Triodeen bijsluiter
BIJSLUITER

Lees deze bijsluiter zorgvuldig voordat u Triodeen gaat gebruiken. De hierin gegeven informatie kan u helpen bij uw beslissing 6f u Triodeen wilt gaan gebruiken en om u te helpen bij het juiste en veilige gebruik ervan. Als u nog vragen heeft of als iets niet duidelijk is, vraag het dan aan uw dokter of apotheker.

WAT IS TRIODEEN?

Samenstelling en type pil Triodeen is een anticonceptiepil.

Een strip Triodeen bevat 21 tabletten in drie verschillende kleuren.

Elke tablet bevat een kleine hoeveelheid van twee verschillende vrouwelijke hormonen, namelijk gestodeen (een hormoon met progesteron-achtige werking) en ethinylestradiol (een hormoon met oestrogene werking).

De verschillend gekleurde tabletten hebben elk een andere samenstelling:
* 6 beige tabletten met 0,05 mg gestodeen en 0,03 mg ethinylestradiol
* 5 bruine tabletten met 0,07 mg gestodeen en 0,04 mg ethinylestradiol
* 10 witte tabletten met 0,1 mg gestodeen en 0,03 mg ethinylestradiol.

Een volledige lijst van bestanddelen vindt u onder "Hulpstoffen".
Anticonceptiepillen die twee hormonen bevatten worden 'combinatiepillen' genoemd. Vanwege de kleine hoeveelheid hormonen is Triodeen een zogenaamde lichte pil. Omdat de tabletten in de strip niet allemaal dezelfde hoeveelheid hormonen bevatten -maar er drie verschillende soorten tabletten zijn- wordt Triodeen een driefase-combinatiepil genoemd.

HULPSTOFFEN

De inactieve bestanddelen zijn lactose, maïszetmeel, povidon 25.000, natriumcalciumedetaat, magnesiumstearaat, saccharose, povidon 700.000, polyethyleenglycol 6.000, glycerol 85 %, titaniumoxide (E171), calciumcarbonaat, talk, ijzeroxidepigmenten (geel, E172), Montanglycolwas.

FARMACEUTISCHE VORM Omhulde tabletten

HANDELSVERPAKKING
Verpakkingen met 3 strips, elk met 21 tabletten.

REGISTRATIEHOUDER
Schering Nederland B.V.
Postbus 116
1380 AC WEESP
Tel.: 0800-0226030 (gratis)

REGISTRATIENUMMER
In het register ingeschreven onder RVG 12881

WAAROM GEBRUIKT U TRIODEEN?
Om zwangerschap te voorkomen.

Anticonceptiepillen zijn zeer betrouwbaar. Als zij correct worden ingenomen (zonder dat tabletten worden vergeten) is de kans op zwangerschap zeer klein.

WANNEER MAG U TRIODEEN NIET GEBRUIKEN?

In de hieronder genoemde situaties mag u geen combinatiepil gebruiken. Als een van deze situaties op u van toepassing is, moet u dit dus aan uw dokter vertellen voordat u met Triodeen begint. Uw dokter raadt u dan misschien een ander type pil aan of een heel andere (niet-hormonale) methode van geboorteregeling.
* Als u een bloedstolsel (veneuze trombose) in een been, in de longen of elders
hebt of hebt gehad (zie ook onder "De pil en trombose") .
* Als u een aandoening van de (slagaderlijke) bloedvaten hebt gehad, zoals bijvoorbeeld een hartaanval of een beroerte (hersenen). (Zie ook onder "De pil en trombose".)
* Als u een ernstig verhoogd risico hebt voor het krijgen van trombose. Het risico op trombose is ernstig verhoogd in de volgende situaties:
* als u een aandoening hebt (of in het verleden ooit hebt gehad) die een mogelijke voorbode kan zijn van een hartaanval (bijvoorbeeld angina pectoris, dit uit zich in hevige pijn op de borst) of van een beroerte (bijvoorbeeld TIA, dit is een transient ischaemic attack, een lichte beroerte zonder restverschijnselen);
* als u suikerziekte hebt waarbij uw bloedvaten zijn aangetast;
* als u ernstig verhoogde bloeddruk hebt;als u een ernstig verhoogd vetgehalte in het bloed hebt (cholesterol of triglyceriden);
* als u een, al dan niet erfelijke, stoornis in de bloedstolling hebt.
* Als u een ernstige leveraandoening of geelzucht hebt, of in het verleden hebt gehad.
* Als u borstkanker, leverkanker of kanker aan de geslachtsorganen hebt, of in het verleden hebt gehad.
* Als u ongewone bloedingen uit de schede hebt, waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.
* Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn.
* Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Triodeen.
Mocht een van de genoemde situaties ontstaan terwijl u Triodeen al gebruikt, dan moet u onmiddellijk stoppen en contact opnemen met uw dokter. Gebruik in de tussentijd een andere, niet-hormonale methode van anticonceptie. Zie ook "Algemene opmerkingen".

