INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER
Xylocaine® 2% Viskeus

Lees deze informatie goed door, ook als u Xylocaine 2% Viskeus al !anger gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe opvattingen. Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, ga dan naar uw arts of apotheker.

Informatie over het geneesmiddel

Naam van het geneesmiddel: Xylocaine 2% Viskeus.

Samenstelling: Xylocaine 2% Viskeus bevat als werkzame stof lidoca'ine-hydrochloridemonohydraat, overeenkomend met Iidocaine-hydrochloride-anhydraat 20 mg/ml. Hulpstoffen zijn: natriumcarboxymethylcellulose, methyl- en propyl-parahydroxybenzoaat, saccharinenatrium, NaCl, gezuiverd water en kunstmatig kersenaroma.

Kenmerken: geen.

Farmaceutische vorm en inhoud: Xylocaine 2% Viskeus: flacon a 100 ml.

Toedieningsvorm: drank.
Werking: Xylocaine 2% Viskeus is een middel dat de slijmvliezen verdooft.
Registratiehouder: AstraZeneca B.V. Postbus 599, 2700 AN ZOETERMEER, tel.: 079-3632222

lnschriiving: Xylocaine 2% Viskeus is ingeschreven in het register onderRVG 01639.

NB: Xylocaine 2% Viskeus mag alleen door de apotheek worden afgeleverd.

Aan wie wordt Xylocaine 2% Viskeus voorgeschreven?
Xylocaine 2% Viskeus kan worden voorgeschreven bij ontstekingen van het mondslijmvlies en de keelholte en bij ontsteking van de slokdarm bij kanker.
In het ziekenhuis kan Xylocaine 2% Viskeus ook worden gebruikt ter verdoving van mond, keel of slokdarm bij het inbrengen van kijkslangen, andere slangen of catheters in de keel, slokdarm of maag.

Belangrijke informatie vooraf
Wanneer mag u Xylocaine 2% Viskeus niet gebruiken?
U mag Xylocaine 2% Viskeus niet gebruiken als u overgevoelig bent voor dit middel of voor soortgelijke middelen.

Waar moet u verder aan denken bij het gebruik van Xylocaine 2% Viskeus?
* Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.
* Indien het slijmvlies dat door Xylocaine 2% Viskeus moet worden verdoofd ernstig beschadigd is of het omliggende weefsel ontstoken is, dient eerst met de arts te worden overlegd of Xylocaine 2% Viskeus mag worden gebruikt.

Wisselwerkinq met andere geneesmiddelen
Er zijn geen gevaarlijke combinaties van Xylocaine 2% Viskeus en andere medicijnen bekend.
Het is toch raadzaam om altijd uw arts te vertellen welke andere medicijnen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering.
Vertel mensen in uw omgeving welke geneesmiddelen u gebruikt!
Bij behandeling met Xylocaine 2% Viskeus is matig gebruik van alcohol toegestaan.

Kunt u Xylocaine 2% Viskeus gebruiken als u zwanger bent of borstvoedinq geeft? Xylocaine 2% Viskeus kan, in de aanbevolen dosering, in overleg met de arts worden gebruikt tijdens de zwangerschap en als u borstvoeding geeft.

Beïnvloedt Xylocaine 2% Viskeus het reactievermogen? Xylocaine 2% Viskeus beinvloedt het reactievermogen niet.

Aanwijzingen voor het gebruik
Dosering
Uw arts heeft u verteld hoeveel van de drank u per dag moet nemen. Deze aanwijzing moet u goed opvolgen.

De gebruikelijke dosering voor VOLWASSENEN voor ontstekingen van het mondslijmvlies of de keelholte, of bij ontsteking van de slokdarm bij kanker is 5-10 ml per keer, maximaal 6 maal per dag.
De voorgeschreven hoeveelheid Xylocaine 2% Viskeus wordt in de mond genomen en zorgvuldig in de mond verspreid. Tenslotte langzaam doorslikken.
Bij toepassing in het ziekenhuis kunnen andere doseringen worden gebruikt.

Het is niet aan te raden direct na het doorslikken van Xylocaine 2% Viskeus wat te eten of te drinken. Doordat het slijmvlies verdoofd is, zou u zich kunnen verslikken.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Xylocaine 2% Viskeus heeft gebruikt?
Verschijnselen
Bij inname van grote hoeveelheden Xylocaine 2% Viskeus kunnen de volgende verschijnselen optreden:
*misselijkheid en braken
*onrust
*onzeker (open en praten

Wat moet u dan doen?
Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Xylocaine 2% Viskeus is gebruikt of ingenomen. Houd de verpakking van Xylocaine 2% Viskeus bij de hand. Geef eventueel Norit® (bijvoorbeeld 10 capsules of 20 tabletten) met wat water. Soms kan ziekenhuisopname nodig zijn.

Bijwerkingen
Welke bijwerkingen kan Xylocaine 2% Viskeus hebben?
Overgevoeligheidsreacties komen slechts zelden voor. Bij de gebruikelijke dosering zijn geen andere bijwerkingen bekend.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?
Als bijwerkingen niet overgaan, neem dan contact op met uw arts. Ook in alle andere gevallen van klachten die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen. Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw arts!

Aanwijzingen voor het bewaren van Xylocaine 2% Viskeus
Bewaren beneden 25°C. Niet in de koelkast of vriezer bewaren. De uiterste gebruiksdatum staat op de doos en op de fles (achter 'Niet te gebruiken na .., maand/jaar').

Na deze datum mag u eventueel overgebleven drank niet meer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren ter vernietiging (klein chemisch afval).

Bewaar geneesmiddelen, ook Xylocaine 2% Viskeus, altijd buiten bereik van kinderen!

Datum herziening bijsluiter April 2003