INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER
XYLOCAINE® 5% Zalf

Lees deze informatie goed door, ook als u Xylocaine 5% Zalf al langer gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast aan nieuwe onderzoeksresultaten en nieuwe opvattingen. Wij houden uw arts en apotheker op de hoogte van deze ontwikkelingen. Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, ga dan naar uw arts of apotheker.

Informatie over het geneesmiddel

Naam van het geneesmiddel: Xylocaine® 5% Zalf.

Samenstelling: Xylocaine 5% Zalf bevat 50 mg van de werkzame stof lidocaine per gram. Hulpstoffen zijn: polyethyleenglycol, propyleenglycol en gezuiverd water.

Kenmerken : geen.

Farmaceutische vorm en inhoud: Xylocaine 5% Zalf: tube a 35 gram hydrofiele zalf. Toedieninqsvorm: zalf.

Werking: Xylocaine 5% Zalf verlicht pijn en jeuk door een verdovende werking.

Reqistratiehouder: Astra Pharmaceutica B.V. Postbus 599, 2700 AN ZOETERMEER, tel.: 079-3632222

Inschrijvinq: Xylocaine 5% Zalf is ingeschreven in het register onder RVG 01553. NB: Xylocaine 5% Zalf mag alleen door de apotheek worden afgeleverd.

Aan wie wordt Xylocaine 5% Zalf voorgeschreven?
Xylocaine 5% Zalf kan worden voorgeschreven bij aandoeningen van de huid en slijmvliezen waarbij een branderig gevoel, pijn of jeuk voorkomen, zoals bij aambeien en jeuk bij de anus.

Belangrijke informatie vooraf
Wanneer mag u Xylocaine 5% Zalf niet gebruiken?
U mag Xylocaine 5% Zalf niet gebruiken als u overgevoelig bent voor dit middel of voor soortgelijke middelen.

Waar moet u verder aan denken bij het gebruik van Xylocaine 5% Zalf?
-Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent.

lndien de huid waarop door Xylocaine 5% Zalf moet worden gesmeerd ernstig beschadigd is of het omliggende weefsel ontstoken is, dient eerst met de arts te worden overlegd of Xylocaine 5% Zalf mag worden gebruikt.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen
Er zijn geen gevaarlijke combinaties van Xylocaine 5% Zalf en andere medicijnen bekend. Wel moet de arts de dosering soms aanpassen als u tegelijkertijd met tabletten tegen stoornissen in het hartritme wordt behandeld die een stof die lijkt op IidocaIne bevatten. Vertel uw arts altijd welke geneesmiddelen (ook geneesmiddelen die zonder recept te verkrijgen zijn) u gebruikt. Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering. Vertel mensen in uw omgeving welke geneesmiddelen u gebruikt!

Kunt u Xylocaine 5% Zalf gebruiken als u zwanger bent of borstvoeding geeft?
U mag Xylocaine 5% Zalf tijdens de zwangerschap en als u borstvoeding geeft in overleg met de arts gebruiken.

Beinvloedt Xylocaine 5% Zalf het reactievermogen? Xylocaine 5% Zalf beonvloedt het reactievermogen niet.

Aanwijzingen voor het gebruik

Dosering
Uw arts heeft u verteld hoe vaak u de Zalf moet aanbrengen. Deze aanwijzing moet a goed opvolgen.
Per keer mag bij een volwassene van 70 kg niet meer dan 10 gram Zalf worden gebruikt (dit is iets minder dan 1 /3 tube). Per dag maximaal een halve tube.

Wat kunt u verwachten en wat moet u doen als u of uw kind per ongeluk veel te veel Xylocaine 5% Zalf heeft gebruikt?

Verschijnselen
Verschijnselen zullen als regel alleen optreden na gebruik van zeer grote hoeveelheden Xylocaine 5% Zalf. Dit zijn verschijnselen als misselijkheid en braken of onrust.

Wat moet u dan doen?
Waarschuw dan een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Xylocaine 5% Zalf is gebruikt of ingenomen. Houd de verpakking van Xylocaine 5% Zalf bij de hand.

Bijwerkingen
Welke bijwerkingen kan Xylocaine 5% Zalf hebben?
Overgevoeligheidsreacties komen slechts zelden voor. Bij de gebruikelijke dosering zijn verder geen andere bijwerkingen van Xylocaine 5% Zalf bekend.

Wat moet u doen als er bijwerkingen optreden?
Als bijwerkingen niet overgaan, neem dan contact op met uw arts. Ook in alle andere gevallen van klachten die tijdens de behandeling optreden dient u uw arts te raadplegen. Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken zonder overleg met uw arts!

Aanwijzingen voor het bewaren van Xylocaine 5% Zalf
Xylocaine 5% Zalf wordt bij kamertemperatuur (15-25°C) bewaard. De uiterste gebruiksdatum (niet te gebruiken na maand/jaar) staat op de tube en de doos. Daarna mag u de eventueel overgebleven zalf niet langer gebruiken. U kunt deze dan bij uw apotheek inleveren voor vernietiging (klein chemisch afval).

Bewaar geneesmiddelen, ook Xylocaine 5% Zalf, altijd buiten bereik van kinderen!

Datum herziening bijsluiter: Februari 1996