WAT MOET U WETEN VOOR U MET TRIODEEN BEGINT?
Algemene opmerkingen

In deze bijsluiter zijn verscheidene situaties beschreven waarbij u het gebruik van de pil moet staken, of waarbij de betrouwbaarheid van de pil verminderd kan zijn. U mag dan geen geslachtsgemeenschap hebben of u moet aanvullend een niet-hormonaal voorbehoedsmiddel gebruiken. In het algemeen is een condoom of een andere barrièremethode geschikt. Gebruik geen kalender- of temperatuurmethode. Die kunnen onbetrouwbaar zijn doordat de pil invloed heeft op de maandelijkse veranderingen van de lichaamstemperatuur en van het slijm in de baarmoederhals.
De pil, en dus ook Triodeen, biedt geen bescherming tegen infectie met het HIV-virus (AIDS) en ook niet tegen andere sexueel overdraagbare aandoeningen.
Dit product is alleen voor uzelf voorgeschreven en u moet het dus niet door anderen laten gebruiken.

Voordat u met Triodeen begint
In bepaalde situaties kan het nodig zijn dat u tijdens het gebruik van een combinatiepil onder extra controle blijft. Als een van deze situaties op u van toepassing is, moet u dit aan uw dokter vertellen voordat u met Triodeen begint. Dit geldt voor de volgende situaties, uw dokter kan u uitleggen om welke risico's het gaat.
* U rookt.
* U hebt suikerziekte.
* U bent veel te zwaar.
* U hebt verhoogde bloeddruk.
* U hebt een aandoening van de hartkleppen of een bepaalde hartritmestoornis.
* U hebt een aderontsteking (oppervlakkige flebitis).
* U hebt spataderen.
* Iemand in uw directe familie heeft ooit trombose, een hartaanval of een beroerte gehad.
* U hebt last van migraine.
* U hebt epilepsie.
* Bij uzelf of in uw directe familie komt een verhoogd vetgehalte in het bloed voor (cholesterol of triglyceriden).
* Iemand in uw directe familie heeft ooit borstkanker gehad.
* U hebt een aandoening van de lever of van de galblaas.
* U hebt de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa (chronische darmontsteking)
* U hebt SLE (systemische lupus erythematodes; een bepaalde aandoening van het afweersysteem).
* U hebt HUS (haemolytisch uraemisch syndroom; een bepaalde bloedaandoening die nierbeschadiging veroorzaakt).
* U hebt chloasma of u hebt ooit chloasma gehad (geel-bruine pigmentvlekken,
zogenaamde 'zwangerschapsvlekken', vooral in het gezicht); als dit het geval is,
is het verstandig om directe blootstelling aan zonlicht of ultraviolet licht te
vermijden.
Mocht een van de genoemde situaties ontstaan of verergeren terwijl u Triodeen al gebruikt, dan moet u contact opnemen met uw dokter.

