PATIËNTENBIJSLUITER

Informatie voor de patiënt over 'Tiënam'

Wat is 'Tiënam'?
'Tiënam' (imipenem en cilastatine) is een antibioticum (een bacteriedodend middel) in de vorm van een droog poedermengsel dat in een geschikt oplosmiddel wordt opgelost. 'Tiënam' is beschikbaar als 'Tienam' I.M. voor injectie in een spier, of als 'Tienam' I.V. voor injectie in een ader.

Tiënam, poeder voor infusievloeistof 250 mg (resp. 500 mg) bevat imipenemmonohydraat overeenkomend met 250 mg (resp. 500 mg) imipenem en bevat cilastatinenatrium overeenkomend met 250 mg (resp. 500 mg) cilastatine.

Tiënam I.M., (poeder voor) injectievloeistof 500 mg bevat imipenemmonohydraat overeenkomend met 500 mg imipenem en bevat cilastatinenatrium overeenkomend met 500 mg cilastatine.
Als hulpstof bevat 'Tiënam' I.V. natriumbicarbonaat .

'Tiënam' behoort tot de antibiotica en doodt een groot aantal infectieveroorzakende bacteriën. 'Tiënam' wordt in Nederland in de handel gebracht door:

Merck Sharp & Dohme BV,
Postbus 581,
2003 PC Haarlem,
tel. 023- 5153153

'Tiënam' I.M., (poeder voor) injectievloeistof 500 mg, is in het register ingeschreven onder RVG 12925.
'Tiënam', poeder voor infusievloeistof 250 mg en 500 mg is in het register ingeschreven onder RVG 11089.

Waarom heeft uw arts 'Tiënam' voorgeschreven?
'Tiënam' kan ter behandeling van de volgende infecties worden voorgeschreven:
. Infecties in de buikholte
* Infecties van de onderste luchtwegen
* Bacteriële infectie van het bloed (*)
* Infecties aan de urinewegen en geslachtsorganen
* Infecties van botten en gewrichten
* Infecties van huid en weke delen
* Bacteriële infectie van de holtes in het hart en de hartkleppen*

(*)Geldt niet voor behandeling als injectie in de spier.

'Tiënam' kan worden gebruikt voor de behandeling van infecties van verschillende gevoelige bacteriën. Het merendeel van deze menginfecties hangt samen met besmetting door micro-organismen uit de ontlasting of de vagina, huid of mond.
'Tiënam' dient niet te worden gebruikt bij de behandeling van hersenvliesontsteking.

Wat moet u weten vóór en terwijl u 'Tiënam' krijgt?

Wie maq `Tiënam' niet krijgen?

U mag 'Tiënam' niet krijgen:
* als u overgevoelig (allergisch) bent voor 'Tiënam'
* als u ernstige overgevoeligheidsreacties krijgt na het gebruik van penicilline of cefalosporine antibiotica
* als u allergisch bent voor een lokaal verdovend middel van het amidetype, met name lidocaïne-HCI(**)
* bij ernstige shock of hartritmestoornissen(**)

(**)Geldt alleen voor behandeling als injectie in de spier.

Wat moet u uw arts mededelen vóór en terwijl u `Tiënam' krijgt?
Meld alle aandoeningen die u hebt of hebt gehad aan uw arts:
* allergieën voor geneesmiddelen, waaronder antibiotica
* ontsteking van de dikke darm of andere aandoening van het spijsverteringskanaal
* hartritmestoornissen
* zwangerschap of vermoede zwangerschap
* aandoening van het centraal zenuwstelsel, zoals plaatselijke bevingen of toevallen
* aandoening van de nieren of urinewegen

Gebruik bij kinderen
'Tiënam' mag niet worden toegepast bij kinderen jonger dan één jaar of bij kinderen met nierproblemen.

Gebruik tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding
Gebruik tijdens de zwangerschap
Gebruik van 'Tiënam' wordt over het algemeen niet aanbevolen bij zwangere vrouwen. Als u denkt dat u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden, moet u dat uw arts melden.

Gebruik bij het geven van borstvoedinq
'Tiënam' wordt in de moedermelk uitgescheiden. Aangezien dat een effect kan hebben op een baby die borstvoeding krijgt, dienen vrouwen die 'Tiënam' krijgen geen borstvoeding te geven. Als u van plan bent borstvoeding te geven, overleg dan met uw arts.

Gebruik bij patiënten met een nieraandoening
Om `Tiënam' in de juiste dosering te kunnen voorschrijven, moet uw arts weten of u een nieraandoening hebt.

Kunt u `Tiënam' krijgen als u andere geneesmiddelen gebruikt?
U moet uw arts altijd melden welke geneesmiddelen u gebruikt of van plan bent te gebruiken, ook die welke zonder recept verkrijgbaar zijn. Ganciclovir moet niet samen met 'Tiënam gebruikt worden. Als u ganciclovir gebruikt, raadpleeg dan uw arts.

