XALATAN® Oogdruppeloplossing 50 µg/ml

Een handleiding voor patiënten Wat u moet weten over Xalatan (latanoprost)

Leest u deze bijsluiter alstublieft grondig voordat u dit geneesmiddel begint te gebruiken. Hij geeft u enige zinvolle informatie over uw geneesmiddel. De informatie in deze bijsluiter heeft uitsluitend betrekking op Xalatan. Indien u vragen heeft of ergens niet zeker van bent, vraagt u het dan uw arts, verpleegkundige of apotheker.

ONTHOUD: Dit geneesmiddel is bestemd voor u. Alleen een arts kan het u voorschrijven. Geef het nooit aan anderen. Het kan hen schade berokkenen zelfs indien zij dezelfde symptomen hebben als u.

Wat is uw geneesmiddel?
De naam van uw geneesmiddel is Xalatan.
Het is een oplossing uitsluitend voor gebruik in uw ogen. Elk flesje bevat 2,5 ml oogdruppeloplossing, bestaande uit de volgende bestanddelen:
Actieve stof
Latanoprost 50 microgram/ml.
Andere bestanddelen
Benzalkoniumchloride Ph. Eur.
Natriumchloride Ph. Eur.
Natriumdiwaterstoffosfaatmonohydraat
Watervrij dinatriumfosfaat
Water voor injecties Ph. Eur.

Wat voor soort geneesmiddel is het en hoe werkt het?
De actieve stof in Xalatan behoort tot de groep geneesmiddelen die bekend staan als prostaglandines. Het verlaagt de druk in uw oog, door de natuurlijke afvoer van vloeistof vanuit het oog naar het bloed te bevorderen.

Wie maakt uw geneesmiddel?
Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor Xalatan in Nederland (ook wel registratiehouder genoemd) is
Pfizer bv, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel

Voor vragen over dit geneesmiddel, bel 0800-MEDINFO (63 34 636)

Xalatan is in het register ingeschreven onder RVG 21304

Xalatan wordt geproduceerd door Pharmacia NV/SA, België.

Waar is uw geneesmiddel voor bestemd?
Xalatan wordt gebruikt om een bepaalde vorm van glaucoom, open-kamerhoekglaucoom genaamd, en ook een aandoening bekend als oculaire hypertensie te behandelen. Beide aandoeningen staan in verband met een stijging van de druk in uw oog en kunnen uiteindelijk uw gezichtsvermogen beïnvloeden

Voordat u uw geneesmiddel gebruikt moet u het volgende weten:
U mag Xalatan niet gebruiken wanneer:
* u allergisch bent voor één van de bestanddelen van Xalatan. Deze vindt u aan het begin van de bijsluiter;
* u contactlenzen van welk type dan ook draagt;
* u zwanger bent of borstvoeding geeft.

Waar moet u op letten als u Xalatan gebruikt?
Bij gebruik van Xalatan kan de kleur van het oog/de ogen geleidelijk veranderen. Dit komt vooral voor bij personen met ogen met een gemengde kleur (blauwbruin, grijsbruin, groenbruin of geelbruin). De verkleuring begint meestal in de eerste 8 maanden van de behandeling. De verkleuring is in de meeste gevallen gering. Na het stoppen van de behandeling neemt de verkleuring niet toe. De verkleuring is blijvend. Bij mensen met volledig blauwe ogen is nog nooit verkleuring gezien. Bij mensen met volledig grijze, groene of bruine ogen is zelden verkleuring gezien.
De huid rond de ogen kan verkleuren. Deze verkleuring is tijdelijk en kan ook herstellen als het gebruik wordt voortgezet.

Totdat er meer ervaring met Xalatan is verkregen zal uw arts Xalatan met voorzichtigheid voorschrijven wanneer u lijdt aan een van de volgende aandoeningen:
* Ontstekingen aan het oog of nieuwvorming van bloedvaten in het oog;
* Aangeboren glaucoom;
* Glaucoom terwijl u geen lens of een kunstlens heeft;
* Glaucoom door ontstekingen of door pigmentvorming in de kamerhoek;
* Bloedvataandoeningen van de ogen of netvlies afwijkingen ten gevolge van suikerziekte;
* Voor of na staaroperaties.

Zijn er wisselwerkingen van Xalatan met andere geneesmiddelen of andere vormen van wisselwerkingen bekend?
Voor zover bekend zijn er geen wisselwerkingen met Xalatan.

Vertel uw arts wanneer u:
last heeft van nauwe kamerhoek glaucoom of lijdt aan een ernstige vorm van astma of uw astma niet onder controle is. Hij zal dan hiermee rekening houden bij de behandeling met Xalatan.

Kan Xalatan de rijvaardigheid beïnvloeden?
Xalatan kan net als andere geneesmiddelen voor de ogen leiden tot wazig zien gedurende een kortere periode na het toedienen. Houd hiermee rekening wanneer u wilt gaan autorijden.

