Informatie voor de gebruiker Ultracortenol°
Oogdruppels, oogzalf

Samenstelling:

1 ml Ultracortenol oogdruppels bevat 5 mg prednisolonacetaat en benzalkoniumchloride als converseermiddel.

Overige bestanddelen: mononatriumfosfaat, natriumfosfaat, natriumchloride, water voor injecties.

1 g Ultracortenol oogzalf bevat 5 mg prednisolonpivalaat.

Overige bestanddelen: celalcohol, wolvet, vaseline, vloeibare paraffine, gezuiverd water.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland
Novartis Pharma B.V.
Postbus 241
6800 LZ Arnhem
telefoon: 026 3782 111

In het register ingeschreven onder
RVG 03965 ( druppels) en RVG 03964 (zalf)

Fabrikant
Novartis Ophthalmics A.G.
Riethofstrasse 1
CH-8442 Hettlingen Zwitserland

Werking en toepassing:

Ultracortenol bevat het corticosteroïd prednisolonacetaat of -pivalaat als werkzame stof en is bestemd voor gebruik in het oog.

Het heeft een ontstekingsremmende en anti-allergische werking.

De oorzaken van de ontsteking en/of allergie worden door gebruik van Ultracortenol niet weggenomen, alleen de verschijnselen van de ontsteking of allergie worden bestreden. Ultracortenol wordt daarom gebruikt bij een allergische bindvliesontsteking en bij verschillende vormen van hoornvliesontstekingen.

Niet gebruiken bij:

Ultracortenol mag niet worden gebruikt als de oogboldruk verhoogd is (glaucoom). Het mag ook niet worden gebruikt bij infecties, die door bacteriën, schimmels, gisten, virussen of parasieten zijn veroorzaakt. Ultracortenol niet gebruiken bij een beschadigd oog en bij overgevoeligheid voor één van de bestanddelen.

Bijwerkingen:

Zoals voor alle corticosteroïden geldt, kan langdurig gebruik van Ultracortenol leiden tot onderdrukking van de werking van de bijnierschors. Ook kan na langdurig gebruik verhoging van de oogboldruk, lensvertroebeling en in zeldzame gevallen hoornvliesbeschadiging optreden.
Soms kan een prikkelend branderig gevoel in het oog optreden. Overgevoeligheid voor één of meerdere bestanddelen kan voorkomen of tijdens de behandeling ontstaan. Deze overgevoeligheidsreacties kunnen door het gebruik van corticosteroïden onopgemerkt blijven.

Waarschuwingen en voorzorgen:

Andere ooginfecties kunnen door gebruik van corticosteroïden onopgemerkt blijven of verergeren. Als na enkele dagen gebruik van Ultracortenol geen verbetering optreedt, dan is het aan te raden contact met de arts op te nemen. Het gebruik van Ultracortenol zou dan gestopt moeten worden, zodat een andere behandeling kan worden overwogen. Langdurig gebruik van corticosteroïden kan een verhoging van de oogboldruk veroorzaken. Vooral bij gebruik van Ultracortenol gedurende meerdere weken is het dus raadzaam regelmatig de oogboldruk te meten.

Tijdens de behandeling met Ultracortenol kunnen geen zachte contactlenzen worden gedragen.

Kort na het toedienen van Ultracortenol kan een voorbijgaande verstoring van het gezichtsvermogen optreden.

Gebruik bij zwangerschap en bij borstvoeding:

Over het gebruik van Ultracortenol in het oog tijdens de zwangerschap bij de mens bestaan onvoldoende gegevens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. In dienproeven zijn corticosteroïden schadelijk gebleken voor de ongeboren vrucht.

Invloed op de rijvaardigheid en bekwaamheid om machines te gebruiken: Kort na het toedienen van Ultracortenol kan een voorbijgaande verstoring van het gezichtsvermogen optreden. Voorzichtigheid bij deelname aan het verkeer en het bedienen van apparaten en machines is dus geboden. Patiënten met een wazig gezichtsvermogen moeten afzien van het besturen van een voertuig of het bedienen van machines.

Dosering en wijze van gebruik:

De behandelingsduur kan, afhankelijk van de aard van de dosering, variëren van enkele dagen tot meerdere weken. De dosering voor Ultracortenol is, tenzij de arts anders voorschrijft: 3 tot 4 keer daags 1 druppel of een weinig oogzalf.

Indien noodzakelijk, kan gedurende de eerste 24 uur de frequentie verhoogd worden tot: 1 à 2 druppels om de 2 uur, of een weinig oogzalf om de 2 uur.
Ultracortenol oogdruppels worden bij voorkeur overdag gebruikt, de oogzalf 's nachts. Ultracortenol oogdruppels en oogzalf moeten voorzichtig worden aangebracht in de plooi die ontstaat nadat het onderste ooglid iets naar beneden wordt gedrukt. Vermijd contact met de opening van flacon of tube met de vingers, oogharen en de wimpers, zodat geen verontreinigingen in de flacon of tube kunnen komen.

Vóór elke toediening moet de flacon oogdruppels goed worden geschud. De flacon en tube na gebruik direct weer sluiten. Na het aanbreken van de flacon en tube niet langer dan 1 maand gebruiken. Op de huid gemorste druppels of zalf meteen verwijderen.

Bewaren en houdbaarheid:

Ultracortenol oogdruppels en oogzalf buiten bereik en zicht van kinderen houden

Bewaar Ultracortenol oogdruppels en oogzalf in de originele buitenverpakking en bij kamertemperatuur (15-25 °C). Sluit de flacon en de tube onmiddellijk na gebruik.
Uiterste gebruiksdatum: Ongeopende flacons en tubes kunt u gebruiken tot de datum op de verpakking achter "niet te gebruiken na ".
Gebruik de oogdruppels en de oogzalf niet langer dan 4 weken na de eerste opening van de flacon en de tube.

Deze bijsluiter is voor het laatst aangepast in augustus 2001.

Verpakkingen:
Ultracortenol oogdruppels: doosje met flacon à 5 ml Ultracortenol oogzalf: doosje met tube à 5 g

Voor alle geneesmiddelen geldt:
* Overtuig u ervan dat de juiste geneesmiddelen zijn verstrekt.
* Volg de aanwijzingen van de arts nauwkeurig op.
* Bij onduidelijkheden kunt u zich tot uw arts of apotheker wenden. Gebruik geen geneesmiddelen die voor een ander zijn bestemd.

Bepaalde combinaties van geneesmiddelen kunnen schadelijk zijn. Zorg er daarom voor dat de arts op de hoogte is van de andere geneesmiddelen die u gebruikt.
* Bewaar geneesmiddelen op een niet te warme, droge en donkere plaats in de oorspronkelijke verpakking.
* Houd geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.
Oude en overbodige geneesmiddelen kunnen bij de apotheek ter vernietiging worden afgegeven.