De pil en trombose
Trombose is de vorming van een bloedstolsel (bloedprop) waardoor een bloedvat kan worden afgesloten. Trombose treedt soms op in een van de diepgelegen aderen van het onderbeen (diepe veneuze trombose). Als het stolsel loslaat, kan het terechtkomen in de slagaderen van de longen en daar een bloedvat afsluiten (longembolie). Diepe veneuze trombose komt zelden voor. Het kan bij pilgebruiksters en bij niet-pilgebruiksters voorkomen. Het risico op trombose is bij pilgebruiksters iets groter dan bij niet-pilgebruiksters, maar minder groot dan tijdens zwangerschap.
In zeldzame gevallen kan trombose ook voorkomen in een slagader (arteriële trombose), bijvoorbeeld in de bloedvaten van het hart (hartaanval) of de hersenen (beroerte).
Bij gebruik van anticonceptiepillen die zowel een oestrogeen als een progestageen hormoon bevatten, de zogenaamde "combinatiepillen", bestaat een toegenomen kans op het optreden van een veneuze trombose (bloedprop in een bloedvat) of longembolie (bloedprop in een bloedvat van de long) in vergelijking met geen gebruik. Dit verhoogde risico is het hoogst gedurende het allereerste jaar dat een "combinatiepil" wordt gebruikt. Het risico is kleiner dan het risico van het optreden van een veneuze trombose of longembolie tijdens de zwangerschap. Het risico tijdens een zwangerschap wordt geschat op 60 gevallen per 100.000 zwangerschappen.
Na een trombose vindt niet altijd volledig herstel plaats; in 1-2% van de gevallen heeft een veneuze trombose of longembolie een dodelijke afloop.
Uit onderzoeken is gebleken dat bij gebruik van een "combinatiepil" die levonorgestrel als progestageen hormoon en minder dan 50 pg ethinylestradiol als oestrogeen hormoon bevat, ongeveer 20 gevallen van veneuze trombose of longembolie optreden per 100.000 gebruiksjaren.
Bij gebruik van "combinatiepillen" met gestodeen als progestageen, zoals Triodeen, treden ongeveer 30-40 gevallen van veneuze trombose of longembolie op per 100.000 gebruiksjaren.
Dit betekent een toegenomen kans op het optreden van een veneuze trombose of longembolie bij gebruik van Triodeen in vergelijking met vrouwen die een "combinatiepil" gebruiken met het progestagene hormoon levonorgestrel en minder dan 50 pg ethinylestradiol. Dit kan worden uitgedrukt als 10 tot 20 extra gevallen van veneuze trombose of longembolie per 100.000 gebruiksjaren.
Het risico op een hartaanval of beroerte neemt in het algemeen toe met de leeftijd en naarmate men meer rookt. Als u de pil gebruikt, moet u stoppen met roken, vooral als u ouder bent dan ongeveer 35 jaar. Als u hoge bloeddruk krijgt tijdens het gebruik van de pil, kunt u het advies krijgen met de pil te stoppen.
Als u een operatie moet ondergaan, enige tijd bedrust moet houden of niet mag lopen (bijvoorbeeld als een van uw benen wordt gegipst of gezwachteld in verband met het behandelen van spataderen), kan het risico op diepe veneuze trombose tijdelijk verhoogd zijn. Als u de pil gebruikt is dit risico mogelijk nog iets groter. Vraag in zo'n geval ruim van te voren aan uw dokter wat u moet doen. Die kan u aanraden om enkele weken voor de operatie of aan het begin van de periode waarin u bedrust moet houden of niet mag lopen, met de pil te stoppen. Uw dokter kan u ook vertellen wanneer u weer met de pil verder mag gaan. Dit is meestal ongeveer twee weken nadat u weer helemaal op de been bent.
Stop met het innemen van tabletten en neem onmiddellijk contact op met uw dokter indien u plotseling last krijgt van een van de volgende verschijnselen. Het kunnen namelijk symptomen van een trombose zijn:
* hoesten zonder duidelijke oorzaak;
* hevige pijn op de borst al dan niet uitstralend naar de linkerarm;
* ademnood;
* een ongewone, hevige of aanhoudende hoofdpijn of migraineaanval;
* gedeeltelijke of volledige blindheid of dubbel zien;
* niet of slecht kunnen spreken;
* plotselinge veranderingen in gehoor, reuk of smaak;
* duizeligheid of bewusteloosheid;
* zwakte of ongevoeligheid in een gedeelte van het lichaam;
* hevige, ondraaglijke buikpijn;
* hevige pijn en/of zwelling in een van de benen.

