ZOAMX
crème 50 mg/g, in tube a 10 gram

PATIENTEN INFORMATIE
Wij raden u aan deze patiënten informatie te lezen voordat u Zovirax crème gaat gebruiken. Als u daarna nog vragen heeft, kunt u uw arts, apotheker of GlaxoSmithKline B.V. raadplegen. Het is altijd handig de verpakking te bewaren, want hierop staat het chargenummer waaraan de fabrikant het product kan herkennen. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven, geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn ais waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.

WAT IS ZOVIRAX CRÈME ?
Zovirax crème is wit. De crème bevat per gram 50 mg (milligram) van het werkzame bestanddeel, aciclovir.
Zovirax crème bevat tevens de volgende hulpstoffen: poloxameer, cetostearylalcohol, natriumlaurylsulfaat, vaseline, vloeibare paraffin, propyleenglycol en gezuiverd water.
Zovirax is in een tube met 10 g crème uitsluitend op recept verkrijgbaar. Het werkzame bestanddeel van Zovirax crème is aciclovir. Dit is een antiviraal middel (antiviraal betekent "tegen virussen") en het gaat de vermenigvuldiging van herpesvirussen in de huid tegen.

In Nederland wordt Zovirax op de markt gebracht door:
GlaxoSmithKline B.V.,
Huis ter Heideweg 62,
3705 LZ Zeist, tel. 030-6938100.

Zovirax crème 50 mg/g, is in het register ingeschreven onder RVG 10514.

WANNEER SCHRIJFT UW ARTS ZOVIRAX VOOR?
Zovirax crème is bestemd voor de behandeling van herpes simplex infecties van de huid met name koortsblaasjes op de lippen (koortslip of herpes labialis).
Wanner u merkt dat delen van de lippen pijnlijk worden of juist gevoelloos zijn, gloeien of jeuken, zijn dit voortekenen van het optreden van koortsblaasjes. Breng zo spoedig mogelijk op deze plaatsen Zovirax crème aan volgens voorschrift. Het toepassen van Zovirax crème is zinvol zolang zich nog nieuwe blaasjes vormen. Als de blaasjes zijn ingedroogd of er hebben zich korstjes gevormd, dan heeft behandeling met Zovirax crème geen min meer omdat het virus zich in deze face van de infectie al heeft teruggetrokken in de zenuwbanen; het virus vermenigvuldigt zich niet meer.
Bij het juist en tijdig toepassen zal de uitbreiding van de infectie tot staan gebracht worden.
Zovirax crème is ook bestemd voor de behandeling van herpes genitalia een aandoening waarbij de geslachtsdelen met het Herpes simplex virus zijn geinfecteerd.
Bij een succesvolle behandeling wordt de genezingstijd en de duur van de verschijnselen (symptomen) verkort. Tevens wordt de tijd dat virusdeeltjes worden uitgescheiden, verkort.

WANNEER MAG U ZOVIRAX CRÈME NIET GEBRUIKEN?
Zovirax crème mag niet worden gebruikt als gebleken is dat u overgevoelig bent voor het werkzame bestanddeel, aciclovir, valaciclovir, propyleenglycol of voor een van de overige bestanddelen van de crème.

ZOVIRAX EN ZWANGERSCHAP OF BORSTVOEDING
Er zijn geen schadelijke effecten te verwachten van Zovirax. Indien Zovirax crème wordt gebruikt, dient bij zwangerschap overleg met de arts te worden gepleegd.
Indien u borstvoeding geeft, mag u Zovirax crème slechts gebruiken na overleg met de arts. Het is niet bekend of het werkzame bestanddeel in moedermelk voorkomt na toepassing van de crème. Voorzichtigheid is geboden bij het geven van borst voeding tijdens een koortslipaanval in verband met het risico van besmetting van de baby. Omdat het afweermechanisme van baby’s nog niet volledig is ontwikkeld, kunnen herpesinfecties bij hen meer heftig verlopen. Voorzorgsmaatregelen zoals vooraf de handen wassen en het dragen van een mondmasker tijdens het voeden, zijn hierbij van belang. Bij koortslip van de partner of familieleden gelden dezelfde regels voor de verzorging van het kind.

