SAMENSTELLING

Toplexil bevat per ml (milliliter): 0,33 mg (milligram) oxomemazine 6,66 mg (milligram) natriumbenzoaat 6,66 mg guaifenesine

GEBRUIK
Bij hoest.

NIET TE GEBRUIKEN DOOR

Patiënten die overgevoelig zijn voor dit middel of soortgelijke middelen (fenothiazinen).
Kinderen, die jonger zijn dan 1 jaar wegens een mogelijk verband tussen het gebruik van fenothiazine bevattende producten en wiegendood.

Patiënten met acute astma aanvallen.
Comateuze patiënten.
Voortijdig geboren kinderen of pasgeborenen.

BIJWERKINGEN

De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen: sufheid, slaperigheid, duizeligheid, gestoord coördinatievermogen en spierslapte. Met name bij kinderen kunnen juist tegenovergestelde effecten zoals slapeloosheid, nervositeit, verwardheid en stuipen optreden.

Als bijwerkingen kunnen ook nog optreden: maag/darmstoornissen, verminderde eetlust, een wat droge mond en neus, enigszins wazig zien, moeilijkheden bij het plassen en overgevoeligheid voor licht. Na hoge doses kunnen diverse bewegingsstoornissen (extrapiramidale verschijnselen) optreden. Zeer zelden kunnen wondjes in de mond en keel, geelzucht en huidreacties optreden (zie ook "Waarschuwingen").

WAARSCHUWINGEN

Overleg voor gebruik met uw arts indien:
u lijdt aan epilepsie (vallende ziekte)
u lijdt aan de ziekte van Parkinson
u een hart en/of vaatziekte heeft
u een stoornis heeft bij het plassen ten gevolge van een vergroting van de prostaat u een stoornis heeft in de leverfunctie.
uw kind, aan wie Toplexil is voorgeschreven, een ernstige acute ziekte heeft of is uitgedroogd bijvoorbeeld ten gevolge van diarree.

In geval u duizelig wordt na inname van Toplexil verdient het aanbeveling een uur te gaan liggen. Verder verdient het aanbeveling dat u af en toe oogheelkundig wordt onderzocht in verband met een mogelijke stijging van de oogdruk.

Vanwege een mogelijke overgevoeligheid voor licht mag u zich gedurende de behandeling niet overdadig blootstellen aan natuurlijk of kunstmatig zonlicht.
Wanneer u wondjes in de mond en keel, geelzucht of huidreacties waarneemt, dient u zich in verbinding te stellen met uw arts.

Toplexil bevat suiker en is daarom niet geschikt voor diabetici.

GEBRUIK TIJDENS DE ZWANGERSCHAP OF HET GEVEN VAN BORSTVOEDING

Bij zwangerschap slechts gebruiken na overleg met uw arts. Het geven van borstvoeding tijdens het gebruik van Toplexil wordt afgeraden.

INVLOED OP DE RIJVAARDIGHEID EN DE BEKWAAMHEID OM MACHINES TE GEBRUIKEN

Toplexil kan slaperigheid en duizeligheid veroorzaken. Hierdoor kan het reactievermogen nadelig worden beïnvloed.

WISSELWERKING MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Het verdient aanbeveling nooit meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd te gebruiken zonder overleg met uw arts.

Toplexil kan de werking van sommige bloeddrukverlagende geneesmiddelen versterken. Toplexil kan de werking versterken van slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen en bepaalde pijnstillers. Geneesmiddelen waarvan deze slaapverwekkende werking kan worden versterkt, zijn in het algemeen herkenbaar aan de gele sticker op de verpakking. Wanneer u zulke geneesmiddelen gebruikt, moet u dit altijd mededelen aan uw arts of apotheker. Gelijktijdig gebruik met maagzuurneutraliserende middelen (antacida) vermindert de opname van Toplexil in het maagdarmkanaal. Toplexil kan de werking van alcohol versterken , daarom dient u tijdens de behandeling met Toplexil geen alcohol te gebruiken.

GEBRUIKSAANWIJZING/DOSERING

Om de juiste hoeveelheden Toplexil stroop af te meten, kunt u gebruik maken van de bijgeleverde maatlepel.

In het belang van de veiligheid heeft deze fles een kinderveilige sluiting. Om de fles te openen moet tevens op de dop worden gedrukt.

De dagelijkse dosering dient u verdeeld over 2-3 keer in te nemen.
Volwassenen:
15 tot 30 milliliter (ml) per dag

Kinderen:
1-4 jaar: 10 tot 20 milliliter (ml) per dag 4-10 jaar: 15 tot 25 milliliter (ml) per dag

WIJZE VAN BEWAREN EN HOUDBAARHEID

Toplexil stroop dient bij kamertemperatuur (15-25 C) op een donkere plaats te worden bewaard. Het verdient aanbeveling Toplexil stroop, nadat de fles geopend is, niet langer dan een half jaar te bewaren.

TOEDIENINGSVORM/VERPAKKING,

Toplexil stroop wordt verpakt in flacons van 150 ml.

INSCHRIJVING
Toplexil, stroop is ingeschreven in het register onder RVG 05706.

IMPORTEUR/REGISTRATIEHOUDER
Aventis Pharma B.V.
Bijenvlucht 30
3871 JJ Hoevelen
tel: 033-2533911