De pil en kanker
Bij vrouwen die de pil gebruiken wordt iets vaker borstkanker geconstateerd dan bij niet-pilgebruiksters van dezelfde leeftijd. Tien jaar na het stoppen met de pil is er geen verschil meer. Het is niet bekend of dit verschil wordt veroorzaakt door de pil. Het kan ook komen omdat pilgebruiksters grondiger en vaker worden onderzocht, zodat de borstkanker eerder wordt ontdekt. Hoe eerder de kanker wordt ontdekt, hoe beter de resultaten van de behandeling.
In zeldzame gevallen zijn bij pilgebruiksters goedaardige levertumoren gevonden en in nog zeldzamere gevallen kwaadaardige levertumoren. Soms hebben deze tumoren geleid tot een levensbedreigende inwendige bloeding. Mocht u plotseling last krijgen van hevige buikpijn, dan moet u onmiddellijk contact opnemen met uw dokter.

Bij vrouwen die de pil gedurende langere tijd hebben gebruikt is iets vaker baarmoederhalskanker geconstateerd. Dit hoeft echter niet door de pil te komen maar kan te maken hebben met seksueel gedrag en andere factoren.

De pil en andere geneesmiddelen
Sommige geneesmiddelen kunnen tot gevolg hebben dat de pil minder goed werkt. Hiertoe behoren onder andere geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie (bijvoorbeeld primidon, fenytoYne, barbituraten) en tuberculose (bijvoorbeeld rifampicine); en verder ook antibiotica (bijvoorbeeld ampicilline, tetracycline, griseofulvine) voor de behandeling van sommige andere infecties. Ook kruidenmiddelen die sint-janskruid (Hypericum perforatum) bevatten, kunnen invloed hebben op de betrouwbaarheid van de pil. De verminderde werkzaamheid van de pil door gelijktijdig gebruik van sint-janskruid kan nog tenminste 2 weken voortduren nadat de behandeling met sint-janskruid is gestaakt.
Vertel daarom altijd aan de dokter die de pil voorschrijft welke geneesmiddelen u allemaal gebruikt. Vertel ook aan iedere andere dokter of tandarts die u een geneesmiddel voorschrijft (of aan de apotheker) dat u Triodeen gebruikt. Zij kunnen u dan vertellen of het nodig is een extra, niet-hormonaal voorbehoedsmiddel te gebruiken en ook hoe lang u dat dan moet gebruiken.

De pil en borstvoeding
Het gebruik van Triodeen wordt in het algemeen niet aangeraden zolang een vrouw borstvoeding geeft. Als u de pil toch wilt gebruiken terwijl u nog borstvoeding geeft, kunt u het beste contact opnemen met uw dokter.

De pil en zwangerschap
Als u zwanger bent, of denkt dat u zwanger zou kunnen zijn, mag u Triodeen niet gebruiken.

De pil en rijvaardigheid
Er zijn geen aanwijzingen dat de rijvaardigheid wordt beïnvloed.

WANNEER NAAR DE DOKTER TIJDENS HET GEBRUIK VAN DE PIL?
Pilcontrole

Uw dokter kan u aanraden om regelmatig een afspraak te maken voor een pilcontrole. Het hangt af van uw persoonlijke situatie hoe vaak u voor controle moet terugkomen en welk onderzoek dan plaatsvindt.

Zo snel mogelijk contact opnemen met de dokter in de volgende gevallen.

