BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Zomacton 4 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor injectie
somatropine

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.
- Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:
1. Wat is Zomacton 4 mg en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Zomacton 4 mg gebruikt
3. Hoe wordt Zomacton 4 mg gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
S. Hoe bewaart u Zomacton 4 mg
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS ZOMACTON 4 MG EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Zomacton 4 mg bevat het werkzame bestanddeel somatropine, ook bekend als groeihormoon. Groeihormoon wordt van nature in het lichaam geproduceerd. Het speelt een belangrijke rol bij de groei. ZOMACTON bevat somatropine dat is vervaardigd in een farmaceutische fabriek.

Zomacton 4 mg wordt gebruikt voor de langdurige behandeling van:
- groeiproblemen als gevolg van een tekort aan groeihormoon bij kinderen;
- groeiproblemen als gevolg van het syndroom van Turner (een genetische aandoening die bij meisjes voorkomt).

2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U ZOMACTON 4 MG GEBRUIKT
Gebruik Zomacton 4 mg niet:

- bij kinderen met gesloten groeischrijven (dit houdt in dat de groei van de botten voltooid is)
- als er sprake is van verergering van een beschadiging in de hersenen
- als u voor een tumor wordt behandeld of actieve tumor(en) heeft;
- als u allergisch (overgevoelig) bent voor somatropine of voor één van de andere bestanddelen van Zomacton 4 mg
- Bij premature (meer dan 8 weken te vroeg geboren) babies of pasgeborenen aangezien het oplosmiddel benzylalcohol als hulpstof bevat
- als u ernstig ziek bent als gevolg van complicaties na een openhart- of buikoperatie, meervoudige verwondingen als gevolg van een ongeval of acuut falen van de ademhaling.

Wees extra voorzichtig met Zomacton 4 mg:
- Zomacton bevat als hulpstof benzylalcohol. Dit kan toxische en allergische reacties veroorzaken bij kleine kinderen tot 3 jaar oud. Het mag niet worden gegeven aan premature babies en pasgeborenen.
- Behandeling met Zomacton mag alleen worden toegepast onder toezicht van een bevoegd arts die ervaring heeft met de behandeling van patiënten met groeistoornissen.
- Als in uw familie diabetes (suikerziekte) voorkomt, moeten mogelijk regelmatig uw bloedsuikerspiegels door uw arts worden gecontroleerd. Als u diabetes heeft, moet uw bloedsuikerspiegel streng worden gecontroleerd en moet mogelijk uw dosis worden aangepast om uw diabetes onder controle te houden. Uw arts zal u zeggen of dit nodig is.
- Als uw groeihormoontekort wordt veroorzaakt door een probleem in uw hersenen (intracraniële laesie), wordt zorgvuldig gecontroleerd of dit probleem verergert of opnieuw optreedt. Als dit wordt bevestigd, zegt uw arts tegen u of u met de behandeling met Zomacton moet stoppen.
- Als u een ernstige ziekte, zoals kanker, heeft gehad, kunnen opnieuw signalen of symptomen daarvan optreden. Als dat het geval is moet u contact opnemen met uw arts.
- Raadpleeg uw arts of eerste hulp dienst als tijdens de behandeling met Zomacton verschijnselen optreden als:
- terugkerende of ernstige hoofdpijn
- problemen met zien
- misselijkheid en/of braken.
- Behandeling met Zomacton kan leiden tot lage spiegels van het schildklierhormoon die mogelijk ook moeten worden behandeld. Om hierop te controleren voert uw arts normaal gesproken onderzoeken uit om zeker te weten dat uw schildklier goed werkt..
- Zeer zelden zijn er gevallen van leukemie gemeld maar het blijkt niet vaker voor te komen dan bij kinderen die niet met groeihormoon worden behandeld.
- Als u begint met mank lopen of pijnklachten krijgt aan heup of knie, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts.
- Als u lijdt aan complicaties na een operatie, trauma of acuut falen van de ademhaling.
- Als u moet worden geopereerd, ernstig gewond bent geraakt bij een ongeval of ernstig ziek wordt, kan uw arts uw behandeling opnieuw beoordelen
Gebruik met andere geneesmiddelen
Als u wordt behandeld met glucocorticosteroïden moet uw dosis worden aangepast aangezien glucocorticosteroïden het groeibevorderend effect van somatropine kan remmen. Als u wordt behandeld met steroïden in verband met onvoldoende productie van ACTH (adrenocorticotroop hormoon) vertel dit dan aan uw arts.
Androgenen, oestrogenen of anabole steroïden kunnen de volgroeiing van het bot versnellen en daardoor de uiteindelijke lengtewinst verminderen.
Bij patiënten met suikerziekte kan het noodzakelijk zijn de insuline-dosis aan te passen aangezien somatropine insulineresistentie kan veroorzaken.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Er is geen ervaring met het gebruik van Zomacton bij zwangere patiënten. Zomacton dient niet te worden toegediend tijdens zwangerschap. Het is onbekend of Zomacton overgaat in moedermelk. Zomacton dient niet te worden toegediend tijdens de periode waarin borstvoeding gegeven wordt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Zomacton heeft geen invloed op de rijvaardigheid of op het vermogen om machines te bedienen.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Zomacton

