BIJSLUITER
TRAVATAN 40 microgram/ml oogdruppels, oplossing

Travoprost

Lees de hele bijsluiter aandachtig door voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken.
Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef het niet door aan anderen. Het kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als ze dezelfde ziekte hebben als u.
Bewaar deze bijsluiter. Misschien dient u hem nog een keer te lezen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen heeft, raadpleeg dan uw arts of uw apotheker.

De werkzame stof is travoprost 40 microgram/ml.

Overige bestanddelen: benzalkoniumchloride, polyoxyethyleen gehydrogeneerde castorolie 40 (HCO-40), trometamol, dinatriumedetaat, boorzuur (E284), mannitol (E421) en gezuiverd water.

Uiterst kleine hoeveelheden zoutzuur of natriumhydroxide worden toegevoegd om de zuurgraad (pH-waarde) normaal te houden.

De registratiehouder voor TRAVATAN is
Alcon Laboratories (UK) Ltd.,
Boundary Way, Hemel
Hempstead, Herts., HP2 7UD, Verenigd Koninkrijk.

De fabrikant van TRAVATAN is S.A. Alcon - Couvreur N.V.,
Rijksweg 14,
B-2870 Puurs, België of
Alcon Cusí, S.A.,
Camil Fabra 58,
08320 El Masnou, Spanje.

1. WAT TRAVATAN DOET

TRAVATAN wordt gebruikt om hoge druk in het oog te behandelen. Deze druk kan leiden tot een ziekte die glaucoom wordt genoemd.

Hoge druk in het oog. Uw oogbollen bevatten een heldere, waterige vloeistof die de binnenkant van het oog voedt. Er vloeit steeds vloeistof weg uit het oog, en er wordt steeds vloeistof geproduceerd.
Als het oog sneller wordt gevuld dan het wordt geledigd, stijgt de druk in het oog. Als de druk te veel stijgt, kan dit uw zicht schaden.

TRAVATAN maakt deel uit van een groep geneesmiddelen voor glaucoom die prostaglandineanalogen worden genoemd. Het werkt door de afvoer van vloeistof te verhogen, waardoor de druk in het oog wordt verlaagd. Het kan alleen worden gebruikt of samen met andere oogdruppels, zoals bètablokkers, die ook de druk verlagen.

TRAVATAN is een vloeistof (een heldere, kleurloze oplossing) geleverd in een verpakking met een 2,5 ml plastic flesje met schroefdop of in een verpakking met drie 2,5 ml plastic flesjes met schroefdop. Elk flesje zit in een zakje. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen in de handel worden gebracht.

2. VOORDAT U TRAVATAN GEBRUIKT
Gebruik TRAVATAN niet …

*als u allergisch bent voor prostaglandines of voor één van de overige bestanddelen.
*als u zwanger bent of zwanger zou kunnen worden.
Vraag uw arts om advies.

Pas goed op met TRAVATAN ...
*als u zachte contactlenzen draagt. Gebruik de druppels niet met uw lenzen in. Wacht 15 minuten na gebruik van de druppels voordat u uw lenzen opnieuw inzet. Een conserveermiddel in TRAVATAN (benzalkoniumchloride) kan zachte lenzen doen verkleuren.
*als u borstvoeding geeft. TRAVATAN kan in uw moedermelk terechtkomen. Vraag uw arts om advies.
*TRAVATAN mag niet worden gebruikt door personen beneden de 18 jaar.
*TRAVATAN kan de lengte, de dikte, kleur en/of aantal van uw wimpers doen toenemen en kan ongewone haargroei op uw oogleden veroorzaken.
*TRAVATAN kan de kleur van uw iris doen veranderen (het gekleurde deel van uw oog). Deze verandering kan blijvend zijn.
*TRAVATAN kan in zeldzame gevallen aanleiding geven tot ademnood of kortademigheid of de symptomen van astma verergeren. Als u zich zorgen maakt om veranderingen in uw adempatroon wanneer u TRAVATAN gebruikt, raadpleeg dan uw arts zo snel mogelijk.

Rijvaardigheid of het bedienen van machines
U zou kunnen ervaren dat u direct na gebruik van TRAVATAN een tijdje wazig ziet. Rijd niet of bedien geen machines totdat dit is verdwenen.

Licht uw arts of apotheker in als u andere geneesmiddelen gebruikt (of onlangs heeft gebruikt).

Vergeet niet ook geneesmiddelen te vermelden die u zonder voorschrift heeft gekocht.

3. HOE TRAVATAN TE GEBRUIKEN

De gebruikelijke dosis
Volwassenen: 1 druppel in het oog of de ogen, eenmaal per dag - 's avonds.