• bij veranderingen in uw gezondheid ( of die van directe familieleden) die te
maken hebben met een van de punten die elders in deze bijsluiter worden genoemd (zie onder Wanneer mag u Triodeen niet gebruiken, en, Voordat u met Tridoon begint).
*bok een knobbeltje in de borst;
*wanneer u nieuwe geneesmiddelen gaat gebruiken, in het bijzonder antibiotica (zie onder, De pil en andere geneesmiddelen)
*minstens vier weken voordat u een operatie moet ondergaan of wanneer u enige tijd bedlegerig bent of niet mag lopen;
*bij aanhoudend of erger wordend onregelmatig bloedverlies;
*als u tabletten hebt vergeten in de eerste week van de strip en in de zeven dagen voor het vergeten gemeenschap hebt gehad;
*als de verwachte bloeding voor de tweede keer achter elkaar uitblijft (begin niet met de nieuwe strip voordat uw dokter zegt dat dat kan).

Het pilgebruik staken en meteen naar de dokter in de volgende gevallen:
*bij het optreden van verschijnselen die op trombose kunnen wijzen (zie onder De pil en trombose),
*bij plotselinge, hevige buikpijn.

N.B. De hierboven vermelde situaties en verschijnselen worden elders in deze bijsluiter uitgebreid beschreven en toegelicht.

HOE MOET U TRIODEEN GEBRUIKEN?

Voorbereiden van de verpakking
Om de controle op het dagelijks innemen van Triodeen gemakkelijk te maken, hoort er bij elke Triodeen-schijf een rond stickertje met daarop de dagen van de week gedrukt.
Verwijder de beschermfolie van de achterkant van het stickertje en plak het stickertje zodanig op de Triodeen-schijf dat de eerste dag van innemen direct onder het rood-gemerkte "start"-veld komt te staan. Een voorbeeld: als uw startdag maandag is, moet de sticker zo worden geplakt dat onder "start" ma komt te staan. Op die manier staat bij elke tablet vermeld op welke dag deze moet worden ingenomen; zo bent u in staat direct te controleren of u de dagelijkse tablet hebt ingenomen.

Wanneer en hoe neemt u de tabletten in?

De strip bevat 21 tabletten. Neem de tabletten elke dag ongeveer op dezelfde tijd in, zonodig met wat water. Volg de richting van de pijl die op de strip is aangegeven tot u alle 21 tabletten hebt ingenomen. Daarna neemt u 7 dagen geen tablet. In de loop van deze 7 dagen hoort een bloeding te beginnen (de zogenaamde onttrekkingsbloeding). Deze begint gewoonlijk op de 2e of 3e dag na de laatste tablet Triodeen. Begin op de 8e dag met de volgende strip, ongeacht of de bloeding dan al voorbij is of niet. Dit betekent dat u steeds op dezelfde dag van de week met een volgende strip begint, en ook dat de onttrekkingsbloeding elke maand ongeveer op dezelfde dagen valt.

Wanneer te beginnen met de eerste strip?

* U hebt de afgelopen maand geen anticonceptiepil gebruikt.
Begin met Triodeen op de eerste dag van de cyclus (de eerste dag van uw menstruatie). Neem een tablet bij de betreffende dagaanduiding op de strip. U mag ook op dag 2-5 van de cyclus beginnen maar dan moet u in de eerste 7 dagen wel een extra voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

* Overschakeling van een andere combinatiepil.
U kunt met Triodeen beginnen op de dag nadat u de laatste tablet van uw vorige pil hebt genomen (dus zonder pauze). Als er bij uw vorige pil ook niet-werkzame tabletten in de strip zitten, moet u meteen doorgaan na de laatste werkzame tablet van uw vorige pil (als u niet weet welke dat is, vraag het dan aan uw dokter of apotheker). U mag ook later beginnen, maar nooit later dan op de dag na afloop van de tabletvrije periode van uw vorige pil (of na de laatste niet-werkzame tablet van uw vorige pil).

