Transiderm-Nitro
Transiderm-Nitro 5
Transiderm-Nitro 10
Transiderm-Nitro 15

Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ Arnhem

U leest de bijsluitertekst van Transiderm-Nitro. Leest u deze bijsluiter alstublieft zorgvuldig door voordat u Transiderm-Nitro gebruikt, aangezien er belangrijke informatie in staat. Hierin vindt u onder andere vermeld hoe u dit geneesmiddel moet gebruiken. Verder wordt vermeld wanneer u het niet mag gebruiken en welke bijwerkingen kunnen optreden. Deze bijwerkingen hoeven echter niet bij iedereen op te treden.

WAT IS TRANSIDERM-NITRO?

Transiderm-Nitro is een pleister met gereguleerde afgifte (ook wel genoemd
"transdermaal therapeutisch systeem"), die nitroglycerine bevat.

Transiderm-Nitro 5 heeft een oppervlakte van 10 cm² en bevat 25 mg nitroglycerine.
Door Transiderm-Nitro 5 kan gemiddeld in 24 uur 5 mg nitroglycerine door de huid
heen aan het bloed afgegeven worden (0,2 mg/uur).

Transiderm-Nitro 10 heeft een oppervlakte van 20 cm² en bevat 50 mg nitroglycerine.
Door Transiderm-Nitro 10 kan gemiddeld in 24 uur 10 mg nitroglycerine door de huid heen aan het bloed afgegeven worden (0,4 mg/uur).

Transiderm-Nitro 15 heeft een oppervlakte van 30 cm² en bevat 75 mg nitroglycerine.
Door Transiderm-Nitro 15 kan gemiddeld in 24 uur 15 mg nitroglycerine door de huid heen aan het bloed afgegeven worden (0,6 mg/uur).

Transiderm-Nitro behoort tot een groep geneesmiddelen die nitraten worden genoemd.
Deze nitraten verwijden de bloedvaten.

Transiderm-Nitro wordt geproduceerd door
Novartis Pharma AG,
Bazel, Zwitserland.

HOE WERKT TRANSIDERM-NITRO?

Nitroglycerine verwijdt de bloedvaten waardoor de hartspier ontlast wordt.

WAARVOOR WORDT TRANSIDERM-NITRO GEBRUIKT?

Transiderm-Nitro wordt gebruikt ter vermijding van aanvallen van angina pectoris (pijn op de borst ten gevolge van zuurstoftekort van de hartspier). Indien de aanval van angina pectoris al is begonnen, heeft u een snelwerkend nitraat (tabletjes voor onder de tong of een spray) nodig in plaats van Transiderm-Nitro.

VOORDAT HET GENEESMIDDEL GEBRUIKT WORDT

Wanneer mag u Transiderm-Nitro niet gebruiken?

U mag Transiderm-Nitro niet gebruiken
- indien bekend is of vermoed wordt, dat u overgevoelig bent (merkbaar aan b.v.
huiduitslag) voor de werkzame stof (nitroglycerine) of voor verwante
organische nitraatverbindingen;
- in gevallen van ernstige bloedarmoede;
- in gevallen van plotselinge stoornissen van de bloedsomloop, die gepaard
gaan met een sterk verlaagde bloeddruk (shock, flauwte);
- bij ziekten, die gepaard gaan met een verhoogde druk in de schedel of in
het oog;
- bij bepaalde hartziekten.
- bij gelijktijdig gebruik van sildenafil (Viagra)

Neem in deze gevallen contact op met uw arts.

Vraag uw arts of u Transiderm-Nitro mag gebruiken in de volgende gevallen:
- wanneer er sprake is van een hartziekte of een andere afwijking aan de
bloedvaten dan angina pectoris;
- als u recent een hartaanval, beroerte of hoofdwond heeft gehad.