Hoe u uw geneesmiddel gebruikt
Eénmaal daags moet er één druppel Xalatan in het (de) aangedane oog(ogen) worden gedruppeld. Het beste tijdstip om dit te doen is ‘s avonds. Indien u ook nog andere oogdruppels moet gebruiken moet u tenminste 5 minuten wachten alvorens ze te gebruiken.

Dit is de gebruikelijke dosering voor volwassenen, inclusief oudere patiënten. Xalatan wordt normaal gesproken niet gebruikt bij kinderen.
Xalatan mag niet vaker dan 1 maal per dag worden gebruikt, omdat bij vaker toedienen het effect van de behandeling kan verminderen.

Indien u de stappen hieronder volgt, helpt dat u Xalatan op de juiste wijze te gebruiken:
1. Was uw handen en ga comfortabel staan of zitten.
2. Draai de buitenste beschermdop er af (afbeelding A).
3. Draai de binnenste dop los (afbeelding B).
4. Gebruik uw vinger om voorzichtig het onderste ooglid van het aangedane oog naar beneden te trekken (afbeelding C).
5. Plaats de top van het flesje dichtbij, maar niet tegen, het oog. Druk het flesje voorzichtig wat in zodat er slechts één druppel in uw oog valt. Laat dan het benedenooglid los. Herhaal dit voor het andere oog als uw arts u gezegd heeft dit te doen (afbeelding C).
6. Druk na elke druppel de traanbuis gedurende 1 minuut dicht (zoals het u door de arts is voorgedaan).
7. Plaats de binnenste dop terug op het flesje.

Hoe lang moet u uw geneesmiddel gebruiken?
Xalatan moet worden gebruikt totdat uw arts u zegt ermee te stoppen.

Wat te doen als er te veel is gebruikt?
Wees voorzichtig wanneer u het flesje indrukt zodat u slechts één druppel in het aangedane oog doet. Wanneer u te veel druppels in het oog doet, kunt u enige lichte irritatie in het oog voelen.
Indien Xalatan per ongeluk is ingeslikt dient u contact op te nemen met uw arts.

Wat te doen als u vergeet uw oogdruppels te gebruiken?
Indien u op het gebruikelijke tijdstip vergeet uw oogdruppels te gebruiken wacht dan tot het tijd is voor de volgende dosis. Doe geen extra druppel in uw oog om degene die u heeft gemist te compenseren.

Wat er kan gebeuren terwijl u uw geneesmiddel gebruikt?
Effecten op het oog:
* Zeer vaak optredende effecten (bij meer dan 10% van de patiënten:)
Xalatan kan in enige tijd langzaam een verandering van de oogkleur veroorzaken. De iris kan meer bruin van kleur worden en donkerder lijken. Het kan er ook voor zorgen dat de wimpers donkerder kleuren en dat deze dikker en langer dan normaal lijken.
Het kan aanvoelen alsof er iets in uw oog (ogen) zit.
* Vaak optredende effecten (bij tussen 1% en 10% van de patiënten:)
Uw ogen kunnen tranen en rood worden en uw ogen kunnen pijnlijk zijn.
* Soms optredende effecten (bij minder dan 1% van de patiënten:)
Uw oogleden kunnen er gezwollen en opgeblazen uitzien.
* Zelden optredende effecten (bij minder dan 0,1% van de patiënten:)
Bepaalde oogontstekingen en zwelling van het hoornvlies. Een donkere verkleuring van de huid van de oogleden. Het ingroeien van wimpers. Een toename, een donkere verkleuring, verdikking en verlenging van het donshaar op de oogleden.

Effecten op de luchtwegen:
* Zelden optredende effecten (bij minder dan 0,1% van de patiënten:)
Enkele mensen die Xalatan gebruikten kregen ademnood, gingen puffen en kregen last van druk op de borst.

Effecten op de huid:
* Soms optredende effecten (bij tussen 0,1% en 1% van de patiënten:)
Enkele mensen die Xalatan gebruikten kregen huiduitslag.
Vertel het uw arts (of apotheker) als u andere dan de hier beschreven bijwerkingen ervaart, of als u een beschreven bijwerking als ernstig ervaart.

Hoe moet u uw geneesmiddel bewaren?
Bewaar het Xalatan flesje voordat het geopend wordt in de koelkast (bij 2-8°C) in het oorspronkelijke doosje om het tegen licht te beschermen.

Wanneer het flesje geopend is kan Xalatan bij kamertemperatuur (niet boven 25°C) bewaard worden. Elk flesje moet 4 weken na de eerste opening worden weggegooid.
Op het etiket op het flesje staat een datum achter “Exp:”. Gebruik het niet na deze datum.

Bewaar alle geneesmiddelen op een veilige plaats buiten bereik van kinderen.

Datum: 27 mei 2002

Als u meer wilt weten over glaucoom neem dan contact op met:
Glaucoomvereniging
Geverstraat 32
2312 AA OEGSTGEEST
071-5174242