Trachitol®

Zuigtabletten

Wat zit er in Trachitol®?

Dit product bevat per tablet als werkzame stoffen 1 mg lidocainehydrochloride
1 H2O, 1 mg kaliumaluminiumsulfaat 12 H2O en 1,8 mg propyl-4-hydroxybenzoaat.

Trachitol® zuigtabletten bevatten verder als hulpstoffen: Magnesiumstearaat, paraffine, pepermuntolie en sorbitol.

Deze informatie is belangrijk als u allergisch bent voor een van de bestanddelen.

Wat voor soort geneesmiddel is Trachitol®?

Trachitol® is een zuigtablet dat een plaatselijk pijnstillende stof (lidocaine) bevat. Dit middel maakt het keelslijmvlies minder gevoelig voor pijn.

Trachitol® wordt in Nederland in de handel gebracht door:
Kernpharm B.V,
Postbus 26,
NL-5460 AA Veghel

en is ingeschreven onder RVG 03432.

U kunt Kernpharm steeds bellen met vragen en opmerkingen of voor informatie. Bel gratis 0800-0997773.

Fabrikant:
Karl Engelhard
Fabrik pharm.
Priaparate GmbH & Co. KG
Sandweg 94 D-60316 Frankfurt.

Trachitol® is te gebruiken bij:

Beginnende keelpijn.
Als de keelpijn langer dan 3 dagen duurt is het verstandig om contact met uw huisarts op te nemen.

Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding

Er is onvoldoende bekend over de werking van Trachitol® in deze gevoelige perioden. Daarom kunt u Trachitol® alleen gebruiken in overleg met uw (huis)arts.

Trachitol® en rijvaardigheid

Bij gebruik volgens voorschrift is het niet waarschijnlijk dat Trachitol® de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen beïnvloedt.

Hoe moet ik Trachitol® gebruiken?

Laat de zuigtablet langzaam in de mond oplossen. U kunt elke 2 uur een zuigtablet innemen. Volwassenen moeten niet meer dan 8 tabletten per dag opzuigen en kinderen niet meer dan 6.

Bij geneesmiddelen is het belangrijk om het maximale aantal tabletten per dag niet te overschrijden.

Overdosering

Deze treedt alleen op bij de inname van zeer grote hoeveelheden tabletten. Verschijnselen die kunnen optreden zijn onder andere: gapen, rusteloosheid, duizeligheid, misselijkheid en braken, storingen van het gehoor- en het gezichtsvermogen.

Waarschuw bij overdosering direct uw arts.

Welke bijwerkingen kan het gebruik van Trachitol® met zich meebrengen?

In zeldzame gevallen kunnen er allergische reacties optreden. U moet dan direct met het gebruik stoppen. Als er bij het gebruik van Trachitol® onverwachte of zeer hevige verschijnselen optreden dan kunt u deze bij uw arts of apotheker melden.

Hoe lang is Trachitol® houdbaar?

Op een van de zijkanten van het doosje en op alle strips is na ,,niet te
gebruiken na:" de maand en het jaar van de uiterste houdbaarheid
vermeld. 06/2003 betekent dat Trachitol® na juni (06) van het jaar 2003
niet meer gebruikt mag worden.

Hoe moet ik Trachitol® bewaren?

Trachitol® behoudt zijn werkzaamheid als het op een droge plek en bij kamertemperatuur (van 15° C tot 20° C) bewaard wordt.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien in maart 1999.

Als u opmerkingen heeft naar aanleiding van deze bijsluiter kunt u onze informatielijn bellen: 0800-0997773.