VENTOLIN® DRANK
PATIËNTENINFORMATIE

Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Ventolin drank gaat gebruiken. Met vragen of klachten kunt u terecht bij uw arts, uw apotheker of GlaxoSmithKline BV. In dit geval is het handig wanneer u de verpakking nog heeft. Hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen.

WAT IS VENTOLIN DRANK?

Ventolin drank is een geneesmiddel in de vorm van een heldere vloeistof die moet worden ingenomen. De werkzame stof in Ventolin drank heet salbutamol (als hemisulfaat). Elke milliliter drank bevat 0,4 milligram salbutamol. Om bederf van de drank tegen te gaan is het conserveermiddel natriumbenzoaat toegevoegd. Verder bevat Ventolin drank de volgende hulpstoffen: natriumcitraat, citroenzuurmonohydraat, hydroxypropylmethylcellulose, orange flavour, natriumchloride, gezuiverd water en natriumsaccharine (als zoetstof). Een verpakking Ventolin drank bevat 1 fles met 150 ml drank en een maatlepeltje van 5 ml.

In Nederland wordt Ventolin drank op de markt gebracht door: GlaxoSmithKline BV, Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, tel. 030-6938100.

Ventolin drank is in het register van farmaceutische specialités ingeschreven onder RVG 06450.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS Ventolin VOOR?

Uw arts heeft u Ventolin drank voorgeschreven om regelmatig terugkerende of blijvende benauwdheidaanvallen bij astma, chronische bronchitis (luchtwegontsteking) of emfyseem (uitrekking van de longblaasjes) te verhelpen.

WANNEER MAG U VENTOLIN DRANK NIET GEBRUIKEN?

Als is gebleken dat u overgevoelig bent voor Ventolin drank mag u dit geneesmiddel niet meer gebruiken voordat u overleg heeft gehad met uw arts. Van overgevoeligheid kan sprake zijn als u na inname plotseling last krijgt van: gezwollen oogleden, lippen of gezicht, benauwdheid, rode huid; galbulten en/of jeuk.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?

Voordat u met dit medicijn begint, moet u uw arts ervan op de hoogte brengen:
Als u een hartaandoening, een onregelmatige hartslag of een benauwd gevoel op de borst hebt of ooit hebt gehad.
Als u een verhoogde schildklierwerking, verhoogde bloeddruk, een zwakte van de hartspier of suikerziekte hebt, is het verstandig vóór gebruik van Ventolin contact op te nemen met uw arts. Als u bij regelmatig gebruik van Ventolin merkt dat uw benauwdheidklachten aanhouden of sneller terugkeren dan u gewend bent, is het raadzaam uw arts te raadplegen. Neem in ieder geval nooit meer drank dan uw arts u heeft voorgeschreven.

In het algemeen heeft Ventolin geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Soms kunt u last hebben van trillende handen.

KUNT U VENTOLIN SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

U kunt Ventolin met bijna alle geneesmiddelen combineren. Dat gebeurt bijvoorbeeld regelmatig met andere geneesmiddelen tegen benauwdheid. Wij raden u aan uw arts te vertellen welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Gebruik met bepaalde geneesmiddelen tegen hoge bloeddruk (bètablokkers) wordt ontraden. Vertel uw arts of u deze geneesmiddelen gebruikt voordat u Ventolin gaat gebruiken.

VENTOLIN EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft en u wilt Ventolin gebruiken, raden wij u aan dit altijd eerst met uw arts te overleggen.

HOEVEEL VENTOLIN DRANK MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Uw arts heeft u verteld hoeveel drank u moet innemen en hoe vaak per dag. U kunt Ventolin zowel voor, tijdens als na de maaltijd innemen. Ventolin drank wordt gebruikt indien inhalatie onmogelijk is. De gebruikelijke dosering voor Ventolin drank is als volgt:

VOLWASSENEN:
2 maatlepeltjes (à 5 ml) 1 tot 4 maal daags.

KINDEREN:
1 maatlepeltje (à 5 ml) 1 tot 4 maal daags.
12 jaar en ouder: 1 tot 2 maatlepeltjes (à 5 ml) 1 tot 4 maal daags.

OUDEREN:
1 maatlepeltje (à 5 ml) 3 tot 4 maal daags.
U mag de behandeling met Ventolin drank alleen maar staken op voorschrift van uw arts.

In geval van overdosering: Als u meer drank heeft ingenomen dan uw arts u heeft voorgeschreven kunnen soms trillende handen of een licht versnelde hartslag optreden. Bij eventuele klachten is het verstandig uw arts te raadplegen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

In het algemeen wordt Ventolin drank goed verdragen. Soms kunt u last krijgen van trillende handen of een versnelde hartslag.
Hoewel niet precies bekend is hoe vaak het gebeurt, kunnen sommige mensen af en toe pijn in de borststreek voelen. Deze pijn kan veroorzaakt worden door hartproblemen. Vertel het aan uw arts (of indien u zwanger bent aan uw verloskundige), als zich bij u dergelijke symptomen voordoen terwijl u Ventolin gebruikt. Stop zelf niet met Ventolin, doe dit alleen als dit door uw arts gezegd wordt. Wanneer u bijwerkingen opmerkt die hier niet zijn genoemd moet u uw arts of apotheker raadplegen.

HOE KUNT U VENTOLIN DRANK HET BEST BEWAREN?

Ventolin drank bewaart u het beste in de verpakking, in het donker, tussen 2 en 30 °C. Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje en op het etiket lezen na de tekst: “EXP”. Gebruik Ventolin drank na die datum niet meer, maar breng de fles in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

HOE WERKT VENTOLIN?

Ventolin verhelpt regelmatig terugkerende of blijvende benauwdheidaanvallen bij astma, chronische bronchitis (luchtwegontsteking) of emfyseem (uitrekking van de longblaasjes). Benauwdheid ontstaat door krampachtige samentrekkingen van spiertjes in de luchtwegen en longen. Ventolin vermindert de kramptoestand van de spiertjes, waardoor de benauwdheid afneemt. Ventolin drank is 4 tot 6 uur werkzaam. Raadpleeg uw arts als dit niet het geval is.
GlaxoSmithKline BV