WANNEER MOET U EXTRA OPLETFEN?
Zovirax crème is met bestemd voor toepassing op de slijmvliezen, zoals in de mond, het oog of de vagina, aangezien irritatie zou kunnen voorkomen. AbusievelijkE toediening in het oog cliënt te worden voorkomen.
Het herpesvirus wordt via lichamelijk contact verspreid. Tijdens een aanval zijn de blaasjes gevuld met vocht waarin het herpesvirus zich bevindt. Het is daarom beter het aanraken van de blaasjes zoveel mogelijk te vermijden en de handen te wassen indien de blaasjes zijn aangeraakt. In verband met de mogelijkheid van besmetting van andere delen van het eigen lichaam (bijv. ogen of vingers) of van de partner is het aan te raden of te zien van intiem contact tijdens een aanval (d.w.z. als er blaasjes aanwezig zijn of zich aankondigen) en het aanraken van de blaasjes zoveel mogelijk te vermijden. Bij personen met een ernstig verminderde werking van hun afweersysteem kan de arts de voorkeur geven aan behandeling met Zovirax tabletten. Het wordt aanbevolen dat deze patiënten hun arts raadplegen voor de behandeling van iedere infectie.

Het is niet te verwachten dat dit geneesmiddel de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te bedienen zal beïnvloeden

RUNT U ZOVIRAX CRÈME SAMEN MET ANDERE GENEESMIDDELEN GEBRUIKEN?
Er zijn geen wisselwerkingen met andere geneesmiddelen bekend.

HOEVEEL ZOVIRAX CRÈME MOET U GEBRUIKEN EN WANNEER?
Uw arts heeft u verteld hoeveel Zovirax crème u moet aanbrengen en hoe vaak per dag. Raadpleeg de op het etiket vermelde, voor u bestemde, aanwijzingen.

De gebruikelijke dosering is als volgt:
Zovirax crème dient vijfmaal per dag, met tussenpozen van ongeveer vier uur, te worden aangebracht op de aangedane huiddelen. Dat zijn die delen waar de infectie actief is, dus waar blaasjes gaan ontstaan of reeds zijn verschenen. Bij een koortslip moet de crème ook op de lippen aangebracht worden. 's Nachts hoeft geen crème te worden aangebracht.
De behandeling dient minimaal 5 dagen achtereen te worden voortgezet. Mocht de genezing niet volledig zijn, dan kan de behandeling nog eens 5 dagen worden voortgezet.
Voor een optimaal resultaat dient Zovirax crème in een zo vroeg mogelijk stadium van de aandoening te worden aangebracht.
Een terugkerende infectie wordt vaak voorafgegaan door een korte periode waarin de aangedane plaatsen pijnlijk of verdoofd zijn en gloeien of jeuken. Vrijwel iedereen die regelmatig last heeft van koortsblaasjes of herpes genitalis herkent deze tekenen en kan daardoor de aanval voelen aankomen. De behandeling dient bij voorkeur reeds in dit stadium te beginnen of anders direct na het verschijnen van de eerste blaasjes.

WELKE BIJWERRINGEN ZIJN ER BEKEND?
Soms (< 0,1%) kan na het aanbrengen van Zovirax crème tijdelijk een branderig of stekend gevoel optreden. Ook is soms een licht uitdrogen of schilferen van de huid of jeuk waargenomen. Een enkele keer (>0,1%, <1%) kan overgevoeligheid in de vorm van huiduitslag voorkomen.
Zeer zelden (<0,01%) zijn overgevoeligheidsreacties gemeld, waaronder angio-oedeem. Dit is plotselinge jeukende vochtophoping in de huid en
slijmvliezen, die eventueel gepaard gaat met ademhalingsmoeilijkheden of huiduitslag. Indien deze laatste symptomen zich voordoen, staak dan het gebruik van Zovirax Crème en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

In het geval dat er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

HOE KUNT U ZOVIRAX HET BEST BEWAREN?
Zovirax crème niet boven 25° C bewaren (niet in de koelkast).
Op de verpakking is de uiterste gebruiksdatum (maand en jaar) vermeld na de woorden "Niet te gebruiken na" en op de tube na "EXP". Gebruik de Zovirax crème na die datum niet meer, maar breng het in de verpakking terug naar uw apotheek.
Bewaar geneesmiddelen altijd zo, dat kinderen er niet bij kunnen.