Zomacton bevat als hulpstof benzylalcohol. Dit kan toxische en allergische reacties veroorzaken bij kleine kinderen tot 3 jaar oud. Het mag niet worden gegeven aan premature babies en pasgeborenen. De oplossing bevat 9 mg/ml benzylalcohol..3. HOE WORDT ZOMACTON 4 MG GEBRUIKT

Dosering en wijze van gebruik

Volg bij het gebruik van Zomacton nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Uw arts of verpleegkundige helpt u bepalen hoe u Zomacton het beste kunt toedienen. Ook informeren ze u over wat voor u de juiste dosis is. De dosis wordt door middel van een subcutane injectie (een injectie onder de huid) met een injectiespuit toegediend of met een hulpmiddel zonder naald, ZomaJet 2 Vision.

Dosering:

Groeihormoontekort bij kinderen:
Uw arts berekent de juiste dosis voor u op basis van uw lichaamsgewicht. In het algemeen wordt een dosis van 0,17 - 0,23 mg per kg lichaamsgewicht per week aanbevolen. Deze wekelijkse hoeveelheid kan over zes of zeven doses worden verdeeld; dit betekent dat een dagelijkse dosis van 0,02 - 0,03 mg per kg lichaamsgewicht wordt toegediend. De maximaal aanbevolen wekelijkse dosering is 0,27 mg per kg lichaamsgewicht; dit betekent dat dagelijks injecties van maximaal ca. 0,04 mg per kg lichaamsgewicht worden toegediend.

Syndroom van Turner (alleen bij meisjes):
Uw arts berekent de juiste dosis voor u op basis van uw lichaamsgewicht. In het algemeen wordt een dosis van 0,33 mg per kg lichaamsgewicht per week aanbevolen. Deze wekelijkse hoeveelheid kan over zes of zeven doses worden verdeeld; dit betekent dat een dagelijkse dosis van 0,05 mg per kg lichaamsgewicht wordt toegediend.

Methode van oplossen
U kunt 2 concentraties bereiden afhankelijk van de hoeveelheid oplosmiddel dat u gebruikt. Uw arts heeft u verteld welke concentratie u moet gebruiken.
• Om een concentratie van 3,3 mg/ml te maken: gebruik 1,3 ml oplosmiddel. Dit is geschikt voor toediening met behulp van een gewone spuit of de ZomaJet 2 Vision (naaldloos toedieningssyteem),
• Om een concentratie van 1,3 mg/ml te maken: gebruik 3,2 ml oplosmiddel. Dit is geschikt voor toediening met behulp van een gewone spuit.

Gebruik voor het bereiden van de oplossing alleen het bijgeleverde oplosmiddel.

1a. Druk de naald op de gemarkeerde spuit.
b. Verwijder de plastic kap van de flacon.

2. Breek de top van de ampul met oplosmiddel af. Verwijder de plastic beschermhuls van de naald. Overtuig uzelf ervan dat de zuiger van de spuit volledig is ingedrukt voordat u de naald in de ampul brengt. Zuig langzaam de benodigde hoeveelheid oplosmiddel op in de spuit. Er kunnen twee sterktes worden gemaakt afhankelijk van de hoeveelheid oplosmiddel die u gebruikt. Uw arts heeft u verteld welke concentratie u moet maken
• Om een concentratie van 3,3 mg/ml te maken: gebruik 1,3 ml oplosmiddel. Dit is geschikt voor toediening met behulp van een gewone spuit of de ZomaJet 2 Vision,
• Om een concentratie van 1,3 mg/ml te maken: gebruik 3,2 ml oplosmiddel. Dit is geschikt voor toediening met behulp van een gewone spuit.

3. Het oplosmiddel via de zijkant van de flacon op het poeder laten lopen om schuimvorming te voorkomen.

4. De flacon daarna langzaam ronddraaien totdat een heldere, kleurloze oplossing is verkregen. Vermijd schudden of wild mengen. Als de oplossing troebel blijft of deeltjes bevat dan moet de flacon met inhoud weggegooid worden. Wanneer de oplossing na koeling troebel is dan moet er even gewacht worden tot de oplossing op kamertemperatuur is gekomen. Als de oplossing troebel blijft dan moet de flacon met inhoud worden weggegooid.
De heldere, kleurloze oplossing moet met behulp van een gewone spuit of de ZomaJet 2 Vision subcutaan (onder de huid) geïnjecteerd worden zoals is uitgelegd in het ziekenhuis.

Wat u moet doen als u meer Zomacton 4 mg heeft gebruikt dan u zou mogen:

Een overdosis kan een lage bloedsuikerspiegel (hypoglykemie) veroorzaken, gevolgd door een hoge bloedsuikerspiegel (hyperglykemie).
Als sprake is van een overdosering, neem dan onmiddellijk contact op met de arts of het dichtstbijzijnde ziekenhuis. De effecten van herhaalde overdosering zijn onbekend.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Zomacton te gebruiken

Als u een dosis heeft overgeslagen, hoeft u zich geen zorgen te maken. Ga door zoals gebruikelijk en dien de volgende dosis op uw gebruikelijk tijdstip toe.
Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
U kunt last krijgen van een lage bloedsuikerspiegel. Hoewel de effectiviteit van de behandeling op lange termijn niet zal worden beïnvloed, moet u uw arts raadplegen als u een dosis heeft overgeslagen.

Als u stopt met het gebruik van Zomacton

Overleg altijd eerst met uw arts als u met het gebruik van Zomacton wilt stoppen.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Zomacton 4 mg bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Het injecteren van groeihormoon onder de huid kan leiden tot een toe- of afname van de hoeveelheid vet op de toedieningsplaats. Daarom wordt aanbevolen de toedieningsplaats vaak af te wisselen. In zeldzame gevallen krijgen patiënten last van pijn en een jeukende huiduitslag op de injectieplaats.

Vaak gemelde bijwerkingen, bij 1 tot 10 patiënten van de 100 behandelde patiënten:
• huidreacties op de injectieplaats;
• de vorming van antilichamen (een afweerreactie tegen het groeihormoon, die bij bloedonderzoek aan het licht kan komen).

Soms gemelde bijwerkingen, bij 1 tot 10 patiënten van de 1000 behandelde patiënten:
• stijfheid in armen en benen, gewrichtspijn, spierpijn
• zwelling als gevolg van vochtophoping, in het bijzonder in handen en voeten
• gevoelloosheid van of tintelingen in de huid

Zelden gemelde bijwerkingen, bij 1 tot 10 patiënten op iedere 10.000 behandelde patiënten:
• diabetes mellitus type 2
• vochtophoping rond de hersenen (intracraniële hypertensie)

Zeer zelden meldingen bijwerkingen, bij minder dan 1 patiënt op de 10.000 behandelde patiënten:
• leukemie (maar dit lijkt niet vaker voor te komen dan bij kinderen in de algehele populatie)

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U ZOMACTON 4 MG

Gebruik Zomacton 4 mg niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na “niet te gebruiken na” of “exp”. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Bewaren bij 2-8°C (in de koelkast). Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen licht. Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Eenmaal opgelost kan Zomacton 4 mg 14 dagen bewaard worden. De oplossing dient koel en in het donker bewaard te blijven. Bewaar de injectieflacons rechtopstaand.
Als het poeder is opgelost in het bijgeleverde oplosmiddel moet de flacon rechtop in de koelkast (2- 8°C) worden bewaard. Na het aanmaken moet de ontstane oplossing binnen 14 dagen worden gebruikt. Als er na deze periode nog oplossing over is dan moet dit worden weggegooid.
Als na koeling de oplossing troebel is moet er even gewacht worden tot de oplossing op kamertemperatuur is gekomen. Als de oplossing troebel blijft of wanneer er verkleuring is opgetreden moet de flacon met oplossing worden weggegooid.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Zomacton 4 mg

Iedere flacon met poeder bevat het werkzame bestanddeel somatropine 4 mg (1,3 mg/ml of 3,3 mg/ml na oplossing)

De andere bestanddelen zijn:
Poeder: mannitol.
Oplosmiddel: natriumchloride, benzyl alcohol 9 mg/ml en water voor injectie ...
Zomacton bevat minder dan 1 mmol natriumchloride (23 mg) per dosis en daarom is het nagenoeg “natriumvrij”.

Hoe ziet Zomacton 4 mg er uit en de inhoud van de verpakking

Het geneesmiddel bestaat uit een poeder en een oplosmiddel voor injectie. Het poeder zit in een injectieflacon en het oplosmiddel in een ampul. Het poeder is wit tot gebroken wit van kleur. Als het wordt opgelost in het meegeleverde oplosmiddel is de ontstane oplossing helder en kleurloos.
Zomacton wordt geleverd in verpakkingen inclusief naalden (om de oplossing aan te maken), spuiten en adapters voor gebruik met een naaldloos systeem (dit laatste is niet bijgeleverd). Het is verkrijgbaar in verpakkingen van 1 en 5 stuks.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder:
Ferring B.V.
Postbus 184
2130 AD Hoofddorp
Tel. 023-5680300

Fabrikant:
Ferring GmbH
Wittland 11, D-24109 Kiel Duitsland

Zomacton 4 mg is in het register ingeschreven onder RVG 14593.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in september 2008.