BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Rennie Duo kauwtabletten, kauwtabletten
Calciumcarbonaat, magnesiumcarbonaat, alginezuur

Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want het bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept). Toch blijft het belangrijk om Rennie Duo kauwtabletten zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. - Vraag uw apotheker of drogist om meer informatie of advies indien nodig. - Raadpleeg uw arts als de verschijnselen verergeren of binnen 7 dagen niet verbeteren.
Als er bij u een bijwerking optreedt na inname van Rennie Duo kauwtabletten,
raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter
1. Wat is Rennie Duo kauwtabletten en waarvoor wordt het gebruikt?
2. Wat u moet weten voordat u Rennie Duo kauwtabletten gebruikt
3. Hoe wordt Rennie Duo kauwtabletten gebruikt?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Rennie Duo kauwtabletten?
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS RENNIE DUO KAUWTABLETTEN EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

Rennie Duo kauwtabletten geven verlichting bij brandend maagzuur en zure oprispingen.
Rennie Duo kauwtabletten werken op twee verschillende manieren:

1. calcium carbonaat en magnesium carbonaat neutraliseren het overtollig maagzuur in de maag.

2. alginaat vormt een beschermende laag in de maag om het terugstromende maagzuur tegen te houden, wat de brandende pijn achter het borstbeen verlicht;

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U RENNIE DUO KAUWTABLETTEN GEBRUIKT
Gebruik Rennie Duo kauwtabletten niet wanneer u

• ernstige nierfunctiestoornissen en/of nierstenen heeft;
• hoog calciumgehalte of verlaagd fosfaatgehalte van het bloed heeft;
• allergisch (overgevoelig) bent voor één van de ingrediënten.

Wees extra voorzichtig met Rennie Duo kauwtabletten

Zoals met andere maagzuurbindende middelen (antacida), kan inname van deze producten symptomen maskeren van andere, meer ernstige, onderliggende medische aandoeningen. Raadpleeg uw arts indien de symptomen langer dan 7 dagen aanhouden. Raadpleeg uw arts of apotheker voordat u Rennie Duo kauwtabletten gebruikt wanneer u nierproblemen heeft, wanneer u sarcoïdose heeft (een ontstekingsziekte die diverse organen kan aantasten), of wanneer u lijdt aan ernstige of chronische maag-/darmklachten of –ziekten.
Gebruik van Rennie Duo kauwtabletten met voedsel en drank
Zoals voor alle calcium-bevattende antacida geldt, dient u deze niet te gebruiken met grote hoeveelheden melk(producten).

Gebruik met andere geneesmiddelen

• Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

• Indien u antibiotica (tetracyclinen, quinolonen), middelen die de pompkracht van het hart bevorderen (hartglycosiden zoals digoxine, digitoxine) of andere voorgeschreven medicijnen (bijvoorbeeld fluorides, fosfaten) gebruikt, bespreek het met uw arts voordat u Rennie Duo kauwtabletten inneemt, want het kan de werking van die medicijnen beïnvloeden. Om de werking van alle ingenomen geneesmiddelen zoveel mogelijk te benutten, verdient het aanbeveling om Rennie Duo kauwtabletten 1 à 2 uur na inname van deze geneesmiddelen te gebruiken.

• Indien u thiazide-diuretica (bijv. bendroflumethiazide) gebruikt, die worden gebruikt om de urineproductie te verhogen, raadpleeg dan uw arts voordat u het product gebruikt, want uw arts kan het calciumgehalte in uw bloed willen controleren.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Rennie Duo kauwtabletten:

Dit product bevat 28 mg natrium per dosering van 2 tabletten, hetgeen in overweging moet worden genomen bij patiënten op natriumbeperkt dieet.
Dit product bevat ook 460 mg sucrose en ongeveer 460 mg glucose per dosering van 2 tabletten, waarmee patiënten met diabetes rekening moeten houden.
Indien de arts u heeft verteld dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, raadpleeg dan uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

3. HOE WORDEN RENNIE DUO KAUWTABLETTEN GEBRUIKT?

De gebruikelijke dosering is als volgt. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar: 2 tabletten om te kauwen, die bij voorkeur worden ingenomen één uur na de maaltijd en voor het slapen gaan. Bij brandend maagzuur mogen tussendoor 2 extra tabletten worden ingenomen. Gebruik niet meer dan 12 tabletten per 24 uur.

Indien de symptomen langer dan 7 dagen aanhouden, raadpleeg dan uw arts om een mogelijke ernstige ziekte uit te sluiten. Vermijd langdurig gebruik.

Zwangerschap en borstvoeding:

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Rennie Duo kauwtabletten kunnen tijdens de zwangerschap worden gebruikt overeenkomstig het voorschrift. Vermijd langdurig gebruik. Rennie Duo kauwtabletten kunnen tijdens het geven van borstvoeding worden gebruikt overeenkomstig het voorschrift.