WAT IS ER AAN DE HAND EN HOE WERKT ZOVIRAX?
Zovirax is een antiviraal middel (antiviraal betekent 'tegen virussen). Het werkt specifiek tegen herpesvirussen die zijn onder te verdelen in verschillende soorten.
1. Herpes simplex, dat een ontsteking van de geslachtsdelen (herpes genitalis) en een koortslip (herpes labialis) veroorzaakt.
2. Varicella zoster, dat bij kinderen waterpokken veroorzaakt en op latere leeftijd gordelroos.
3. Cytomegalovirus, dat na orgaantransplantatie cytomegaloziekte kan veroorzaken.

Zovirax gaat de vermenigvuldiging van deze virussen tegen. Het werkt alleen in die cellen van het lichaam die met het virus zijn besmet. In de besmette cel wordt het ontstaan van nieuwe virusdeeltjes geremd. In de niet besmette, gezonde cellen heeft Zovirax geen werking.
Om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken, is het belangrijk dat u zo snel mogelijk na het optreden van de symptomen met de behandeling begint en de kuur afmaakt!

WAT IS HERPES GENITALIS?
Herpes genitalis wordt veroorzaakt door een virus, het Herpes simplex virus.
In het algemeen wordt de aandoening gekenmerkt door een branderig en pijnlijk gevoel en blaasjes die kunnen overgaan in zweertjes. Het kan zijn dat de lymfeklieren opgezet zijn. Bij de vrouw komen blaasjes en zweertjes meestal voor op de schaamlippen, de vagina, de baarmoederhals en de anus. Bij mannen komen de blaasjes en zweertjes meestal voor op de penis en de anus.
Besmetting

Herpes genitalis wordt voornamelijk overgebracht door geslachtsgemeenschap tijdens een aanval, d.w.z. als bij een van de partners klachten zoals hierboven beschreven zijn, aanwezig zijn.
Besmetting kan echter ook plaatsvinden als er geen duidelijke symptomen zijn.
Herpes genitalia kan tevens worden veroorzaakt door het virus dat koortslip veroorzaakt (ook een Herpes simplex virus). Besmetting vindt dan meestal plaats door orale sex.
De incubatietijd, dat is de tijd tussen besmetting en het optreden van de eerste ziekteverschijnselen, loopt uiteen van 2 tot 12 dagen.

Ziekteverloop
De eerste aanval (primaire infectie) verloopt meestal het hevigst. Zonder behandeling treedt na 2 tot 3 weken spontane genezing op. De verschijnselen kunnen echter terugkeren. Het virus trekt zich namelijk terug in een bepaalde zenuwknoop (ganglion) waar het in een rustfase verkeert. Onder invloed van bepaalde omstandigheden die de weerstand verminderen, bijv. menstruatie, vermoeidheid, stress, kunnen er weer nieuwe aanvallen ontstaan. Tijdens zo'n terugkerende aanval (recidief) zijn de klachten vaak minder dan tijdens de eerste aanval.

Complicaties
Als een zwangere vrouw lijdt aan herpes genitalis bestaat er een kans dat de baby tijdens de geboorte besmet wordt vanuit de herpesblaasjes in de vagina. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de baby. Zwangere vrouwen die lijden aan herpes genitalis kunnen vlak voor de bevalling op herpes worden onderzocht. In enkele gevallen kan het noodzakelijk zijn het kind geboren te laten worden door middel van een keizersnede.

