden genomen. Oogzalven dienen altijd na PVP-COMOD® toegediend te worden.

Hoe vaak en hoelang kan men PVP-COMOD® druppelen?
PVP-COMOD® dient individueel en naar eigen bevinding op aanbeveling van uw oogarts of contactlensspecialist gedoseerd te worden. In het algemeen druppelt u 4-5 maal per dag PVP-COMOD® in ieder oog. Bij ergere problemen kan PVP-COMOD® probleemloos vaker per dag toegediend worden.

Wanneer dient men PVP-COMOD® niet te gebruiken?
PVP-COMOD® kan niet bij een overgevoeligheid van een der bestanddelen gebuikt worden.

Op welke aanwijzing voor het bewaren van PVP-COMOD® moet men letten?

Op kamer temperatuur bewaren. Na opening kan een flesje PVP-COMOD® 12 weken gebruikt worden. Na de verval datum niet meer gebruiken Buiten bereik van kinderen opbergen.