INFORMATIE VOOR DE PATIENT

Algemeen advies
Het is raadzaam eerst de bijsluiter te lezen voor u Xylo-COMOD® gaat gebruiken, ook als u Xylo-COM al eerder heeft gebruikt. De informatie kan zijn aangepast aan de laatste inzichten en gegevens wanneer u aan een nieuwe verpakking begint. Als er nog vragen overblijven kunt u het best even met uw arts of apotheker overleggen. Bewaar deze bijsluiter voor het geval u deze nog eens wit lezen.

Wat is Xylo-COMOD® voor een soort geneesmiddel en hoe ziet het eruit?
Xylo-COMOD® is een geneesmiddel dat zorgt voor verlichting van neusverstopping en het vermindert de zwelling van het slijmvlies in de neus. Het helpt zodoende de neusdoorgang vrij te houden waardoor de patient die last heeft van een dichte of verstopte neus gemakkelijker kan ademhalen. De werking van Xylo-COMOD® begint binnen een paar minuten en houdt enkele uren aan. Xylo-COMOD® wordt goad verdragen, zelfs door patienten met gevoelige neusslijmvliezen.

De werkzame stof in Xylo-COMOD® ht xylometazoline. Het is handig deze naam, xylometazoline, te kennen wanneer u naar het buitenland gaat. leder flesje Xylo-COMOD® bevat 1 mg xylometazoline per ml. Een verstuiving bevat 0,14 ml. Xylo-COMOD® bevat nog andere bestanddelen nl.:
Natriumedetaat
Natriumdiwaterstoffosfaat-di hydraat
Dinatriumwaterstoffosfaat-dodecahydraat
Sorbitol
Water voor injecties.
Xylo-COMOD® bevat geen conserveringsmiddelen.

Xylo-COMOD® is verpakt in een doosje met 1 flesje met 15 ml neusspray. Het flesje is voorzien van het COMOD® doseersysteem.
De COMOD® verpakking is een flesje met een polypropyleen buitenkant en een polyethyleen reservoir binnenin die het gebruik van conserveringsmiddelen overbodig maakt.

Xylo-COMOD® wordt in Nederland in de handel gebracht door:
URSAPHARM Benelux B.V., Postbus 376, 3770 Al Barneveld, Telefoon: 0342 420 654

Xylo-COMOD® is in het register ingeschreven onder RVG 22120

Wanneer gebruikt u Xylo-COMOD®?
U gebruikt Xylo-COMOD® wanneer u last heeft van een verstopte neus.

Wanneer mag u Xylo-COMOO® niet gebruiken?
Als u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van Xylo-COMOD® kunt u Xylo-COMOD® beter niet gebruiken. Wanneer u na gebruik van Xylo-COMOD® plotseling klachten krijgt die u normaal niet heeft, kunt u er in het algemeen van uitgaan dat u overgevoelig bent voor Xylo-COMOD®. Treden deze verschijnselen op, stop dan het gebruik van Xylo-COMOD® en raadpleeg uw arts. Wanneer u kort geleden een neusoperatie heeft ondergaan, raadpleeg dan eerst uw arts voordat u Xylo-COMOD® gaat gebruiken. Als u niet zeker weet of u Xylo-COMOD® mag gebruiken, raadpleeg dan uw arts.

Kan Xylo-COMOD® samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt?
In het algemeen kan Xylo-COMOD® samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt. Het is echter altijd belangrijk dat u uw arts vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt, ook als dit andere neussprays zijn of als u geneesmiddelen zelf koopt zonder recept. Sommige middelen hebben invloed op elkaars werking.

Kan dit geneesmiddel worden gebruikt bij zwangerschap of borstvoeding?
Als u zwanger bent of zwanger wilt worden en gelijktijdig Xylo-COMOD® wilt gebruiken, raadpleeg dan uw arts. Als u de baby zelf wilt voeden mag u gedurende die tijd geen Xylo-COMOD® gebruiken.

Kan dit geneesmiddel de rijvaardigheid of het bedienen van machines beinvloeden?
Er zijn geen gegevens bekend over het effect van Xylo-COMOD® op de rijvaardigheid en de bekwaamheid om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk. Wanneer u middelen tegen depressiviteit gebruikt, kunnen de effecten van Xylo-COMOD® worden versterkt.

Waar moet u extra op letten als u Xylo-COMOD® gebruikt?
Contact met de ogen vermijden. Wanneer u lijdt aan de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk) dient u voorzichtig te zijn met het gebruik van Xylo-COMOD®. Zoals met andere middelen die zwelling van het neusslijmvlies doen verminderen, mag Xylo-COMOD® niet langer dan een week worden gebruikt zonder uw arts te raadplegen. Wanneer er na een week dus geen verbetering optreedt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U mag de aanbevolen dosis niet overschrijden. Zoals bij andere soortgelijke middelen kan Xylo-COMOD® bij daarvoor gevoelige personen slaapstoornissen, duizeligheid en beverigheid veroorzaken. Indien dergelijke bijwerkingen optreden, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts. Wanneer u lijdt aan hoge bloeddruk, hart- en vaatziekten of een schildklierziekte, moet u eerst uw arts of apotheker raadplegen.

