Vectavir koortslipcreme
RVG 22336

ALGEMENE INFORMATIE
Lees eerst deze bijsluiter
Voordat u met de therapie begint, raden wij u aan deze bijsluiter goed te lezen. Dit advies geldt ook als u iemand anders helpt met de toediening van Vectavir koortslipcreme.
Het kan zijn dat u tijdens uw behandeling met Vectavir koortslipcreme de bijsluiter nogmaals wilt lezen. Daarom adviseren wij u de bijsluiter te bewaren.

Houd dit geneesmiddel buiten het bereik van kinderen.

Naam van het geneesmiddel Vectavir koortslipcreme

Hoe ziet Vectavir koortslipcreme eruit? De creme is wit.

Wat is de samenstelling van Vectavir koortslipcreme?
Vectavir koortslipcreme bevat het werkzame bestanddeel penciclovir: 10 milligram penciclovir per 1 gram creme. Vectavir koortslipcreme bevat ook niet-werkzame bestanddelen: witte vaseline, vloeibare paraffine, cetostearyl alcohol, propyleenglycol, gezuiverd water, cetomacrogol 1000.

Wat is de toedieningsvorm van Vectavir koortslipcreme en wat is de inhoud van de verpakkingen?
De toedieningsvorm van Vectavir is een creme.
Vectavir koortslipcreme wordt geleverd in een tube of in een plastic doseerpompje (2 gram creme).

Tot welke geneesmiddelengroep behoort Vectavir koortslipcreme?
Vectavir koortslipcreme behoort tot de groep van de antivirale middelen. Dit zijn geneesmiddelen die gebruikt worden bij de behandeling van virusinfecties.

Wie is verantwoordelijk voor het in de handel brengen van Vectavir koortslipcreme?
Novards Consumer Health BV Claudius
Prinsenlaan 140
NL - 4818 CP Breda

Onder welk nummer is Vectavir koortslipcreme ingeschreven?
Vectavir koortslipcreme is in het register ingeschreven onder RVG 22336.

WAARVOOR WORDT VECTAVIR KOORTSLIPCREME GEBRUIKT?
Vectavir koortslipcreme wordt gebruikt voor de behandeling van de virusinfectie die een 'koortslip' veroorzaakt (herpes labialis).

WAAR MOET U OP LETTEN VOORDAT U VECTAVIR KOORTSLIPCREME GHAT GEBRUIKEN?

Wanneer mag u Vectavir koortslipcreme niet gebruiken?
Als u eerder een allergische reactie heeft gehad op penciclovir, of een van de andere bestanddelen van de creme mag u Vectavir koortslipcreme niet gebruiken;

Tijdens de zwangerschap en het geven van borstvoeding:
Als u zwanger bent of denkt te zijn of borstvoeding geeft dient u vooraf te overleggen met uw arts over het gebruik van dit geneesmiddel.

Welke bijzondere voorzorgen gelden bij het gebruik van Vectavir koortslipcreme?
* De creme mag niet worden gebruikt door patienten die allergisch zijn voor penciclovir of een ander bestanddeel van de creme;
* Er zijn geen aanwijzingen dat Vectavir koortslipcreme invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen;
* De creme alleen gebruiken voor een koortslip of koortsuitslag in het gezicht. De creme niet gebruiken in de mond, in of bij de ogen of de geslachtsorganen;
* Indien u niet zeker bent of u last heeft van een koortslip, of als de koortslip erger wordt of door de behandeling met de creme niet verbetert, raden wij u aan contact op te nemen met uw arts;
* Patienten met een verminderde afweer, die aan een koortslip lijden, moeten door een arts behandeld worden.

* Er zijn geen gegevens bekend over het gebruik van Vectavir koortslipcreme door kinderen onder de 12 jaar. Gebruik door deze leeftijdsgroep wordt daarom afgeraden.

Kunt u Vectavir koortslipcreme gebruiken met andere geneesmiddelen?
Ja, u kunt de creme gelijktijdig met andere geneesmiddelen gebruiken. In het algemeen raden wij u echter aan uw arts te informeren als u onlangs andere medicijnen heeft gebruikt of nu nog andere medicijnen gebruikt.

AANWIJZINGEN VOOR HET GEBRUIK VAN VECTAVIR KOORTSLIPCREME
Wat is de dosering van Vectavir koortslipcreme?

Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
Volgens de gebruikelijke dosering wordt de creme overdag ongeveer om de twee uur aangebracht, gemiddeld 8 tot 9 keer per dag.
Indien de creme 6 maal of minder per dag wordt opgebracht kan dit leiden tot een niet effectieve behandeling.

Kinderen onder de 12 jaar
Vectavir koortslipcreme is niet bestemd voor kinderen in deze leeftijdscategorie. (Zie rubriek bijzondere voorzorgen)

Gebruiksaanwijzing
U dient de koortslip in een zo vroeg mogelijk stadium te behandelen, zodra u last krijgt van een tintelend gevoel of jeuk. Was uw handen voor en na het aanbrengen van de creme. De creme mag uitsluitend op de lippen en het gezicht worden aangebracht. Gebruik de creme niet in de mond, in of bij de ogen of geslachtsdelen.
Als de creme rond etenstijd moet worden aangebracht, doe dit dan na het eten om te voorkomen dat u de creme aflikt. Als de creme binnen een uur na het aanbrengen reeds is afgelikt, breng dan een nieuwe dosis aan.

Hoe vaak moet u Vectavir koortslipcreme gebruiken?
Volgens de gebruikelijke dosering wordt de creme overdag ongeveer om de twee uur aangebracht, gemiddeld 8-9 maal per dag.
Wat is de duur van de behandeling met Vectavir koortslipcreme?
De behandeling duurt 4 dagen.

Wat moet u doen als u meer creme heeft aangebracht dan is voorgeschreven?
Het optreden van schadelijke effecten na het in een keer aanbrengen van een grote hoeveelheid op de huid is onwaarschijnlijk. De creme levert bij inname geen gevaar op, hoewel enige irritatie in de mond kan optreden. Behandeling is niet nodig.

Wat moet u doen als u vergeten bent de creme te gebruiken?
Als u een keer vergeet Vectavir koortslipcreme aan te brengen, doe dit dan aisnog zodra u eraan denkt. Breng de volgende dosis op het normale tijdstip aan, en vervolg de behandeling als tevoren.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN VECTAVIR KOORTSLIPCREME
Sommige mensen krijgen na het aanbrengen van de creme een branderig stekend of verdoofd gevoel op de plaats van de creme. Deze verschijnselen verdwijnen doorgaans snel.
Bij een klein aantal patienten kan huiduitslag en jeuk optreden.

Als de verschijnselen ernstig van aard zijn of als u er last van heeft, stop dan met het gebruik van de creme en raadpleeg uw arts of apotheker. U wordt verzocht uw arts (of apotheker) elke bijwerking mee te delen, die niet in deze bijsluiter wordt genoemd.

HOE MOET U VECTAVIR KOORTSLIPCREME BEWAREN EN WAT IS DE UITERSTE GEBRUIKSDATUM?
Bewaar de creme bij 15-30 °C in de originele verpakking, op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen. Niet invriezen.
Op zowel de verpakking als de tube staat de uiterst gebruikstermijn van Vectavir koortslipcreme aangegeven. Op de verpakking wordt deze datum voorafgegaan door de woorden 'Niet te gebruiken na:' of 'Exp:"W betekent Expiry date of vervaldatum. Na deze datum mag u het geneesmiddel niet meer gebruiken.

WANNEER IS DEZE BIJSLUITER VOOR HET LAATST GEWIJZIGD?
januari 2001