Rovamycine 500

Het is altijd raadzaam de bijsluiter van een geneesmiddel te lezen. Uw arts en apotheek
zijn op de hoogte van de eigenschappen van dit produkt. Als u vragen heeft kunt u zich tot hen wenden.
Samenstelling
De werkzame stof van Rovamycine 500 is spiramycine. Rovamycine 500 tabletten bevatten 1.500.000 I.E. (internationale eenheden) spiramycine, overeenkomend met 500 mg.
Eigenschappen
Rovamycine 500 dient om bepaalde infecties te bestrijden en dus om bacteriën onschadelijk te maken.


Gebruik
Rovamycine 500 wordt door uw arts voornamelijk voorgeschreven bij luchtweginfecties die veroorzaakt warden door bacteriën die voor dit geneesmiddel gevoelig zijn.


Niet te gebruiken door
Personen die overgevoelig zijn voor spiramycine kunnen bijv. huiduitslag of jeuk krijgen. In een dergelijk geval dient de arts te worden gewaarschuwd.


Bijwerkingen
Lichte maag-darmklachten kunnen wel eens optreden. Ze gaan meestal vanzelf over.

Waarschuwingen
Indien een andere behandeling met dit of met een ander antibacteriemiddel heeft geleid tot overgevoeligheidsverschijnselen (zoals huiduitslag, hardnekkige jeuk) moet u de behandelende arts waarschuwen. Deze verschijnselen kunnen zich dan namelijk opnieuw voordoen. Ook als deze verschijnselen zich voor het eerst voordoen, moet u de arts waarschuwen.


Gebruik tijdens de zwangerschap
Rovamycine 500 kan voor zover bekend, zonder gevaar, overeenkomstig het voorschrift warden gebruikt in de zwangerschap.


Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Het verdient aanbeveling nooit meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd te gebruiken zonder overleg met uw arts.


Gebruiksaanwijzing/dosering
De arts die u Rovamycine 500 heeft voorgeschreven, heeft u gezegd hoeveel tabletten u per dag en op welk tijdstip moet innemen. Houdt u stikt aan deze aanwijzing. De klachten kunnen al vóór het einde van de kuur verdwenen zijn. Toch moet de gehele verstrekte hoeveelheid tabletten worden opgemaakt.


In het algemeen geldt:
Volwassen: Rovamycine 500 tabletten kunnen met water worden ingenomen. Meestal 's morgens en 's avonds 2 tabletten, die u vóór, tijdens of na de maaltijd mag innemen maar de arts kan andere aanwijzingen geven.
Kinderen: de dosis wordt bepaald naar het gewicht van het kind (per dag1/2-1 tablet elke 5 kg), waarbij u 's morgens de ene en 's avonds de andere helft geeft. De tabletten mogen worden gegeven vóór, tijdens of na de maaltijd, zo nodig wat fijngemaakt in wat melk, honing of jam. De arts kan echter andere aanwijzingen geven.


Wijze van bewaren en houdbaarheid
Rovamycine 500 tabletten kunnen bij kamertemperatuur (15-25°C) worden bewaard liefst op een donkere plaats. De uiterste gebruiksdatum staat op de buitenverpakking en op de strips na de term "Exp.". (maand, jaar)
Houdt geneesmiddelen buiten gebruik van kinderen.


Toedieningsvorm/verpakking
Rovamycine 500 tabletten worden in strips verpakt in doosjes van 16 stuks en 80 stuks.


Inschrijving
Rovamycine 500 is ingeschreven in het register onder RVG 06737


Registratiehouder
sanofi-aventis Netherlands B.V.
Kampenringweg 45 D-E
2803 PE Gouda
Tel: 0182 55 77 55


Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2006.