Wij raden u aan deze patienteninformatie te lezen voordat u Zofran zetpil gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline BV raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel ken schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
----- ----------

WAT IS ZOFRAN ZETPIL?
Zofran zetpil is een geneesmiddel in de vorm van een zetpil. Het zijn witte gladde zetpillen met een stompe en een scherpe kant.
Zofran zetpil behoort tot de groep van geneesmiddelen die anti-emetica heten. Anti-emetica zorgen er voor dat misselijkheid en braken wordt tegen gegaan. De werkzame stof in Zofran zetpil is ondansetron. Elke zetpil bevat 16 milligram ondansetron. Zofran zetpil bevat als hulpstof hard vet, macrogolcetostearylether en glycerylrinoleaat. Zofran is uitsluitend op recept verkrijgbaar in een verpakking met 5 afzonderlijk ge-etiketteerde zetpillen in doordrukstrip.

Zofran 16 Zetpil is in het register van farmaceutische specialites ingeschreven onder RVG 19252.

In Nederland wordt Zofran 16 Zetpil op de markt gebracht door
GlaxoSmithKlineBV,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist..

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS U ZOFRAN ZETPILLEN VOOR?
Uw arts heeft u Zofran zetpil voorgeschreven om misselijkheid en braken tegen te gaan, die kunnen optreden tijdens of na een chemokuur of bestraling.

WANNEER MAG U ZOFRAN NIET GEBRUIKEN?
Als u weet of als is gebleken dat u overgevoelig bent voor een van de bestanddelen van de Zofran zetpil mag u deze Zofran zetpil niet (meer) gebruiken Van overgevoeligheid kan spraken zijn als u na het toedienen plotseling last krijgt van: benauwdheid, een beklemd gevoel op de borst,hartkloppingen,gezwollen oogleden of lippen, galbulten.
Gebruik, indien u de hierboven beschreven klachten herkent, Zofran zetpil niet meer voordat u overleg heeft gehad met uw arts.

WANNEER MOET ER EXTRA WORDEN OPGELET?
Als uw lever niet goed werkt, zal uw arts minder Zofran voorschrijven dan in deze patiënten informatie staat aangegeven. Indien u een verminderde leverwerking heeft wordt Zofran zetpil ontraden. Raadpleeg in dit geval uw arts voor advies.

ZOFRAN ZETPIL EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING
Als u zwanger bent en u wilt Zofran gebruiken is het raadzaam dit eerst met uw arts te overleggen.
Het wordt afgeraden borstvoeding te geven tijdens het gebruik van Zofran.

ZOFRAN ZETPIL EN AUTORIJDEN OF GEVAARLIJKE MACHINES BEDIENEN
Voor zover bekend heeft Zofran geen invloed op de rijvaardigheid en het bedienen van machines.

KUNT U ZOFRAN SAMEN MET ANDERE GENEESM DDELEN GEBRUIKEN?
Het is van belang dat u uw arts of apotheker altijd vertelt welke geneesmiddelen u nog meer gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen. Sommige middelen versterken elkaars werking en andere werken elkaar tegen. Als uw arts precies weet welke andere medicijnen u nog meer gebruikt kan hij/zij rekening hiermee houden. Indien u een van onderstaande middelen gebruikt is het raadzaam uw arts hiervan op de hoogte te stellen voordat u Zofran gaat gebruiken.
* Fenytoine en carbamazepine (geneesmiddel the voor worden geschreven bij epilepsie) kunnen de concentratie van ondansetron in het lichaam negatief beInvloeden.
* Rifampicine (geneesmiddel dat voor wordt geschreven bij jeuk, tuberculose en
lepra) lean de concentratie van ondansetron in het lichaam negatief beïnvloeden.
* Tramadol (geneesmiddel dat voor wordt geschreven bij pijn bestrijding) effect
kan negatief beïnvloed worden door het gelijktijdig gebruik van ondansetron.
* Er is geen interactie gevonden bij gelijktijdig gebruik van ondansetron met
alcohol, furosemide (geneesmiddel dat bij astma cardiale (ademnood) en oedeem
(vochtophoping) wordt voor geschreven), propofol (geneesmiddel gebruikt bij
anesthesie), temazepam (geneesmiddel dat bij ernstige slaapstoornissen wordt
voor geschreven).