* Overschakeling van een minipil.
U kunt van de ene op de andere dag overschakelen op Triodeen, maar u moet de eerste 7 dagen wél een extra voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

* Overschakeling van de prikpil of een implantaat.
Begin met Triodeen wanneer u anders de volgende injectie zou krijgen of op de dag waarop het implantaat wordt verwijderd. U moet de eerste 7 dagen echter wél een extra voorbehoedsmiddel (bijvoorbeeld een condoom) gebruiken.

* Na een bevalling.
Als u net bevallen bent, zal uw dokter u waarschijnlijk aanraden te wachten tot uw eerste spontane menstruatie, maar soms is het mogelijk eerder te beginnen. Volg het advies van uw dokter. Dat geldt ook voor het geval dat u borstvoeding geeft en de pil wilt gebruiken.

* Na een miskraam of abortus.
Volg het advies van uw dokter.

Als veel tabletten tegelijk worden ingenomen (overdosis)
Er bestaan geen meldingen van ernstige schadelijke gevolgen van het innemen van veel Triodeen tabletten tegelijk. Mocht u een aantal tabletten tegelijk hebben genomen, dan kunt u mogelijk last krijgen van misselijkheid, overgeven of vaginaal bloedverlies. Mocht u ontdekken dat een kind meerdere tabletten heeft ingenomen, vraag dan uw dokter om advies.

Wanneer u wilt stoppen met Triodeen

U kunt met Triodeen stoppen wanneer u maar wilt. Als u niet zwanger wilt raken, vraag dan uw dokter om advies met betrekking tot andere betrouwbare methoden van geboorteregeling.

Als u stopt omdat u zwanger wilt worden, wordt in het algemeen aangeraden om te wachten totdat u een natuurlijke menstruatie hebt gehad voordat u probeert in verwachting te raken. U kunt dan gemakkelijker uitrekenen wanneer de bevalling zal plaatsvinden.

WAT TE DOEN

.... bij het vergeten van tabletten

Als u minder dan 12 uur te laat bent met het innemen van een tablet, is de
werking van de pil niet verminderd Neem die tablet dan alsnog in zodra u eraan denkt en neem de volgende tabletten weer op de gebruikelijke tijd in.

Als u meer dan 12uur te 1aat bent met het innemen van een tablet, kan de werking van de pil verminderd zijn. Hoe meer tabletten u achter elkaar vergeten bent, des te groter wordt de kans dat de werking van de pil verminderd is. De kans op onvoldoende bescherming tegen zwangerschap is het allergrootst als tabletten worden overgeslagen aan het begin of aan het einde van de strip. Daarom gelden de volgende regels (zie ook schema);

* Meer dan 1 tablet vergeten in deze strip
Neem contact op met uw dokter.

* 1 tablet vergeten in week 1
Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in, maar u moet tevens gedurende 7 dagen extra voorbehoedsmiddelen gebruiken. Als u in de week voor het overslaan gemeenschap hebt gehad moet u rekening houden met een kans op zwangerschap. Neem in dat geval daarom contact op met uw dokter.

* 1 tablet vergeten in week 2
Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen. Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. De werking van de pil is niet verminderd, u hoeft geen extra voorbehoedsmiddelen te gebruiken.

* 1 tablet vergeten in week 3
U kunt kiezen uit twee mogelijkheden:
1. Neem de vergeten tablet in zodra u eraan denkt, ook als dit zou betekenen dat u twee tabletten op hetzelfde moment moet innemen.
Neem verder de tabletten weer op de gebruikelijke tijd in. Sla bovendien de tabletvrije periode over en ga meteen door met de 10 witte tabletten (derde fase) van een nieuwe strip. Hoogstwaarschijnlijk krijgt u pas na het slikken van de laatste van de 10 witte tabletten een echte onttrekkingsbloeding, maar u kunt tijdens het slikken van deze extra 10 witte tabletten wel last krijgen van spotting of een doorbraakbloeding. Na een tabletvrije periode van 7 dagen begint u op de gewone manier met een nieuwe strip: d.w.z. met de eerste beige tablet bij start.
*2 U kunt ook stoppen met de betreffende strip en na een tabletvrije periode van 7 dagen (tel wel altijd de dag mee waarop u de tablet bent vergeten) verder gaan met de volgende strip. Als u op uw vaste startdag met een nieuwe strip wilt beginnen, mag u een tabletvrije periode van minder dan 7 dagen aanhouden.