Gebruik TRAVATAN alleen in beide ogen als uw arts het u gezegd heeft. Gebruik het zolang als uw arts heeft aangegeven.

Gebruik TRAVATAN uitsluitend om in uw ogen te druppelen.

3. HOE TRAVATAN TE GEBRUIKEN

*Vlak vóór het eerste gebruik van het flesje moet u het foliezakje verwijderen, het flesje eruit nemen en de datum van openen opschrijven in de daarvoor aangegeven ruimte op het etiket.
*Pak het flesje TRAVATAN en een spiegel.
*Was uw handen.
*Draai het dopje eraf.
*Houd het flesje ondersteboven vast tussen uw duim en vingers.
*Houd uw hoofd achterover. Trek uw onderste ooglid met een schone vinger naar beneden, tot er een 'zakje' tussen het ooglid en uw oog ontstaat. De druppel moet hierin vallen.
*Breng de tip van het flesje dicht bij het oog. Gebruik de spiegel als u dat handig vindt.
*Raak uw oog of ooglid, het omringende gedeelte of andere oppervlakken niet aan met de druppelteller. Het zou de druppels kunnen infecteren.
*Knijp voorzichtig in het flesje zodat er per keer één druppel TRAVATAN uit komt.
*Na gebruik van TRAVATAN, druk met een vinger in uw ooghoek, naast de neus.
Dit helpt te verhinderen dat TRAVATAN in de rest van uw lichaam komt.
*Indien u in beide ogen druppels gebruikt, herhaal deze stappen dan voor uw andere oog.
*Schroef onmiddellijk na gebruik het dopje weer stevig op het flesje.
*Gebruik slechts één flesje tegelijk. Open het zakje niet totdat u het flesje moet gebruiken.
Als een druppel niet in uw oog is terechtgekomen, probeer het opnieuw.
Als u te veel in uw ogen krijgt, spoel het volledig uit met warm water. Breng geen druppels meer in tot het tijd is voor uw volgende gewone dosis.
Als u TRAVATAN vergeet te gebruiken, gebruik één enkele druppel zodra u het zich herinnert en ga daarna weer met uw gewone schema door. Gebruik geen dubbele dosis om het goed te maken.
Als u andere oogdruppels gebruikt, wacht minstens 5 minuten tussen het inbrengen van TRAVATAN en de andere oogdruppels.

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Sommige personen die TRAVATAN gebruiken kunnen bijwerkingen krijgen. Ze kunnen
onaangenaam zijn, maar de meeste verdwijnen snel.
Over het algemeen kunt u de druppels blijven gebruiken, tenzij de bijwerkingen ernstig zijn. Als u zich zorgen maakt, raadpleeg een arts of apotheker. Sla niet meer dan 1 dosis TRAVATAN over zonder uw arts te raadplegen.

Vaak voorkomende bijwerkingen

Het volgende kan voorkomen bij maximaal 1 op elke 2 personen.
Veranderingen in de kleur, lengte, dikte en het aantal wimpers, roodheid van het oog.

Eén of meer hiervan kunnen voorkomen bij maximaal 5 op elke 100 personen.
Effecten op het oog: branden en prikken bij indruppeling, jeukend oog, verandering van de kleur van de iris (dit zou blijvend kunnen zijn), droog oog, een gevoel van iets in het oog, ontsteking van oog of ooglid, pijn in het oog, wazig zicht, verminderde gezichtsscherpte, lichtgevoeligheid, waterig oog,
vermoeid oog, ongewone haargroei op de oogleden, kleverige met korstjes bedekte oogleden.

Effecten op het lichaam: hoofdpijn, trage hartslag, bloeddrukdaling, kleurverandering rond de oogleden, astma of toename van de symptomen van astma.

Als u bijwerkingen ondervindt die niet in deze bijsluiter worden vermeld, informeer dan uw arts of apotheker.

5. BEWARING VAN TRAVATAN

U moet het flesje 4 weken nadat u het voor het eerst geopend heeft, weggooien en een nieuw flesje gebruiken, om infecties te voorkomen. Schrijf de datum op wanneer u het de eerste keer geopend heeft in de ruimte(n) hieronder, in de ruimte op het etiket van elk flesje en op het doosje. Voor een verpakking met 1 flesje hoeft hieronder slechts één datum te worden ingevuld.
Geopend (1):
Geopend (2):
Geopend (3):

Bewaar de druppels op een veilige plaats waar kinderen ze niet kunnen zien of bereiken.

Gebruik de druppels niet na de uiterste gebruiksdatum (aangegeven als "EXP") op het flesje en het doosje.
Als u nog andere vragen hebt over uw geneesmiddelen, raadpleeg dan een arts of apotheker.
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd op xxxxxx