Wellvone® suspensie
suspensie 750 mg/ 5 ml

PATIENTENINFORMATIE
Wij raden u aan deze patiënteninformatie te lezen voordat u Wellvone suspensie gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts of apotheker raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS WELLVONE SUSPENSIE?
Wellvone is een geneesmiddel in de vorm van een suspensie voor inname via de mond. De suspensie is helder en geel van kleur en heeft een aangename smaak (gemengd fruit). De werkzame stof heet atovaquon. Elke 5 ml suspensie bevat 750 milligram (mg) atovaquon. De suspensie bevat geen suiker en geen kunstmatige kleurstoffen. De suspensie bevat de volgende hulpstoffen: benzylalcohol; xanthaan gom; poloxameer 188; natriumsaccharine; tutti frutti smaakstof en gezuiverd water. Een flacon Wellvone suspensie bevat voldoende suspensie (210 ml) om een kuur af te maken en heeft een kinderveilige sluiting. Tevens bevat de verpakking een 5 ml maatlepel. Wellvone suspensie is uitsluitend op recept verkrijgbaar.

Wellvone suspensie is in het register van farmaceutische spécialités ingeschreven onder RVG 21070.

In Nederland wordt Wellvone suspensie op de markt gebracht door:
Glaxo Wellcome B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist, tel. 0306938100.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS WELLVONE VOOR?
Wellvone suspensie is bestemd voor de acute behandeling van milde tot matig Pneumocystis carinii pneumonie (PCP) bij patiënten die een behandeling met het geneesmiddel co-trimoxazol niet verdragen.

WANNEER MAG U WELLVONE NIET GEBRUIKEN?
Wellvone suspensie mag niet worden gebruikt door personen met een bekende overgevoeligheid voor atovaquon of enig ander bestanddeel van dit geneesmiddel.

WELLVONE EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING
Het is niet bekend wat de eventuele gevolgen zijn van het gebruik van Wellvone suspensie tijdens de zwangerschap. Dit geneesmiddel dient daarom tijdens de zwangerschap niet te worden gebruikt, tenzij het voordeel van behandeling van de moeder opweegt tegen enig mogelijk nadeel voor het kind. Raadpleeg uw arts bij zwangerschap of wens hiertoe. Het is niet bekend of atovaquon in de moedermelk overgaat en daarom wordt het geven van borstvoeding ontraden.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?
Teneinde de hoeveelheid van het werkzame be-standdeel atovaquon, die door het lichaam wordt opgenomen zo groot mogelijk te laten zijn, wordt aangeraden Wellvone suspensie met voedsel in te nemen (zie 'Dosering en wijze van gebruik'). Aandoeningen van maag en darmen kunnen de opname van het werkzame bestanddeel atovaquon in het lichaam verminderen. Het is raadzaam aan uw arts te vertellen als u maag-darmklachten hebt (bijv. diarree) of moeite hebt om Wellvone suspensie met voedsel in te nemen.
Oudere personen zullen gewoonlijk door hun arts zorgvuldig worden gecontroleerd.
Er is geen onderzoek verricht naar een effect van dit geneesmiddel op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen, maar gezien de eigenschappen van Wellvone suspensie is een nadelig effect op deze activiteiten niet waarschijnlijk.

KUNT U WELLVONE SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?
Het is aan te raden uw arts om advies te vragen over het gebruik van andere geneesmiddelen in combinatie met Wellvone suspensie.
De gelijktijdige behandeling met het geneesmiddel tetracycline (antibioticum), metoclopramide (tegen misselijkheid en braken), rifabutine (tegen tuberculose) of met rifampicine (tegen tuberculose) leidt tot een verminderde werkzaamheid van atovaquon. Om deze reden zal de arts terughoudend zijn in het tegelijk met Wellvone suspensie voorschrijven van deze geneesmiddelen.
Wellvone suspensie kan de werking van de genees-middelen ddI (didanoside) en zidovudine voor de behandeling van HIV-infectie en warfarine (voor de ontstolling van bloed) beïnvloeden.

HOEVEEL WELLVONE SUSPENSIE MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?
Het is belangrijk dat de voorgeschreven hoeveelheid Wellvone suspensie met voedsel wordt ingenomen, bij voorkeur met voedsel dat vet bevat.
Dosering bij volwassenen:
2 maal daags 1 maatlepel (5 ml) suspensie, in te nemen met voedsel, gedurende 21 dagen.
De behandeling is een kuur die geheel dient te worden afgemaakt.
Dosering bij kinderen:
De dosering bij kinderen is nog niet bekend.
Dosering bij personen met een verminderde werking van de nieren of de lever:
Wanneer Wellvone suspensie bij deze personen moet worden toegepast, dienen zij zorgvuldig door de arts te worden gecontroleerd.

Overdosering:
Bij overdosering dient een arts te worden geraadpleegd.

Vergeten een dosis in te nemen :
Er is geen reden voor ongerustheid wanneer u bent vergeten om de voorgeschreven hoeveelheid suspensie in te nemen. Neem de vergeten hoeveelheid met voedsel in, zodra u zich dit herinnert. De volgende dosis wordt dan op het voorgeschreven tijdstip ingenomen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?
In onderzoekingen bij personen met HIV-ziekte in een gevorderd stadium zijn de volgende verschijnselen gemeld:
Zeer vaak (> 10%): huiduitslag en misselijkheid. Vaak (1% en < 10%): diarree, hoofdpijn, braken, koorts, slapeloosheid, verhoogde leverenzymspiegels, bloedarmoede, tekort aan witte bloedlichaampjes en een te laag natriumgehalte in het bloed. Soms (>_0.1% en < 1%): verhoogd aantal zetmeel omzettende enzymen.
Het is echter niet bekend of dit bijwerkingen zijn die door het geneesmiddel zelf werden veroorzaakt of een andere oorzaak hebben.
Meld andere dan de hier genoemde bijwerkingen aan uw arts of apotheker.


HOE KUNT U WELLVONE SUSPENSIE HET BEST BEWAREN?
Wellvone suspensie dient niet boven 25 °C te worden bewaard. Na opening is de suspensie 21 dagen houdbaar. De suspensie mag niet worden ingevroren. De suspensie mag niet worden verdund. Op de verpakking is de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) vermeld na de woorden: 'Niet te gebruiken na'. Gebruik de Wellvone suspensie na die datum niet meer, maar breng ze in de verpakking terug naar uw apotheek.

Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluier is het laatst herzien : juni 2001
Copyright Glaxo Wellcome B. Y.

WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE WERKT WELLVONE?
Wellvone suspensie is een geneesmiddel dat het ziekteverwekkende micro-organisme Pneumocystis carinii bestrijdt. Pneumocystis carinii is de veroorzaker van een longontsteking (PCP) die in het bijzonder voorkomt bij personen met een verminderde afweer tegen ziekteverwekkers.