Verdere voorzorgsmaatregelen

Aan patiënten, die Transiderm-Nitro pleisters dragen, wordt voor alle zekerheid ook geadviseerd, om enige meters uit de buurt van magnetronovens te blijven omdat er in de zeer zeldzame gevallen, dat de magnetronovens defect zijn en er daardoor eventueel lekstraling optreedt, een kans bestaat, dat de pleister ontbrandt door verhitting van de erin aanwezige aluminiumfolie.
U mag geen sildenafil gebruiken als u onder behandeling staat met Transiderm-Nitro pleisters. Het bloeddrukverlagende effect van Transiderm-Nitro wordt versterkt door sildenafil. Dit kan leiden tot ernstige aandoeningen zoals hartaanvallen.

Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interacties.
Voordat u een ander geneesmiddel gaat gebruiken naast Transiderm-Nitro moet u met uw arts of apotheker overleggen, aangezien Transiderm-Nitro de werking van vele andere geneesmiddelen kan benvloeden en omgekeerd. Het kan zijn dat de dosis aangepast moet worden, of dat u soms het gebruik van een geneesmiddel moet staken.

Dit geldt zowel voor geneesmiddelen die op recept verkrijgbaar zijn, als voor
geneesmiddelen zonder recept, in het bijzonder voor:
- geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk;
- geneesmiddelen die de bloedvaten verwijden, zoals andere nitraten en
hydralazine;
- geneesmiddelen tegen depressie;
- geneesmiddelen om psychische stoornissen te behandelen (neuroleptica);
- geneesmiddelen om migraine te behandelen (dihydroergotamine);
- NSAID's, zoals acetylsalicylzuur.

Wees voorzichtig met het gebruik van alcohol, aangezien er een versterkte
bloeddrukdaling op kan treden.

Gebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding

Indien u tijdens de behandeling met Transiderm-Nitro borstvoeding geeft, zwanger
wordt of wil worden, moet u uw arts raadplegen over verdere therapie.
Over het gebruik van Transiderm-Nitro in de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen.
Het is niet bekend, of de werkzame stof (nitroglycerine) in de moedermelk overgaat.

Gebruik bij kinderen
Transiderm-Nitro is niet geschikt voor kinderen.

Gebruik bij ouderen
Er zijn geen specifieke gegevens over het gebruik bij ouderen; er zijn echter geen aanwijzingen dat de dosering bij oudere patiënten aangepast moet worden.

Invloed op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken

Aangezien Transiderm-Nitro duizeligheid kan veroorzaken is het noodzakelijk, vooral in het begin van de behandeling, extra voorzichtig te zijn bij het autorijden en het bedienen van machines, of bij andere werkzaamheden die uw volledige aandacht vereisen.

HOE MOET U TRANSIDERM-NITRO GEBRUIKEN?

De grootte van de pleister waarmee u begint wordt door uw arts bepaald. Hij of zij zal u ook vertellen wanneer en hoe vaak de pleister verwisseld moet worden. Volg de aanwijzingen van uw arts alstublieft nauwkeurig op.

Gebruikelijke dosering

In het algemeen wordt met 1 Transiderm-Nitro 5 begonnen. Indien nodig kan de
dagdosis verhoogd worden tot éénmaal daags 1 Transiderm-Nitro 10 of éénmaal daags 1 Transiderm-Nitro 15. Gebruik niet meer dan een Transiderm-Nitro 15 tegelijk. U dient gewoonlijk iedere dag een nieuwe pleister aan te brengen, gewoonlijk 's morgens.

Het verdient de voorkeur om de pleister telkens gedurende 8 tot 12 uur, gewoonlijk gedurende de nacht, niet te dragen. In dat geval moet de patiënt dus bijvoorbeeld een Transiderm-Nitro pleister aanbrengen, en die 16 uur later verwijderen en 8 uur daarna een nieuwe pleister aanbrengen (op een ander deel van de huid).

Aan sommige patiënten zal de arts voorschrijven, de Transiderm-Nitro pleister 24 uur te laten zitten en daarna te verwijderen en te vervangen door een nieuwe pleister (op een andere plaats van de huid).

Als u Transiderm-Nitro regelmatig gedurende enkele weken of langer heeft gebruikt, en eventueel besloten wordt de therapie te beëindigen, mag de behandeling van angina pectoris toch niet plotseling helemaal worden gestaakt, omdat dan het risico zou ontstaan, dat er een aanval van angina pectoris zou optreden. Uw arts zal u vertellen wat de beste manier is om de behandeling te beëindigen.

