Informatie voor de gebruiker

Benaming: Urogliss-S

Samenstelling:

1 g gel bevat 0,5 mg chloorhexidinedihydrochloride en de hulpstoffen glycerine, hydroxyethylcellulose, natriumchloride, zoutzuur en water voor injectie.

Farmaceutische vorm en inhoud:
gel voor urethraal gebruik in harmonika-tube van 12,5 of 8,5 g.

Werking:
Urogliss-S is een gel met een lokaal desinfecterende werking.

Verpakking:
Urogliss-S wordt geleverd per 25 tubes in een kastonnen doos.

Verantwoordelijk voor het in de handel brengen in Nederland:
Phasmazeutische Fabrik Montavit Ges.m.b.H.
Salzbergstrasse 96,
A 6060 Absam/Tirol,
Oostenrijk

Voor inlichtingen in Nederland:
Montavit Pharma, Almelo
tel: 0546-456106 fax:0546-456118

Urogliss-S is in het register ingeschreven onder RVG 11509

Toepassing:

Urogliss-S wordt gebruikt bij het in de plasbuis en inbrengen van katheters (rubber of plastic slangetje) en instrumenten (cystoscopie) wanneer een gel met desinfecterende werking gewenst is.

Wanneer niet gebruiken:
als blijkt dat er overgevoeligheid bestaat voor één van de bestanddelen.

Waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik:
Urogliss-S mag alleen worden ingebracht door de arts of ander daarvoor opgeleide personen.

Gebruik bij zwangerschap en borstvoeding:
dit geneesmiddel kan zonder gevaar voor de vrucht, overeenkomstig het voorschrift worden gebruikt in de zwangerschap.

In therapeutische doseringen is er in het algemeen geen risico voor het kind tijdens borstvoeding.

Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen:

bij juiste toepassing zijn geen effecten hierop te verwachten.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen: er zijn geen wisselwerkingen te verwachten.

Aanwijzingen voor het gebruik:
de inhoud van 1 tube is normaal voldoende om de plasbuis te vullen. Eerst wordt de plasbuisopening schoongemaakt: daarna wordt de tube uit de verpakking gehaald en de sluiting er helemaal afgebroken. Nu kan de tip van de tube in de opening van de plasbuis worden gedaan en de ampul langzaam hierin worden leeggedrukt. Bij verschillende ingrepen zal de arts meerdere tubes gebruiken.

Bijwerkingen:
deze zouden heel zelden kunnen voorkomen in de vorm van een overgevoeligheid voor chloorhexidine, die zich kan uiten in de vorm van een lichte plaatselijke jeuk.

Houdbaarheid en bewaren:
ongeopende verpakkingen zijn te gebruiken tot de op de verpakking aangegeven datum ( maand en jaar). Donker (in de doos) en niet boven 25°C bewaren.
Geopende verpakkingen niet weer gebruiken! !

Geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen houden! !
Datum: