INFORMATIE VOOR DE MANNELWKE PATIENT

WAT U MOET WETEN OVER ZOLADEX
Deze bijsluiter bevat informatie over het geneesmiddel Zoladex. Lees deze bijsluiter zorgvuldig. Deze verschaft u belangrijke informatie maar kan niet volledig zijn. Heeft u vragen of twijfelt u ergens over, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

WAT IS ZOLADEX?
Zoladex is een injectiespuit (SafeSytem®) gevuld met gosereline-acetaat, overeenkomend met 3,6 of 10,8 mg van het werkzame bestanddeel gosereline, verwerkt in een depot in de vorm van een implantatiestaafje. Ieder depot bevat daarnaast een aantal hulpstoffen die nodig zijn om het depot te kunnen maken. Dit zijn lactide/glycolide copolymeren. Het depot is biologisch afbreekbaar.
Zoladex is per stuk verpakt in een gesloten aluminium zakje in een omdoos.
Zoladex bevat gosereline dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die 'LHRH-analogen' worden genoemd. Gosereline gaat de vorming van de geslachtshormonen zoals testosteron tegen. Testosteron. is een hormoon dat de ontwikkeling van prostaatkanker kan bevorderen.

WIE IS REGISTRATIEHOUDER VOOR ZOLADEX? AstraZeneca BV
Postbus 599
2700 AN Zoetermeer
Tel. 079 363 22 22

Het geneesmiddel is in het register ingeschreven onder:
Zoladex®-3,6, implantatiestaafje 3,6 mg RVG 12277
Zoladex®-10,8, implantatiestaafje 10,8 mg RVG 18562

WAAR WORDT ZOLADEX VOOR GEBRUIKT?
Zoladex wordt bij de man gebruikt ter behandeling van prostaatkanker.

WANNEER MAG U ZOLADEX NIET GEBRUIKEN?
Voordat u uw injectie krijgt toegediend, dient u uw arts op de hoogte te stellen wanneer u Zoladex eerder heeft gebruikt en hierop een allergische reactie heeft ondervonden.

WELKE VOORZORGEN MOET U VANWEGE ZOLADEX NEMEN?
* Voordat u begint met het gebruiken van uw geneesmiddel, dient u uw arts op de hoogte te stellen indien u:
* klachten heeft gehad met het lozen van urine of klachten heeft gehad met betrekking tot de ruggenwervels.
* tevens andere geneesmiddelen gebruikt inclusief die welke u zelf gekocht heeft.
* Zoladex-3,6 wordt niet aangeraden voor toepassing bij kinderen.
* Zoladex-10,8 wordt niet aangeraden voor toepassing bij vrouwen en kinderen.
* Het is onwaarschijnlijk dat Zoladex invloed heeft op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.
• Indien u in een ziekenhuis wordt opgenomen, dient u het medisch personeel te informeren dat u Zoladex gebruikt.
* Zoals eerder vermeld, bevatten de injecties lactide/glycolide copolymeren die mogelijk een probleem kunnen vormen bij een gering aantal patienten die overgevoelig zijn voor deze stoffen.
* Het geneesmiddel is uitsluitend voor u zelf bestemd en mag niet door iemand anders gebruikt worden.
* Stop uitsluitend op aanraden van uw arts met het gebruiken van uw geneesmiddel.

HOE WORDT ZOLADEX TOEGEDIEND?
* Gewoonlijk zal Zoladex u worden toegediend door middel van een injectie (SafeSystem®) door uw arts of een verpleegkundige.
* Zoladex-3,6 wordt gewoonlijk iedere 4 weken en Zoladex-10,8 wordt iedere 3 maanden toegediend als een onderhuidse injectie in de buikstreek.
* Het is belangrijk dat u doorgaat met het toegediend krijgen van Zoladex, zelfs als u zich goed voelt, tenzij uw arts besluit de behandeling te stoppen.
* Neem bij eventuele vragen over de behandeling met Zoladex contact op met uw arts of apotheker.

WAT ZIJN MOGELIJKE BIJWERKINGEN VAN ZOLADEX?
Zoals met alle geneesmiddelen kunnen soms bijwerkingen optreden. Tijdens de behandeling van mannen met Zoladex kunnen dit onder meer zijn: opvliegingen, zweten, verminderd libido, impotentie, vermindering van de botdichtheid (osteoporose), een pijnlijk of gespannen gevoel in de borst, borstvorming, verandering in bloeddruk en tintelende vingers of tenen. Huiduitslag en pijn in de gewrichten is of en toe waargenomen. Allergische reacties komen sporadisch voor. Op de injectieplaats kan soms een beperkte bloeduitstorting ontstaan. Tijdens de eerste week kunnen klachten en symptomen kortdurend verergeren. Dit gaat gewoonlijk gepaard met een toename van pijn in de botten. In enkele gevallen is verstopping van de urinewegen bij de man alsmede een veranderd gevoel in de benen waargenomen. Zeer zelden kunnen ernstige hoofdpijn, ziek zijn, gezichtsverlies en bewusteloosheid optreden bij patienten die een tumor in de hypofyse hebben.

Wees niet ongerust door deze opsomming van mogelijke bijwerkingen. Het is goed mogelijk dat u geen van deze bijwerkingen ondervindt.

Het is belangrijk dat u uw arts of apotheker informeert indien u vermoedt dat u last heeft van een of meerdere van deze of andere, niet in deze bijsluiter vermelde, bijwerkingen of bij andere problemen met uw medicijnen.

HOE MOET U ZOLADEX BEWAREN?
* Bewaren beneden 25°C in de originele verpakking. Maak de envelop niet open.
* Indien uw arts besluit uw behandeling te staken, draag dan zorg voor een juiste afvalverwerking van het overgebleven geneesmiddel. U kunt deze bijvoorbeeld inleveren bij uw apotheek.
* Het geneesmiddel niet gebruiken na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze wordt op de verpakking vermeld achter de letters `exp'. Draag ook dan zorg voor een juiste afvalverwerking en lever uw injectiespuit bijvoorbeeld bij uw apotheek in.
• Bewaar Zoladex op een veilige plaats buiten het zicht en buiten het bereik van kinderen. Uw medicijnen kunnen schadelijk voor hen zijn.

DATUM VAN LAATSTE HERZIENING VAN DEZE TEKST Mei 2003