HOEVEEL ZOFRAN ZETPILLEN MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?
Volwassenen:
Uw arts heeft u verteld hoeveel zetpillen u moet inbrengen. De gebruikelijke dosering is als volgt:
Volwassenen:
Bij chemokuren:
Er wordt een verschil gemaakt tussen chemokuren waarbij de kans "groter" is dat misselijkheid optreedt (sterk-emetogene therapie) en chemokuren waarbij die kans minder groot is. Meestal wordt een start dosis Zofran Injectie gegeven ca. 15 minuten voordat met de chemotherapie wordt begonnen.

Bij sterk-emetogene chemokuren wordt 8-32 mg intraveneus (in een ader) toegediend via een injectie of een infuus op de dag van de chemokuur.
Bij minder sterk emetogene chemokuren kan 16 mg rectaal worden gebruikt.
Op de dagen na de chemokuur kan de misselijkheid verder worden behandeld met Zofran tabletten, Zofran Zydis of Zofran Zetpillen, gedurende maximaal 5 dagen na de chemokuur (2-3 x daags 8 mg oraal of 1 x daags 16 mg rectaal).

Bij radiotherapie:
Meestal wordt een startdosis van 8 mg gegeven 2 uur voordat met de radiotherapie wordt begonnen. De duur van de behandeling is afhankelijk van de duur van de radiotherapie en de gebruikelijke dosering is eenmaal daags 16 mg rectaal.
Als de misselijkheid en/of het braken niet vermindert na het gebruik van Zofran is het raadzaam contact op te nemen met de arts.

Wat u moet doen wanneer u teveel Zofran zetpillen heeft ingebracht:
Wanneer u meer Zofran heeft gebracht dan uw arts heeft voorgeschreven is het raadzaam onmiddellijk contact met uw arts op te nemen. In de meeste gevallen zullen de verschijnselen dezelfde zijn als wanneer u de aanbevolen dosering heeft ontvangen. In alle gevallen verdwijnen de verschijnselen volledig.

WELKE BIJWERKINGEN ZIJN ER BEKEND?
Zoals alle geneesmiddelen kan Zofran bijwerkingen veroorzaken. Zofran zetpillen wordt doorgaans goed verdragen. Hoofdpijn, een warmtegevoel, opvliegingen, de hik, lichte buikkrampen, buikpijn, diarree of verstopping (opstipatie) kunnen voorkomen. Een brandend gevoel in het anale-rectaal gebied is na toediening van Zofran zetpillen zelden gemeld. Heel zelden is ook gemeld: overgevoeligheid reacties inclusief overgevoeligheid door een bepaalde vorm van allergie (anafylaxie), oogbewegingen (oculogyrische crisis), bewegingsstoornissen (dystonie) en onwillekeurige bewegingen, pijn op de borst, stoornissen in het hartritme (aritmieen), verlaagde bloeddruk (hypotensie) en vertraagde hartslag (brachycardie).

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is genoemd, of die u als lastig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

HOE KAN ZOFRAN ZETPIL HET BEST BEWAARD WORDEN?
Zofran zetpil bewaart u het beste in de originele verpakking niet boven 30°C . Het geneesmiddel is beperkt houdbaar: de uiterste gebruiksdatum kunt u op het doosje of op de folie lezen na de tekst "Niet te gebruiken na" of "E". Gebruik Zofran zetpil na deze datum met meer, maar breng de zetpillen in de verpakking terug naar uw apotheek. Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

HOE WERKT ZOFRAN?
Tijdens een chemokuur, bestraling of opoid behandeling komt in het lichaam een stof vrij die misselijkheid en braken kan veroorzaken. Zofran blokkeert de werking van deze stof en voorkomt op deze wijze misselijkheid en braken.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in Juli 2004.

ZOFRAN 16 ZETPIL
PATIENTENINSTRUCTIE
HET INBRENGEN VAN DE ZETPIL
1. Ga indien nodig eerst naar het toilet om uw darmen te ledigen.
2. Was uw handen met water en zeep en haal de zetpil uit de verpakking.
3. Ga op uw zij liggen met uw onderste been gestrekt en uw bovenste been opgetrokken. Indien dit niet mogelijk is, ga dan voorovergebogen staan of ga gehurkt zitten.
4. Druk de zetpil langzaam en voorzichtig met uw vinger tussen de billen in de anus tot ook uw vinger ongeveer 2 cm in de anus zit (dit is voorbij de kringspier van de anus). Breng de zetpil in met de punt naar boven. Het inbrengen gaat gemakkelijker als u het uiteinde van de zetpil eerst in water of in slaolie doopt. Blijf zo mogelijk 5-10 minuten liggen om te voorkomen dat de zetpil er weer uitkomt.
5. Was uw handen met water en zeep. Voorkom ontlasting tot tenminste 1 uur na het inbrengen van de zetpil.