* Als u in een strip tabletten bent vergeten en u krijgt geen bloeding in de eerstvolgende normale tabletvrije periode kan dat betekenen dat u zwanger bent.
U moet contact opnemen met uw dokter voordat u verder gaat met de volgende strip.

..In geval van overgeven

Als u binnen 3-4 uur na het innemen van een tablet moet overgeven is er een kans dat de werkzame stoffen niet volledig in het lichaam worden opgenomen. De situatie is daardoor vergelijkbaar met die na het vergeten van een tablet. Na het overgeven moet u zo snel mogelijk een nieuwe tablet uit een reservestrip innemen. Indien mogelijk binnen 12 uur na het tijdstip waarop u normaal uw pil inneemt Als dit niet mogelijk is, of als de 12 uur al voorbij zijn moet u het advies volgen zoals hierboven aangegeven bij "Wat te doen bij het vergeten van tabletten.

als u uw menstruatie een keer wilt uitstellen
Om een maandelijkse bloeding een keer uit te stellen zijn er verschillende
mogelijkheden:

1. Aan het einde van de strip Triodeen ,gaat u zonder tabletvrije de 10 witte tabletten van een nieuwe strip (de laatste fase).
2. Als u uw menstruatie langer dan 10 dagen uit wilt stellen, kunt u uw arts vragen om een strip van een een-fase-pil met het zelfde progestageen hormoon (gestodeen). (De tabletten van een een-fase-pil bevatten allemaal dezelfde hoeveelheid hormonen en hebben ongeveer dezelfde samenstelling als de tabletten van de laatste fase van de Triodeen-strip)
Na de strip Triodeen gaat u zonder tabletvrije periode door met de tabletten van de een-fase-pil. U kunt deze strip helemaal gebruiken, of eerder stoppen als u wilt.


Aan het einde van de strip gaat u zonder tabletvrije periode door met de eers (beige} tablet van een nieuwe strip Triodeen. U kunt deze strip helemaal gebruiken, of eerder stoppen als u dat wilt:
Deze manier geeft echter de grootste kans

Voor alle manieren geldt:
• Hoe langer u uw menstruatie uitstelt, hoe groter de kans op spotting of een doorbraakbloeding wordt.
• Na de laatste tablet houdt u -zoals gebrui van 7 dagen en begint u daarna weer'met een nieuwe strip Triodeen.
• Tijdens het uitstellen van de menstruatie blijft u beschermd tegen zwangerschap
... als u de bregitrdag van uw merrstruatie.wilt varsehuiven ''
Als u uw tabletters volgens de aanwijzingen inneemt, dan zal u menstruatie steeds
op ongeveer dezelfde dag beginnen. Als u deze dag wilt veranderendan kunt u dat
doen door de normale tabletvrije periode tussen twee strips te verkorten (maar naait
Bijvoorbeeld als uw menstruatie normaal op'
door >e verlengen). vrijdag begint en u wilt dat in het vervolg verschuiven staar dinsdag (3 dagen eerden dan moet u nu'3 dagen eerder dan gebruikelijk met 'de nieuwe strip beginnen. Als u de tabletvrije periode erg kort maakt (bijvoorbeeld 3 dagen of minder) kan het gebeuren dat u tijdens deze tabletvrije periode geen bloeding zult hebbers. tJ kunt dan tijdens de volgende strip last hebben van doorbraa loeding of spotting.

