Het is belangrijk dat u eerst deze gebruiksaanwijzing leest, ook als u Vermox al eerder heeft gebruikt. Er kan nieuwe belangrijke informatie in staan. Vraag uw arts of apotheker om uitleg als iets niet duidelijk is.

TRADEMARK
Vermox tabletten 100 mg

WAT ZIJN VERMOX-TABLETTEN?
Vermox-tabletten bevatten 100 mg mebendazol. Dat is de stof die zorgt voor de werking van Vermox. Mebendazol is een stof die verschillende soorten wormen doodt.
De tabletten zijn lichtoranje en rand met een sinaasappelsmaak. De tabletten hebben een breuklijntje, waardoor ze gemakkelijk in tweeen gedeeld kunnen warden. Op de ene kant van de tabletten staat 'Me 100'. Op de andere kant van de tabletten staat 'Janssen'.
De tabletten bevatten verder: colloidaal siliciumdioxide, natriumzetmeefglycolaat, sinaasappelsmaakstof, gehydrogeneerde katoenzaadolie, oranjegeel S (E 110), magnesiumstearaat, microkristaliijne cellulose (E 460), natriumlauryisulfaat, saccharine-natrium, maiszetrneel, talk (E 553B).

Vermox-tabletten zijn verpakt in een doosje met 6 tabletten in een doordrukstrip.

Vermox tabletten 100 mg zijn in het Register van Geneesmiddelen ingeschreven onder RVG 06513 op naam van
McNeil B.V.,
Postbus 90241,
5000 LV Tilburg.

WANNEER GEBRUIKT U VERMOX-TABLETTEN?
Vermox gebruikt u tegen een worminfectie. Vermox is werkzaam tegen verschillende soorten wormen: aarsmaden ('wormpjes'), spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen. Uw arts heeft u misschien wel verteld wat voor een soort worminfectie u heeft.

WANNEER MAG U VERMOX NIET GEBRUIKEN?
Gebruik Vermox niet wanneer u weet dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen in de tabletten. Welke dit zijn, vindt u onder 'Wat zijn Vermox-tabletten?'. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, bultjes op de huid of vochtophoping rondom de mond, vooral lippen, keel en tong. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Vermox en raadpleeg uw arts.
Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

WELKE SPECIALE VOORZORGEN MOET U NEMEN?
* Zwangerschap
Uw arts zal u vertellen of u Vermox kunt gebruiken als u in verwachting bent. Dit is afhankelijk van hoe lang u al zwanger bent.
• Borstvoeding
Vermox mag gebruikt worden tijdens het geven van borstvoeding.
* Kinderen
Bij kinderen jonger dan 2 jaar is er in verhouding tot oudere kinderen niet veel ervaring met het gebruik van Vermox. Neem daarom altijd eerst contact op met uw arts voordat u Vermox geeft aan kinderen die jonger zijn dan 2 jaar.
* Gezinsbehandeling
Als u Vermox gebruikt voor de behandeling van aarsmaden, laat de tabletten dan innemen door alle gezinsleden. Doet u dat niet, dan zou de (enige) behandelde persoon na de behandeling opnieuw besmet kunnen worden.

* Deelname aan het verkeer, bedienen van machines en dergelijke
U kunt gewoon deelnemen aan het verkeer en dergelijke, want Vermox vermindert het reactievermogen niet.

* Extra informatie over bepaalde bestanddelen
Vermox-tabletten bevatten de kleurstof oranjegeel S (E 110). Dit kan overgevoeIigheid zoals astma veroorzaken. De kans hierop is groter wanneer u overgevoelig bent voor acetylsalicylzuur (bepaalde pijnstillers).

ANDERE GENEESMIDDELEN EN VERMOX
Stel uw arts of apotheker altijd op de hoogte wanneer u ook andere geneesmiddelen gebruikt of binnenkort gaat gebruiken (ook geneesmiddelen die u zonder recept koopt). Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt, en soms vereist gelijktijdig gebruik bepaalde aanpassingen (van bijvoorbeeld de dosering).

Informeer uw arts of apotheker in elk geval wanneer u naast Vermox medicijnen tegen teveel maagzuur die cimetidine bevatten gebruikt.

Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

DOSERING VAN VERMOX
Uw arts of apotheker vertelt u hoeveel Vermox u moet innemen. Houd u altijd nauwkeurig aan dit voorschrift. Maak de kuur altijd helemaal af (maak de voorgeschreven hoeveelheid helemaal op). Als u dit niet doet, dan heeft u kans dat de infectie niet helemaal weg gaat.
De hoeveelheid Vermox die u in moet nemen hangt of van het soort worm waarmee u geinfecteerd bent.
In het algemeen zijn de regels als volgt (zowel voor kinderen als voor voiwassenen).
* Aarsmaden ('wormpjes}:
1 tablet en na 14 dagen opnieuw 1 tablet.
* Spoelwormen, zweepwormen en mijnwormen:
1 tablet 's morgens en 1 tablet 's avonds, gedurende 3 opeenvolgende dagen.
Als de worminfectie na een kuur nog niet over is, moet u contact opnemen met uw arts. Soms is het nodig een kuur te herhalen.

HOE MOET U VERMOX INNEMEN?
U mag Vermox bij de maaltijd innemen, maar dit heeft niet.
U kunt de tabletten kauwen of heel doorslikken met wat water of een andere vloeistof.