Waar moet de pleister worden aangebracht?

De borst is het meest aan te bevelen, maar ook andere geschikte gedeelten van de huid [behalve armen, beneden de elleboog, en benen] kunnen gebruikt worden (b.v. de rug).
De Transiderm-Nitro pleister moet op een gezonde, weinig behaarde, droge en schone (d.w.z. geen zalfresten bevattende) plek aangebracht worden. De gekozen plaats mag niet ontstoken zijn, niet geïrriteerd zijn en geen snijwondjes of andere beschadigingen vertonen. Knip eventueel aanwezige haren weg. Nooit wegscheren!

Breng Transiderm-Nitro niet onmiddellijk na douchen of baden aan.
Het beste is te wachten tot de huid volkomen droog is. Wanneer u sterk transpireert, verdient het aanbeveling de plaats waar de pleister wordt geplakt met wat alcohol (b.v. eau de cologne) vooraf droog en vetvrij te maken.
U moet een nieuwe Transiderm-Nitro pleister op een ander gedeelte van de borstkas aanbrengen dan de oude pleister (bijvoorbeeld aan de andere kant van de borstkas).

Pas na enige dagen mag de plaats van de huid, waar het Transiderm-Nitro gezeten heeft, daarvoor opnieuw gebruikt worden.

Gebruiksaanwijzing

Iedere Transiderm-Nitro pleister is afzonderlijk in een zakje (sachet) ingeseald.

De kleeflaag van de pleister is bedekt met een aftrekbare strook.

Het aanbrengen van de pleister
1. en 2. Vouw het lipje éénmaal in de richting van de beschermstrook en trek,
te beginnen bij het lipje, de beschermstrook langzaam los in de
richting van de pijlen.

3. en 4. Als de beschermstrook gedeeltelijk los is, pakt men de pleister aan
de smalle zijde tussen duim en wijsvinger en trekt men de beschermstrook
verder los, in de richting van de pijlen.

5. Plak Transiderm-Nitro op een onbeschadigd, weinig behaard en droog
deel van de huid, b.v. aan de zijkant van de borstkas (links of rechts)
langs de ribben. Druk dan krachtig met de palm van de hand gedurende
10-20 seconden de pleister aan.
Als de pleister eenmaal is aangebracht, raak deze dan niet meer aan. Trek er dus ook niet aan om te proberen of hij wel goed vastzit!

Het verwijderen van de pleister

Verwijder Transiderm-Nitro na het door de arts voorgeschreven aantal uren (zie onder "Gebruikelijke Dosering") en werp de pleister weg. Zorg er daarbij echter voor, dat die gebruikte en weggegooide Transiderm-Nitro exemplaren buiten het bereik van kinderen blijven (Dat geldt trouwens ook voor ongebruikte Transiderm-Nitro pleisters!). Eventuele resten van de kleefstof op de huid kunnen met alcohol gemakkelijk worden verwijderd.

Dosis vergeten?

Indien u vergeet om Transiderm-Nitro op het juiste tijdstip te vervangen, maakt u zich dan geen zorgen. Vervang de pleister zodra u eraan denkt, en plak de nieuwe pleister op het juiste tijdstip.

Kan het kwaad als de pleister nat wordt?

Nee. Transiderm-Nitro blijft goed op de huid vastzitten en zijn functie blijft ook bij baden, douchen, zwemmen of andere lichamelijke activiteit behouden.

Wat te doen als de pleister niet blijft zitten?

Mocht de pleister loslaten, dan moet hij niet langer worden gebruikt en dient een nieuwe aan de andere zijde van de borstkas- te worden aangebracht. Een volgende pleister moet op het gebruikelijke tijdstip worden aangebracht.

Overdosering

U moet uw arts waarschuwen indien één of meer van de volgende bijwerkingen
optreden, omdat die verschijnselen er op zouden kunnen wijzen dat de dosis voor u te hoog is:

- ernstige duizeligheid of flauwvallen;
- een gevoel van grote druk in uw hoofd;
- kortademigheid;
- ongewone moeheid of zwakheid;
- zwakke en ongewoon snelle hartslag.

