Raadgeving
Het verdient aanbeveling de bijsluiter door te lezen. De bijsluitertekst kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe inzichten.

Algemene kenmerken
Zyrtec drank bevat als werkzaam bestanddeel 1 mg cetirizinedihydrochloride per ml; daarnaast bevat de drank de volgende hulpstoffen: sorbitol oplossing 70%, glycerol (E422), propyleenglycol (E490), natrium saccharinaat, methylhydroxybenzoaat (E218), propylhydroxybenzoaat (E216), banaan aroma, azijnzuurzout, azijnzuur (E260) en gedestilleerd water.

De verpakking bevat 1 flacon van 75 ml of 200 ml of 300 ml of 500 ml; deze flacon is voorzien van een zogenaamde kinderveilige plastic dop met een maatlepel van 5 ml. Het kan zijn dat niet alle verpakkingen verkrijgbaar zijn.

Zyrtec behoort tot de groep van de zogenaamde antihistaminica. Het werkzame bestanddeel heeft een remmende werking op de stof histamine en de eosinofiele cel. Histamine en de eosinofiele cel spelen namelijk een belangrijke rol bij het oproepen van de overgevoeligheidsverschijnselen. Bij patiënten met astma vermindert Zyrtec de overdreven reactie van de longen (kortademigheid) op histamine.

Zyrtec drank is in het register ingeschreven onder RVG 14635.

Zyrtec wordt in Nederland in de handel gebracht door:
UCB Pharma B.V.
Postbus 6851,
4802 HW Breda;
telefoon: 076-5879222)

Toepassing van het geneesmiddel
Zyrtec kan worden gebruikt bij de behandeling van:
* seizoengebonden overgevoeligheid van het neus- en/of oogslijmvlies voor stuifmeelkorrels ("hooikoortsverschijnselen")
* niet-seizoengebonden overgevoeligheid van het neusslijmvlies voor o.a. huisstofmijten, schimmels en huidschilfers van dieren
* galbulten (ook wel netelroos of urticaria genoemd) als gevolg van overgevoeligheid

Voordat het geneesmiddel wordt gebruikt

Wanneer niet gebruiken (contra-indicaties)
Zyrtec mag niet worden gebruikt wanneer men overgevoelig is voor één van de bestanddelen van het product.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
Bij een onvoldoende werking van de nieren of de lever is het raadzaam de dosering aan te passen (Zie Dosering en wijze van gebruik).
Dit geneesmiddel bevat 1,6 gram sorbitol per 5 ml drank. Bij gebruik van de aanbevolen dagdosering, levert elke dosis 3,2 g sorbitol. Niet geschikt bij een erfelijke fructose intolerantie. Sorbitol kan maagdarmklachten en diarree veroorzaken. Parahydroxybenzoaten (methyl en propylhydroxybenzoaat) kunnen vertraagde allergische reacties, zoals huidontsteking (contact dermatiti)s, veroorzaken. Zelden treedt een onmiddelijke reactie op met huiduitslag en benauwdheid door verkramping van de luchtwegen (bronchospasmen). Glycerol is schadelijk in hoge doses. Glycerol kan hoofdpijn, maagklachten en diarree
veroorzaken.

Wat te doen wanneer teveel is ingenomen?
In het algemeen kunnen tekenen van overdosering met antihistaminica, die in behandeldoseringen nauwelijks versuffende en effecten op een deel van het zenuwstelsel (anticholinerg) hebben, mild of afwezig zijn (misselijkheid, braken, hoofdpijn, duizeligheid, droge mond en transpireren). Bij overdosering is de doordringbaarheid in het centrale zenuwstelsel (CZS) waarschijnlijk gering, maar deze kan met name bij (kleine) kinderen niet worden uitgesloten. Te verwachten zijn dan: hoge lichaamstemperatuur (hyperthermie), trillen (tremoren), coördinatiestoornissen en spasme-achtige bewegingen van vingers en tenen (athetose) en voorts toevallen (convulsies). Bij volwassenen staan tekenen van onderdrukking van het CZS op de voorgrond en treden toevallen (convulsies) bij uitzondering op. De behandeling bestaat in eerste instantie uit het voorkomen van opname in het lichaam door, liefst binnen 30 minuten na inname, te laten braken en vervolgens water of limonade met geactiveerde kool (adsorbens) te laten drinken. Bij grote hoeveelheden is maagspoelen aangewezen.

Wisselwerking met andere (genees)middelen (interacties)
Het is altijd raadzaam de arts te informeren wanneer men andere geneesmiddelen gebruikt. Uit onderzoek is gebleken, dat alcohol de werking van Zyrtec niet beïnvloedt.

Gebruik in de zwangerschap en tijdens het geven van borstvoeding
Geadviseerd wordt Zyrtec tijdens de zwangerschap alleen te gebruiken na overleg met de arts. Toediening tijdens de periode dat borstvoeding wordt gegeven dient te worden afgeraden.

Invloed op de rijvaardigheid
In werkelijk rijvaardigheidsonderzoek is aangetoond dat Zyrtec, bij een dosering van 10 mg per dag, de rijprestaties gewoonlijk niet beïnvloedt. Er dient rekening gehouden te worden met de individuele gevoeligheid van de patiënt voor antihistaminica.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering en wijze van gebruik
Voor kinderen van 2 tot 6 jaar geldt een dosering van 2 maal daags 2,5 mg (d.w.z. 2 maal daags een %2 maatlepeltje drank).
Voor kinderen van 6 jaar en ouder geldt een dosering van 2 maal daags 5 mg (d.w.z. 2 maal daags 1 maatlepeltje drank).

Voor volwassenen geldt een dosering van 1 maal daags 10 mg (d.w.z. 2 maatlepeltjes drank).
Zyrtec kan voor, tijdens of na de maaltijd worden ingenomen.
Bij een onvoldoende werking van de nieren of de lever is het raadzaam de dosering te halveren. Bij een onvoldoende effect kan de dosis verhoogd worden tot 10 mg per dag.

Om de flacon te openen: dop indrukken en gelijktijdig tegen de wijzers van de klok in opendraaien. Het maatlepeltje dient na gebruik te worden schoongemaakt met water. Als men vergeten is een dosis in te nemen kan men contact opnemen met de arts

Zyrtec mag niet langer dan 14 dagen worden gebruikt zonder een arts te raadplegen.

Overdosering
Als teveel Zyrtec is ingenomen dient een arts te worden gewaarschuwd.

Bijwerkingen
Tijdens het gebruik van Zyrtec kunnen de volgende bijwerkingen optreden: hoofdpijn, droge mond, slaperigheid, opwinding (agitatie) en duizeligheid. Deze verschijnselen zijn meestal van lichte en voorbijgaande aard. Voor volwassenen geldt dat deze klachten kunnen worden tegengegaan door de drank 's avonds in te nemen dan wel 5 mg (5 ml drank) 's ochtends en 's avonds in te nemen Waarschuw een arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter wordt vermeld of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Wijze van bewaring en uiterste gebruiksdatum
Zyrtec dient buiten het bereik van kinderen en niet boven 25°C te worden bewaard. Zyrtec mag niet worden gebruikt als de houdbaarheidsdatum is overschreden. Deze houdbaarheidsdatum is op het doosje aangegeven na de aanduiding "niet te gebruiken na". Als deze datum is verstreken, kan men de verpakking met inhoud inleveren bij de apotheek. De Zyrtec drank is na opening zes maanden houdbaar.

Gelieve bij klachten het op de verpakking vermelde chargenummer op te geven.

Datum waarop deze bijsluiter voor het laatst werd herzien: augustus 2001.