Zwangere vrouwen moeten de aanbevolen dosering niet overschrijden en tevens overmatig gebruik van melk(producten) vermijden, omdat Rennie Duo kauwtabletten een substantiële hoeveelheid calcium bevatten.

Wat u moet doen wanneer u teveel van Rennie Duo kauwtabletten heeft gebruikt

Drink veel water en raadpleeg uw arts of apotheker. Verschijnselen van overdosering zijn misselijkheid en overgeven, verstopping, vermoeidheid, toegenomen urineproductie, toegenomen dorst, uitdroging en abnormale spierzwakte.

Als u een vraag heeft over het gebruik van dit product, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Rennie Duo kauwtabletten te gebruiken Neem nooit een dubbele dosis van Rennie Duo kauwtabletten om zo de vergeten dosis in te halen.


4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Rennie Duo kauwtabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen ze krijgt. Bijwerkingen zijn onwaarschijnlijk bij de aanbevolen dosering.

Zelden zijn overgevoeligheidsreacties op de bestanddelen gemeld, zoals uitslag, jeuk, moeilijkheden met ademhalen, zwellingen van gezicht, mond of keel en anafylactische shock. Stop bij een dergelijke reactie onmiddellijk met het gebruik van Rennie Duo kauwtabletten en raadpleeg uw arts.
Langdurig gebruik van hoge doseringen kan leiden tot te hoog calcium- of magnesiumgehalte van het bloed, met name bij patiënten met een nierstoornis. Dit kan leiden tot misselijkheid en overgeven, vermoeidheid, verwardheid, verhoogde urineproductie, toegenomen dorst en uitdroging.

Gebruik van Rennie Duo kauwtabletten met melk(producten) gedurende een lange periode kan melk-alkalisyndroom veroorzaken, wat kan leiden tot hoge calciumgehaltes in het bloed.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U RENNIE DUO KAUWTABLETTEN

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Rennie Duo kauwtabletten niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op het doosje en blister achter “EXP”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht. Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat Rennie Duo kauwtabletten bevat

Elke kauwtablet bevat de werkzame bestanddelen calciumcarbonaat (625 mg), magnesium carbonaat (73,5 mg) en alginezuur (150 mg).

De andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn natriumwaterstofcarbonaat, sucrose, glucose monohydraat, povidone, talk, magnesiumstearaat, dextraat, natriumsacharine, citroen crème aroma (bevat citroen-, limoen-, sinaasappelolie, l-menthol, vanilline, maltodextrine, arabische gom, ascorbinezuur, butylhydroxyanisol), pepermuntaroma (bevat pepermuntolie, maltodextrine, arabische gom, silicon dioxide).

Hoe Rennie Duo kauwtabletten eruit zien en wat is de inhoud van de verpakking

Rennie Duo kauwtabletten zijn bijna wit, rond gespikkeld, plat aan beide kanten met afgeronde rand.
Ze worden geleverd in blisters in een doosje met deze bijsluiter.
De tabletten zijn verkrijgbaar in verpakkingsgroottes van 12, 24 en 36. Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Registratiehouder
Registratiehouder:
Bayer B.V.,
Energieweg 1,
3641 RT Mijdrecht.

Voor inlichtingen: Bayer Consumer Care, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht.

Fabrikant
Fabrikant: Bayer Santé Familiale, Gaillard, Frankrijk

Dit medicinale product is geautoriseerd in de lidstaten van de EEA onder de
volgende namen:
Verenigd Koninkrijk - Rennie Dual Action tablets
België - Rennie Antizuur-Antireflux Tabletten / Rennie Antacide-Antireflux Comprimés Tsjechië - Rennie Duo s dvojím úinkem
Estland - Rennie Duo 625 mg/73,5 mg/150 mg närimistabletid
Spanje - Rennie Dual comprimidos masticables Duitsland – Rennie Duo
Finland- Rennie Duo purutabletti
Frankrijk - RENNIEDUO, comprimé à croquer
Hongarije - Rennie Duo rágótabletta
Ierland - Rennie Dual Action Chewable Tablets Calcium Carbonate, 625mg Magnesium Carbonate, 73.5mg Alginic Acid, 150mg
Versie: 11-2008
Litouwen - Rennie Duo 625 mg/73,5 mg/150 mg kramtomosios tabletés
Luxemburg- Rennie Antizuur-Antireflux Tabletten / Rennie Antacide-Antireflux Comprimé
Letland - Rennie Duo 625 mg/73,5 mg/150 mg košjams tabletes
Polen - Rennie DUO, tabletki do rozgryzania i zucia

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2008.