Patienteninformatie Zantac 75,

ZANTAC®75
tabletten
PATIENTENINFORMATIE
Wij raden u aan deze bijsluiter zorgvuldig door te lezen voordat u Zantac 75 gaat gebruiken, want de bijsluiter bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel is verkrijgbaar zonder doktersvoorschrift (recept), voor een milde aandoening waarbij advies van een arts niet noodzakelijk is. Toch blijft het belangrijk om Zantac 75 zorgvuldig te gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

Bewaar de bijsluiter, het kan nodig zijn deze nogmaals door te lezen. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of Glaxo SmithKline Consumer Healthcare B. V. raadplegen.

Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat her chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Raadpleeg een arts als de verschijnselen verergeren of binnen 14 dagen niet verbeteren.

WAT IS ZANTAC 75?

Zantac 75 is een geneesmiddel in de vorm van een tablet. De werkzame stof in Zantac 75 tabletten is ranitidine. Dit is aanwezig in de vorm van ranitidinehydrochloride, overeenkomend met 75 milligram ranitidine. Zantac 75 tabletten behoren tot een groep van geneesmiddelen die histamine H2-antagonisten heten. H2-antagonisten zorgen ervoor dat er tijdelijk minder zuur wordt gemaakt in de maag, zodat zuurbranden en zure oprispingen niet meer voorkomen. Er is wel genoeg zuur over voor de spijsvertering (zie ook `Hoe werkt Zantac 75?').

Als hulpstoffen bevatten de tabletten microkristallijn cellulose, magnesiumstearaat, hypromellose, titaandioxide (E171), triacetine en ijzeroxide (E172).

Een verpakking Zantac 75 bevat 6, 12, 24 of 48 tabletten.
De tabletten zijn vierkantig van vorm en roze van kleur. Aan de ene kart van de tablet ziet u de letter "Z" en aan de andere kant "75".
Zantac 75 is in het register van farmaceutische specialites ingeschreven onder RVG 18864.
In Nederland wordt Zantac 75 op de markt gebracht door:
G1axoSmithKline Consumer Healthcare B.V.
Postbus 293,
3700 AG Zeist,
tel. 030 - 6938760.

WANNEER KUNT U ZANTAC 75 GEBRUIKEN?

Tabletten Zantac 75 kunt u innemen als u last heeft van klachten die veroorzaakt worden door maagzuur, zoals zuurbranden en zure oprispingen.

WANNEER MAG U ZANTAC NIET GEBRUIKEN?
Als gebleken is dat u overgevoelig bent voor ranitidine of een van de andere bestanddelen van Zantac 75 mag u Zantac 75 niet gebruiken. Wanner u merkt, dat u klachten krijgt, die u nooit eerder heeft gehad, moet u direct stoppen met het gebruik van Zantac 75. Overleg dan eerst met uw arts of u misschien overgevoelig bent voor Zantac.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETTEN?
Als de klachten niet verdwijnen, niet minder worden of zelfs erger worden, nadat u 2 weken Lang regelmatig Zantac 75 heeft gebruikt is het verstandig naar uw arts te gaan. Ook als de klachten weer terugkomen nadat u 2 weken lang Zantac 75 hebt gebruikt, is het verstandig naar uw arts te gaan.
U kunt beter eerst met uw arts overleggen voordat u Zantac gaat gebruiken als u:
een ernstige vier- of leveraandoening heeft. Het kan nodig zijn de dosering aan te passen als uw nieren minder goed werken;
onder regelmatige medische controle staat;
van middelbare leeftijd of ouder bent en voor het eerst maagklachten krijgt of als de klachten toenemen;
op doktersvoorschrift geneesmiddelen gebruikt;
maagklachten heeft en daarbij gewicht verliest;
sterke pijnstillers gebruikt en al eens een maagzweer hebt gehad of als u een verhoogd risico heeft op een maagzweer.

Ook als u wel eens een acute aanval van porfyrie heeft gehad kunt u Zantac 75 niet gebruiken. Porfyrie is een stofwisselingsziekte die zich uit in o.a. huidafwijkingen.

KUNT U ZANTAC SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?

In het algemeen kunt u Zantac 75 gebruiken samen met andere geneesmiddelen, maar het is beter eerst contact met uw arts op te nemen als u andere medicijnen gebruikt. Dit geldt ook voor medicijnen die u zonder recept kunt kopen.

Als u grote hoeveelheden sucralfaat (een middel tegen ontstekingen in de maag, twaalfvingerige darm of slokdarm) tegelijkertijd gebruikt met Zantac 75, kan de werking van Zantac 75 verminderd worden. Dit effect treedt niet op wanner Zantac 75 en sucralfaat 2 uur na elkaar worden ingenomen.

ZANTAC EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING

Als u Zantac wilt gaan gebruiken terwijl u zwanger bent of borstvoeding geeft, moet u dit eerst met uw arts overleggen.
Hoewel er geen gegevens bekend zijn over nadelige invloeden van Zantac wordt in het algemeen het gebruik van medicijnen tijdens zwangerschap en borstvoeding ontraden.