STOPPEN MET VERMOX
Maak altijd de kuur af. Stop niet voortijdig met Vermox zonder overleg met uw arts.

WAT MOET U DOEN BIJ OVERDOSERING?
Overdosering betekent dat u of iemand in uw omgeving meer Vermox heeft ingenomen dan is aangegeven in deze gebruiksaanwijzing (zie onder 'Dosering van Vermox'). Tekenen van overdosering kunnen zijn: maag-darmklachten. zoals buikpijn, misselijkheid, overgeven en diarree. Raadpleeg in deze gevallen een arts.
Daarnaast mag u altijd geactiveerde kool (verkrijgbaar in de apotheek) innemen. Geactiveerde kool neemt de Vermox op die nog in de maag aanwezig is en die nog Niet door het lichaam is opgenomen.

WAT MOET U DOEN WANNEER U BENT VERGETEN VERMOX IN TE NEMEN?
* Bij aarsmaden (`wormpjes') is het van groot belang dat de tweede dosis na 14 dagen wordt ingenomen. Als deze periode langer dan 15 dagen is moet u waarschijnlijk nog een derde tablet innemen na 14 dagen. Raadpleeg in dat geval uw arts.
* Bij de driedaagse kuren neemt u de vergeten dosis in zodra u eraan denkt. Echter, wanneer het al tijd is voor de volgende dosis, moet u geen dubbele dosering nemen; neem de gebruikelijke dosis en maak de kuur of totdat de tabletten op zijn.

MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Een geneesmiddel heeft naast het beoogde effect sores ook ongewenste effecten: de zogenaamde bijwerkingen. Van Vermox zijn de onderstaande bijwerkingen bekend.
De volgende bijwerkingen komen zeer zelden voor (bij minder dan 1 op 10.000 patienten):
* bloed en lymfe: tekort aan Witte bloedlichaampjes wat gepaard gaat met verhoogde gevoeligheid voor infecties;
* afweersysteem: koorts (bij baby's), overgevoeligheid. Overgevoeligheid kunt u herkennen aan bijvoorbeeld huiduitslag, jeuk, kortademigheid en/of een opgezwollen gezicht. Als u hiervan last krijgt, stop dan met het gebruik van Vermox en raadpleeg uw arts;
* zenuwstelsel: stuipjes (bij baby's);
* maag-darmkanaal: buikpijn of diarree. Deze verschijnselen kunnen ook veroorzaakt worden door de worminfectie zelf;
* lever en gal: stoornissen in de werking van de lever (als u te lang te veel Vermox heeft ingenomen);
* huid bij babys: huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme);
* nieren en urinewegen: nierontsteking (als u te lang te veel Vermox heeft Ingenomen).
Overleg met uw arts als u de bijwerkingen hinderlijk vindt. Vertel het uw arts of apotheker ook als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze gebruiksaanwijzing,

HOE BEWAART U VERMOX-TABLETTEN? De juiste bewaarwijze is:
* in de originele verpakking;
* samen met deze gebruiksaanwijzing;
* niet boven 25 °C;
* buiten het bereik en zicht van kinderen.

HOE LANG ZIJN VERMOX-TABLETTEN HOUDBAAR?
Vermox-tabletten zijn houdbaar tot de datum op de verpakking (mits op de juiste manier bewaard). Voorbeeld: niet te gebruiken na 08-2005 of EXP.: 08-2005 betekent dat u het geneesmiddel na augustus 2005 niet meer mag gebruiken.
Raadpleeg bij twijfel uw apotheker.

Deze gebruiksaanwijzing is samengesteld in mei 2005.

Wat u over geneesmiddelen in het algemeen moet weten...
Vertel het uw arts of apotheker altijd als u ook andere geneesmiddelen gebruikt of gaat gebruiken. Sommige geneesmiddelen mogen namelijk niet tegelijk worden gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept koopt.
Voordat patienten een geneesmiddel krijgen, is het eerst uitgebreid onderzocht. Als u geneesmiddelen op de juiste wijze gebruikt, is de kans klein dat er iets mis gaat.
Wat houdt een juist gebruik in?
* Gebruik het middel alleen voor het doel waarvoor u het heeft gekregen.
* Gebruik het alleen in de voorgeschreven hoeveelheid.
* Gebruik het niet langer dan is aangegeven.
Houd alle geneesmiddelen buiten het bereik van kinderen.

Laat anderen nooit uw geneesmiddelen gebruiken. Gebruik zelf ook geen middelen van anderen.
Raadpleeg onmiddellijk een arts of de eerstehulpafdeling van een ziekenhuis als iemand een overdosis van een geneesmiddel heeft ingenomen.
Bewaar alle geneesmiddelen in de verpakking die u van de apotheek kreeg, met de gebruiksaanwijzing erbij. U kunt de informatie dan nog eens nalezen.
Bewaar geneesmiddelen op een droge plaats, dus bijvoorbeeld niet in de badkamer; die is meestal te vochtig.

Breng overgebleven en oude geneesmiddelen terug naar de apotheek of stop ze in de chemobox: uit veiligheid en voor bescherming van het milieu.

Wilt u meer weten over Vermox of over worminfecties?
Vragen over Vermox of over worminfecties kunt u het beste stellen aan uw arts of uw apotheker.
Voor vragen over Vermox kunt u ook contact opnemen met McNeil B.V.; Infojc@jacnl.jnj.com.