..., bij onverwacht bloedverlies
Met alle pillen kan in de eerste paar maanden soms onverwacht bloedverlies optreden (spotting of doorbraakbloeding). U kunt dan misschien niet zonder maandverband. Blijf in'ieder geval gewoon uw tabletten innemen. Het onregelmatige bloedverlies houdt meestal op als uw lichaam eenmaal gewend geraakt is aan de betreffende pit (na ongeveer 3 strips). Als het langer duurt, erger wordt of weer
opnieuw begint, moet u contact opnemen met uw dokter.
.... als de verwachte bloeding uitblijft
<Als u alle tabletten correct hebt ingenomen, geen last hebt gehad van overgeven en oak geen andere geneesmiddelen hebt gebruikt, is het hoogst onwaarschijnlijk dat u zwanger bent. U kunt dan gerust met de volgende strip verdergaan.
Als de vervrachte bloeding echter twee keer achterelkaar uitblijft kunt u zwanger zijn Neem onmiddellijk contact op met uw dokter. Ga niet verder met de volgende strip Triodeen voordat .uw .dokter heeft vastgesteld dat u niet zwanger bent.

WELKE BIJWERKINGEN KUNNEN OPTREDEN TIJDENS HET GEBRUIK VAN TRIODEEN?
Ernstige bijwerkingen

Er is een toegenomen kans op het optreden van een veneuze trombose of
longembolie voor alle vrouwen die een "combinatiepil" gebruiken (zie ook rubriek `De pil en trombose').
Andere ernstige bijwerkingen die met het gebruik van de pil in verband zijn gebracht worden beschreven in "De pil en kanker".
Lees de hierboven genoemde paragrafen voor meer informatie en raadpleeg onmiddellijk uw dokter indien nodig.

Andere mogelijke bijwerkingen

De volgende bijwerkingen worden genoemd door pilgebruiksters, hoewel ze niet
door de pil veroorzaakt hoeven te worden. Deze bijwerkingen kunnen vooral in de eerste paar maanden van het pilgebruik voorkomen. Vaak gaan ze na enige tijd vanzelf over:
* gevoelige of pijnlijke borsten;
* afscheiding uit de tepel;
* hoofdpijn en migraine;
* minder zin om te vrijen; stemmingsveranderingen;
* irritatie van de ogen bij het gebruik van contactlenzen;
* misselijkheid, overgeven;
* verandering in de afscheiding uit de schede;
* huidreacties;
* vochtophoping;
* gewichtsverandering;
* overgevoeligheidsreacties.

Waarschuw uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of die u als ernstig ervaart.

HOE DIENT U TRIODEEN TE BEWAREN?

Triodeen dient bij 15-25°C te worden bewaard.

Buiten het bereik van kinderen houden.

HOUDBAARHEID

De houdbaarheid is 5 jaar in de originele verpakking. Op de buitenverpakking staat na "Niet te gebruiken na:" en op de strip na "EXP" de uiterste gebruiksdatum (maand, jaar) aangegeven, waarna de betreffende tabletten niet meer gebruikt dienen te worden.

DATUM VAN DE LAATSTE HERZIENING/GOEDKEURING VAN DE TEKST VAN DEZE BIJSLUITER
Deze tekst is voor het laatst bijgewerkt in augustus 2002.

MEER OVER DE PIL
Behalve ongewenste bijwerkingen kan de combinatiepil ook gunstige effecten op uw gezondheid hebben.
* Uw maandelijkse bloeding kan lichter worden en korter duren. Daardoor hebt u minder kans op bloedarmoede. Eventuele menstruatiepijn kan verminderen of geheel verdwijnen.
* Bij het gebruik van de combinatiepil is er een kleinere kans op het krijgen van infecties in de onderbuik, goedaardige knobbeltjes in de borst en kystevorming in de eierstokken. De combinatiepil beschermt ook tegen een buitenbaarmoederlijke zwangerschap. Daarnaast zijn er aanwijzingen dat hoger gedoseerde combinatiepillen (die 50 pg oestrogeen hormoon bevatten) beschermen tegen kanker van het baarmoederslijmvlies en kanker aan de eierstokken. Het staat nog niet vast of dit ook geldt voor de lager gedoseerde pillen.