Mochten één of meer van die verschijnselen optreden, verwijder dan onmiddellijk de pleister van de huid en was de plaats, waar de pleister gezeten heeft, zo goed mogelijk. De kans, dat de met Transiderm-Nitro verkregen dosis voor u te hoog is, is echter zeer klein.

WELKE BIJWERKINGEN KAN TRANSIDERM-NITRO HEBBEN?

Behalve de gewenste effecten kan een geneesmiddel ook enige ongewenste reacties
(bijwerkingen) veroorzaken. Als de bijwerkingen lang aanhouden of ernstig zijn moet u uw arts raadplegen.

De meest voorkomende bijwerking van Transiderm-Nitro is hoofdpijn.
In sommige gevallen kan een lichte jeuk onder de pleister optreden en kan de huid, nadat de pleister verwijderd is, rood blijken te zijn. Het is dan aan te bevelen, om nadat de pleister verwijderd is op die rode plek een zachte huidcrème aan te brengen.
Bij sommige mensen kan een duidelijkere roodkleuring optreden. In de regel verdwijnt de rode kleur binnen enige uren. Indien de huid onder de pleister erg rood wordt, opzwelt of er blaren ontstaan, of indien u een algemene huiduitslag krijgt, kan het nodig zijn om uw arts te informeren.

Hoewel het zelden voorkomt, is blozen mogelijk. Door zijn vaatverwijdende effect kan nitroglycerine de bloeddruk verlagen en daardoor duizeligheid veroorzaken of een licht gevoel in het hoofd of een gevoel van flauwvallen, vooral als u vanuit een liggende of zittende positie snel rechtop gaat staan. Het is daarom beter, om in die gevallen langzaam rechtop te gaan staan. Als u zich duizelig voelt, gaat u dan zitten of liggen. De kans op hoofdpijn, duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd is groter als u alcohol drinkt, of lange tijd staat of als het warm weer is. U dient daarom tijdens de behandeling met Transiderm-Nitro de hoeveelheid alcohol te beperken.

Andere zeldzame bijwerkingen zijn een snelle hartslag en milde maagklachten.

Indien u een andere bijwerking krijgt dan de hier genoemde, moet u uw arts informeren.

OVERIGE INFORMATIE

Uiterste gebruiksdatum
Gebruik Transiderm-Nitro niet na de op de verpakking vermelde uiterste
gebruiksdatum. Deze uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking achter "niet te gebruiken na".

Bewaarcondities
Transiderm-Nitro 5 en 10 moeten beneden 25 °C worden bewaard. Transiderm-Nitro
15 moet bij 5-25 °C worden bewaard.

Bewaar dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.

Ook de gebruikte en weggegooide pleisters dienen buiten het bereik van kinderen te blijven.

RVG-nummers
In het register ingeschreven onder:
Transiderm-Nitro 5: RVG 09672
Transiderm-Nitro 10: RVG 09673
Transiderm-Nitro 15: RVG 16495

Algemene wenken
1. Bewaar Transiderm-Nitro in de verpakking waarin de apotheker het u heeft
afgeleverd.
2. Overtuig u vóór het gebruik of u het juiste geneesmiddel neemt. Neem nooit een geneesmiddel in het donker uit de verpakking.
3. Zorg dat, indien nodig, aan anderen bekend is, welk(e) geneesmiddel(en) u
gebruikt. Het kan bijvoorbeeld bij een ongeluk van belang zijn, dat u deze
gegevens bij u draagt.
4. Laat uw geneesmiddelen nooit door anderen gebruiken.
5. Gebruik dit geneesmiddel nooit voor een andere aandoening dan waarvoor de
arts het u heeft voorgeschreven.
6. De arts die u Transiderm-Nitro heeft voorgeschreven en uw apotheker worden
steeds over dit produkt op de hoogte gehouden. Als iets niet duidelijk is, kunt u zich derhalve tot hen wenden.
7. Bewaar medicijnen niet in een vochtige ruimte, zoals badkamer of keuken.