Hoe moet Xylo-COMOD® gebruikt worden?
Uw arts heeft precies aangegeven hoeveel Xylo-COMOD® u moet gebruiken en voor hoe lang.
De gebruikelijke dosering voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar is, naar behoefte een of meerdere malen, hoogstens echter 4 a 6 maal per dag, een spray Xylo-COMOD® in ieder neusgat. Om uitkristallisering in het spraymechanisme te voorkomen is het noodzakelijk na ieder gebruik de beschermkap weer aan te brengen.

Welke bijwerkingen zijn bekend?
leder geneesmiddel kan ongewenste bijwerkingen hebben. De volgende bijwerkingen zijn waargenomen: een brandend gevoel in neus of keel, lokale irritatie, een droop neusslijmvlies, misselijkheid en hoofdpijn. Soms kan het voorkomen dat na enkele dagen gebruik een tegengestelde werking optreedt, waardoor de neusverstopping en vochtafscheiding uit de neus juist weer toenemen. Bij personen bij wie neussprays zoals Xylo-COMOD® bijzonder sterk werken, kunnen hartkloppingen optreden. Een enkele keer zijn allergische reacties en tijdelijke storingen van het gezichtsvermogen gemeld. Niet alle vermelde bijwerkingen hoeven bij u voor te komen, maar als er een bijwerking optreedt, aarzel dan niet om dit met uw arts te bespreken.

Aanwijzingen voor het gebruik
* Bij het eerste gebruik, beschermkapje van de flacon afnemen en bet pompmechanisme net zo vaak indrukken totdat de eerste nevel uittreedt.
* Hierna de flacon met de duim en middelvinger vasthouden zodat u met de duim op de bodem van de flacon kunt drukken.
* Nu de canule (= smalle uitende van de flacon) inbrengen in een neusgat en met een verstuiving de oplossing inbrengen. Tijdens de verstuiving licht door de neus inademen. Herhaal dit voor het andere neusgat.
* Na gebruik het uiteinde van de flacon schoonmaken.
* Bij tweede en verdere toepassingen is de flacon direct gebruiksklaar nadat u het beschermkapje van de flacon heeft afgenomen.
* Na gebruik het beschermkapje altijd weer op de flacon plaatsen.

Wat moet u doen als u teveel spray hebt gebruikt?
Als u teveel Xylo-COMOD® heeft gebruikt moet u direct contact opnemen met uw arts of apotheker.

Wat moet u doen als u een dosis heeft overgeslagen?
Het is belangrijk om Xylo-COMOD® volgens het voorschrift van uw arts te gebruiken. Als u een dosis vergeet, spray deze dosis dan zo snel mogelijk alsnog in. Maar als het bijna tijd is voor de volgende dosis, sla de vergeten dosis dan over en ga door met het normale doseringsschema.

Hoe is Xylo-COMOD® het best te bewaren?
Xylo-COMOD® kunt u het best bij kamertemperatuur (niet boven 25 °C) bewaren, op een donkere plaats en in de originele verpakking. Op het doosje en op het flesje kunt u de uiterste gebruiksdatum vinden achter: ,,Niet te gebruiken na". Als de genoemde datum is verstreken, kunt u Xylo-COMOD® het best in de verpakking naar de apotheek terugbrengen.

Na eerste opening is de neusspray 12 weken houdbaar.

Goed om te weten
Probeer voor het weekeinde en de vakantie altijd voldoende Xylo-COMOD® in voorraad te hebben.
Het is handig dat uw partner of verzorger in geval van nood weet welke geneesmiddelen u gebruikt, maar ook dat u die informatie ergens heeft opgeschreven. In de bijsluiter staat hoe uw geneesmiddel eruit ziet. Het is van belang het juiste middel te nemen en daarom nooit een middel in het donker uit te pakken.

Berg de neusspray zo op dat kinderen er niet bij kunnen.
Het is van groot belang dat u nauwkeurig de behandeling van uw eigen arts volhoudt. Heeft u hier vragen over of wilt u maar weken dan in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Zij worden voortdurend op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen rond Xylo-COMOD®.

Deze bijsluiter is voor het laatst bijgewerkt in november 2001.

Voor inlichtingen een correspondentie: URSAPHARM Benelux B.V.
Postbus 376, 3770 AJ Barneveld
Telefoon: 0342 420 654

Er kan altijd minimaal 15 ml Xylo-COMOD® uit de verpakking worden gehaald. Om productie-technische redenen zal er, als de Xylo-COMOD® helemaal op is gebruikt, een kleine hoeveelheid vloeistof in het flesje achterblijven.