Voorzorgen
Ondanks dat het virus in het lichaam aanwezig blijft, krijgt niet iedereen na de eerste besmetting een herhaling van de infectie.
Stop seksuele activiteiten zodra de eerste klachten voordoen, die meestal voorafgaan aan de blaasjesvorming. Hiermee kan men de kans op een besmetting verkleinen. Ook het gebruik van een condoom kan de kans op besmetting kleiner maken. De klachten zijn voor iedereen verschillend maar de meesten zullen deze herkennen. De klachten kunnen zijn jeuk, pijn, irritatie en dergelijke.
Informatie
Informatie kunt u krijgen bij alle diensten geslachtsziekten bestrijding. Deze diensten zijn meestal verbonden aan een GGD. Men kan deze diensten vinden onder de G van geslachtsziekten in het telefoonboek van de dichtstbijzijnde grotere stad of in de Gouden Gids.
Stichting soa-bestrijding (anonieme informatie over herpes genitalis)
030-2343700 of soa-infolijn 0900 - 910 910 6 (40 ct/min, 24 uur per dag)
www.soa.nl

Internationale organisatie voor herpes genitalia patienten "International Herpes Alliance, IHA" www.herpesalliance.org

WAT IS EEN KOORTSLIP (HERPES LABIALIS)?
De meeste mensen zijn als kind besmet met herpes simplex. De eerste aanval (primaire infectie) verloopt vaak onopvallend. Daarna verblijft het virus in het lichaam in een zogenaamde rustfase.
Het herpes simplex virus kan het lichaam binnendringen via de slijmvliezen, bijv. de lippen, en kleine verwondingen. De koortsblaasjes bevatten een vocht dat het virus kan overbrengen, bijv. door kussen, maar ook via de handen. Zo kan de patiënt ook de eigen ogen infecteren.
Kenmerkend voor een herpesinfectie is, dat het virus zich na genezing van de koortslip terugtrekt in de bijbehorende zenuwknoop (ganglion). Hier verkeert het in een rustfase (latente fase). Door bepaalde invloeden van buitenaf kan het virus weer actief worden en opnieuw een aanval veroorzaken. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door spanning, koorts, menstruatie of blootstelling aan zonlicht. Dat er opnieuw blaasjes zullen ontstaan merkt de patiënt meestal aan een warm, gloeiend gevoel, pijn of juist een verdoofd gevoel en/of jeuk in het huidgebied. Bijna iedereen die weleens koortsblaasjes heeft gehad kent deze verschijnselen. De blaasjes ontstaan met een scherpe pijn en een gevoelige zwelling. Er treedt uitslag (erytheem) op en 12 tot 24 uur later gaan de kleine rode vlekjes over in blaasjes. De vloeistof in de blaasjes is aanvankelijk helder en wordt dan troebel of etterig. Dit is een gunstig teken, omdat het aantoont dat het lichaam bezig is de infectie te bestrijden. Na een of twee dagen beginnen de blaasjes in te drogen en vormen zich korsten, waarna het geheel in ongeveer twaalf dagen geneest. Bij een aanval vindt de meeste beschadiging van de huid plaats gedurende de eerste 3 a 4 dagen van de infectie, dus al voordat de blaasjes ontstaan. Daarom is het van het grootste belang dat de behandeling zo vroeg mogelijk wordt ingezet om de vermenigvuldiging van virussen van begin of aan tegen te gaan. Hoe minder beschadiging er optreedt, des te korter is de natuurlijke hersteltijd van de huid. Komen in de mond koortsblaasjes voor, dan wordt behandeling met Zovirax tabletten aanbevolen.

WAT KUNT U ER ZELF AAN DOEN ?
Vermijd infectie van andere lichaamsdelen door na contact met koortsblaasjes direct de handen te wassen en met de ogen of de geslachtsorganen aan te raken. Moeders met baby’s moeten er extra op bedacht zijn steeds de handen te wassen alvorens het kind aan te raken.

Vermijd lichamelijk contact met besmettelijk vocht van koortsblaasjes door een persoon met koortslip met te kussen.
Wanneer u eenmaal een koortslip hebt gehad blijft het herpes simplex virus in de zenuwknoop aanwezig.

Copyright GlaxoSmithI{line B.V., juni 2003