Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor de behandeling van een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Rennie Duo zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
• Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen.
• Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig.
• Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

Inhoud van deze bijsluiter
1. Wat is Rennie Duo en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Rennie Duo gebruikt
3. Hoe wordt Rennie Duo gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Rennie Duo?

RENNIE DUO, kauwtabletten

Werkzame bestanddelen: bevat per kauwtablet 300 mg alginezuur, 1250 mg
calciumcarbonaat en 147 mg zwaar magnesiumcarbonaat.

Andere bestanddelen (hulpstoffen): Natriumwaterstofcarbonaat (E500), sucrose, glucosemonohydraat, povidon K30 (E1201), talk (E553b), magnesiumstearaat (E470b), dextraat, citroensmaakstof (hoofdzakelijk samengesteld uit citroenolie, sinaasappelolie, isopropyl myristaat, maltodextrine, arabische gom), pepermuntsmaakstof (hoofdzakelijk samengesteld uit pepermuntolie, maltodextrine, arabische gom), natriumsaccharine (E954).

Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht

Voor inlichtingen:
Bayer Consumer Care,
Postbus 80,
3640 AB Mijdrecht

In het register ingeschreven onder RVG 23654.

1. Wat is Rennie Duo en waarvoor wordt het gebruikt?

Rennie Duo is een zuurneutraliserend middel dat snel en langdurig verlichting geeft bij brandend maagzuur en zure oprispingen. De eigenschappen van Rennie Duo zorgen ervoor, dat de zure maaginhoud op zijn plaats blijft, nl. in de maag en niet terugvloeit in de slokdarm. Hierdoor worden klachten als gevolg van een ontoereikende maagklepfunctie, zoals een brandend gevoel en pijn achter het borstbeen tegengegaan.

Witte kauwtablet met afgeronde zijkanten verpakt in polypropyleen buisjes met 10 tabletten. Verpakkingen van 1 en 2 buisjes.

Rennie Duo wordt gebruikt bij de behandeling van klachten als gevolg van het terugvloeien van de zure maaginhoud in de mond waardoor een brandend gevoel of pijn achter het borstbeen ontstaat.

Tevens kan Rennie Duo worden gebruikt bij de directe behandeling van klachten als gevolg van een te sterke verzuring van de maaginhoud, zoals brandend maagzuur.

2. Wat u moet weten voordat u Rennie Duo gebruikt
Gebruik Rennie Duo niet

Bij ernstige nierfunctiestoornissen of nierstenen of wanneer eerder een verlaagd fosfaatgehalte van het bloed is vastgesteld. Gebruik dit middel ook niet wanneer een veel te hoog calciumgehalte in het bloed is vastgesteld of wanneer u overgevoelig bent voor één van de werkzame bestanddelen of voor één van de hulpstoffen.

Wees extra voorzichtig met Rennie Duo

Indien de symptomen niet of slechts ten dele verdwijnen. Verder medisch onderzoek is dan noodzakelijk.

Patiënten met een gestoorde nierfunctie dienen eerst hun arts te raadplegen
alvorens Rennie Duo te gebruiken, omdat dit middel in dergelijke gevallen tot complicaties kan leiden.

Dit middel dient niet langer dan 14 dagen achtereen te worden gebruikt zonder de arts te raadplegen, omdat het eventuele maagklachten kan maskeren. Tevens kan langdurig gebruik o.a. leiden tot een te hoog calcium- of magnesiumgehalte in het bloed (hypercalciëmie, hypermagnesiëmie) en een verhoogd risico op het ontstaan van nierstenen.

Raadpleeg uw arts als deze waarschuwingen voor u van toepassing zijn of in het verleden zijn geweest.

Zwangerschap

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens de zwangerschap, indien langdurige inname van hoge doses wordt vermeden.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Borstvoeding

Voor zover bekend kan dit geneesmiddel zonder bezwaar overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.
Vraag altijd uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet te verwachten dat Rennie Duo invloed uitoefent op deze functies.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rennie Duo

Dit geneesmiddel bevat ongeveer 1040 mg glucose en 460 mg sucrose per tablet. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Patiënten met een natrium-beperkt dieet dienen rekening te houden met het feit dat het product 27.5 mg natrium per tablet bevat.

Gebruik van Rennie Duo in combinatie met andere geneesmiddelen

Wanneer naast Rennie Duo andere geneesmiddelen worden gebruikt, verdient het aanbeveling om Rennie Duo pas 1 à 2 uur na inname van deze geneesmiddelen te gebruiken. De opname van geneesmiddelen kan door gelijktijdige inname met Rennie Duo worden beïnvloed. Bij gelijktijdig gebruik met bepaalde plasmiddelen (thiazide diuretica) neemt het risico op een te hoog calciumgehalte in het bloed toe.
Raadpleeg in voorkomende gevallen evt. uw arts of apotheker.

3. Hoe wordt Rennie Duo gebruikt?

De gebruikelijke dosering is 1 tablet. Het moet bij voorkeur ingenomen worden één uur na de maaltijd en voor het slapen gaan. Daarnaast kan bij brandend maagzuur tussendoor een extra dosis van 1 tablet worden ingenomen. Gebruik niet meer dan 8 tabletten per 24 uur. Uitsluitend voor gebruik door volwassenen (boven 12 jaar).

Als u bemerkt dat Rennie Duo te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Rennie Duo heeft gebruikt

Langdurige inname van hoge doseringen calciumcarbonaat kan aanleiding geven tot maag-darmbezwaren zoals misselijkheid en braken en een abnormale spierzwakte. In deze gevallen dient u te stoppen met het gebruik en voldoende vloeistof in te nemen.

Wanneer u teveel Rennie Duo heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rennie Duo in te nemen

Neem nooit een dubbele dosis van Rennie Duo om zo de vergeten dosis in te halen.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals alle geneesmiddelen kan Rennie Duo bijwerkingen veroorzaken.

Langdurig gebruik van hoge doseringen kan tot ongewenste bijwerkingen leiden, zoals een te hoog calcium- of magnesiumgehalte van het bloed (hypercalciëmie of hypermagnesiëmie) of ontregeling van stofwisselingsprocessen (symptomen zijn bijvoorbeeld misselijkheid en braken, vermoeidheid, verwarring, vaker plassen, dorst en uitdroging), met name bij patiënten met gestoorde nierfunctie of in combinatie met melk. Bij gebruik van Rennie Duo overeenkomstig het voorschrift is een laxerend effect als gevolg van magnesium niet te verwachten.

Zelden zijn overgevoeligheidsreacties, zoals anafylactische shock (gepaard gaand met sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke, snelle pols, klamme huid en verminderd bewustzijn) en angioneurotisch oedeem (gepaard gaand met plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen, ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag) gerapporteerd.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. Hoe bewaart u Rennie Duo?

Rennie Duo buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Geen speciale bewaartemperatuur.
Uiterste gebruiksdatum
De uiterste datum tot wanneer men dit product kan gebruiken wordt op de verpakking aangegeven achter de aanduiding 'niet te gebruiken na' en op het buisje achter 'exp'.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien en goedgekeurd in september 2005.