ZANTAC EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN

Er zijn geen gegevens over de invloed van Zantac op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Indien de bijwerkingen verwardheid,
gezichtsstoornissen, hallucinaties of bewegingsstoornissen mochten optreden, kunnen deze vaardigheden negatief worden beinvloed.


HOEVEEL ZANTAC 75 MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?

Het hangt van uw klachten of hoeveel tabletten Zantac 75 u moet innemen en wanner u dat het beste kunt doen. Zodra u klachten krijgt, overdag of `s nachts kunt u een tablet innemen. Zantac 75 heeft een langdurige werking die ongeveer een half uur na inname begint en maximaal 12 uur aanhoudt. De meeste patienten hebben daarom voldoende aan 1-2 tabletten per 24 uur. In 24 uur mogen maximaal 4 tabletten worden ingenomen. Na 2 uur is de werking maximaal.

U kunt de tabletten Zantac 75 met wat vloeistof doorslikken. Dit kan op elk gewenst tijdstip.

Kinderen jonger dan 16 jaar:
Zantac 75 is niet bestemd voor kinderen jonger dan 16 jaar.
Verminderde nierfunctie:
Als de werking van uw nieren verminderd is, moet u met uw arts overleggen of de dosering moet worden aangepast. Het wordt aanbevolen niet meer dan 2 tabletten per 24 uur in te nemen.

Wat u moet doen wanneer u te veel Zantac 75 heeft ingenomen:
Wanner u meer Zantac 75 heeft ingenomen dan is aanbevolen, is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?

De volgende bijwerkingen, die zelden optreden, kunnen gerelateerd zijn aan Zantac:
* geelzucht (hepatitis). Dit is een ontsteking van
de lever waarbij de huid en het oogwit geel
kleurt. Hierbij zijn misselijkheid en verlies van
eetlust mogelijk die erger zijn dan normaal;
* ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis);
* langzame of onregelmatige hartslag;
* hoofdpijn en duizeligheid;
* neerslachtig gevoel, hallucinaties, verwardheid;
* bewegingsstoornissen;
* huiduitslag en roodheid van de huid;
- haaruitval;
* overgevoeligheidsreacties (netelroos, koorts, ademnood of ademhalingsmoeilijkheden, pijn op de borst, ernstige shock);
* bepaalde afwijkingen in het bloed zoals leukopenie (tekort aan witte bloedlichaampjes die gepaard gaat met een verhoogde gevoeligheid voor infecties), trombocytopenie (tekort aan bloedplaatjes die gepaard kan gaan met een verhoogde kans op blauwe plekken en bloedingsneigingen) en pancytopenie(algemeen tekort aan bloedcellen die eventueel gepaard kan gaan met agranulocytose, dit is een ernstig tekort aan witte bloedlichaampjes die gepaard gnat met koorts, heftige keelpijn en zweertjes in de mond). Al deze afwijkingen in het bloed gaan vanzelf weer over als gestopt wordt met het gebruik van Zantac.
* tijdelijke impotentie;
* bij mannen: borstklierontwikkeling;
* spier- of gewrichtspijn.
Als u na gebruik van Zantac 75 klachten heeft die voor u ongewoon zijn is het raadzaam uw arts om advies te vragen.

Meld deze eventuele andere ongewone verschijnselen aan uw arts of apotheker.
Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.


HOE KUNT U ZANTAC 75 HET BEST BEWAREN?

Zantac 75 bewaart u het beste in de originele verpakking, niet boven 30┬░. De uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje of op de doordrukstrip lezen na de tekst "Niet te gebruiken na" of "Exp.".
Gebruik de tabletten na die datum niet meer, maar breng ze in de verpakking terug naar uw apotheek.
Bewaar uw geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in maart 2003.

HOE WERKT ZANTAC?
Maagzuur is nodig voor het verteren van het voedsel in de maag. De maag is een opslagplaats van het voedsel. Uit kleine kliertjes in de maagwand komt maagzuur, dat een begin maakt met het verteren van het voedsel. Sterke spieren in de maagwand kneden de voedselbrij en mengen het maagzuur er goed doorheen. Het voedsel gaat met kleine beetjes tegelijk via de twaalfvingerige dean verder naar de darmen, waar alle voedingsstoffen eruit worden gehaald.
Dag en nacht wordt maagzuur geproduceerd, in totaal wel 2 tot 3 liter, ook als er geen voedsel in de maag is.

Zuurbranden en zure oprispingen
Een kringspier sluit de ingang van de maag af. Bij oprispingen kan er echter wat maagzuur in de slokdarm komen. Dit kan een pijnlijk gevoel in de halsstreek geven, ook wel `zuurbranden' genoemd. Dit kan voorkomen wanner de afsluiting tussen de maag en slokdarm niet goed is. Dit kan zo zijn bij men met overgewicht, bij zwangere vrouwen, bij rokers of door een break in het middenrif. Ook stress of slechte leef- of eetgewoonten kunnen echter een rol spelen. Zantac zorgt ervoor, dat in de maag tijdelijk minder zuur wordt gemaakt doordat de kliertjes in de maagwand worden geremd in de productie van maagzuur. Er blijft nog wel genoeg zuur over voor de spijsvertering, maar er is zo weinig dat u er geen last meer van heeft.