Zal `Tiënam' van invloed zijn op uw vermogen om auto te rijden of machines te bedienen?
Er zijn in samenhang met dit product enkele bijwerkingen die van invloed kunnen zijn op uw vermogen om auto te rijden of machines te bedienen (zie Welke bijwerkingen kan `Tiënam' hebben?).

Hoe wordt `Tiënam' toegediend?
`Tiënam' kan worden geïnjecteerd in een spier (intramusculaire injectie) of een ader (intraveneuze injectie).
`Tiënam' mag niet door de mond worden ingenomen.

Hoeveel `Tiënam' moet u krijgen?
`Tiënam' zal aan u worden toegediend door een arts of andere zorgverlener, die de meest geschikte toedieningswijze en dosering zal bepalen. Hoeveel en welke injecties u krijgt en hoeveel per keer wordt toegediend hangt af van uw gezondheid en de ernst van de infectie.

Hoe lang moet u `Tiënam' krijgen?
Het is heel belangrijk `Tiënam' te blijven ontvangen zolang als uw arts dat voorschrijft. Uw arts zal u laten weten wanneer het gebruik van Tiënam gestaakt kan worden.

Wat moet u doen in geval van een overdosis?
Het injectieschema zal worden vastgesteld door uw arts, die ook uw reactie en gezondheidstoestand zal controleren om te kunnen vaststellen welke behandeling nodig is. Als u echter bang bent dat u te veel `Tiënamer hebt gekregen neem dan contact op met uw arts of een andere zorgverlener. De verschijnselen van een overdosis kunnen overeenkomen met wat is vermeld onder "Welke bijwerkingen kan `Tiënam' hebben?"

Wat moet u doen als u een dosis overslaat?
Het injectieschema zal worden vastgesteld door uw arts, die ook uw reactie en gezondheidstoestand zal controleren om te kunnen vaststellen welke behandeling nodig is. Als u echter bang bent dat u een dosis `Tiënam' niet hebt gekregen, neem dan direct contact op met uw arts of een andere zorgverlener.

Welke bijwerkingen kan `Tiënam' hebben?
Elk geneesmiddel kan onbedoelde of ongewenste effecten hebben, de zogenaamde bijwerkingen, waarvan sommige ernstig kunnen zijn. De meest voorkomende bijwerkingen zijn pijn, roodheid of pijnlijkheid van de huid op de injectieplaats of in een bloedvat in dat gebied.
Andere bijwerkingen zijn onder meer: misselijkheid, braken, diarree, huiduitslag, jeuk, koorts, gehoorverlies, verkleuring van de tanden, geelzucht (vergeling van de huid en ogen), lever- en nierfunctiestoornis; bloedaandoeningen die het bloedbeeld verstoren en meestal door bloedonderzoek ontdekt worden (symptomen kunnen zijn: vermoeidheid, bleke huid en langdurige blauwe plek na letsel).

Bij de intraveneuze toedieningsvorm zijn ook andere bijwerkingen gemeld, zoals psychische stoornissen (stemmingswisselingen en verminderd beoordelingsvermogen), hallucinaties, verwarring, of toevallen.

Enkele mensen kunnen allergisch zijn voor 'Tiënam' en kunnen enkele van de volgende symptomen hebben: zwelling van het gelaat, de lippen, de tong en/of de keel (met moeilijk ademen of slikken); galbulten of ernstige huidreacties (zeldzaam). Als deze bijwerkingen optreden terwijl u 'Tiënam' krijgt of daarna, moet gebruik van het geneesmiddel worden gestaakt en moet u direct contact met uw arts opnemen.

Als u een bijwerking als ernstig ervaart of andere ongebruikelijke symptomen opmerkt, moet u dat onmiddellijk uw arts of andere zorgverlener melden.

Hoe lang kan `Tiënam' bewaard worden?
Dit geneesmiddel mag niet gebruikt worden na de maand en het jaar die zijn aangegeven met de vier nummers na EX (of EXP) op de verpakking. De eerste twee nummers geven de maand aan; de laatste twee het jaar.

Hoe moet `Tiënam' bewaard worden?
Het droge poeder moet bewaard worden bij kamertemperatuur (15 tot 25 °C).
Uw arts kan u informatie geven over het bewaren van het opgeloste geneesmiddel.

Houd `Tiënam' en alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Hoe komt u meer te weten over de aandoening waarvoor Tiënam is voorgeschreven? U kunt nadere informatie verkrijgen bij uw arts die meer gedetailleerde informatie over uw aandoening heeft.

Wanneer is deze bijsluiter voor het laatst herzien?

Deze bijsluiter is het laatst herzien in februari 1999.