Zumenon

Wat is de samenstelling van Zumenon ® ?

Een tablet bevat 2 mg estradiol.
De volgende hulpstoffen zijn verwerkt: lactose, maïszetmeel, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, colloïdaal silicium-dioxide, polyethyleenglycol en de kleurstoffen E104 (chinolinegeel), E110 (oranje-geelS), E124 (cochenillerood) en E171 (titaan-dioxide).

Hoe is de verpakking uitgevoerd?

Zumenon ® is verkrijgbaar in een kalenderverpakking met 28 tabletten. De tabletten zijn oranje (opdruk 379).

Tot welke groep geneesmiddelen hoort Zumenon®?

Zumenon ® hoort tot de geslachtshormonen (oestro-geen).

Hoe werkt Zumenon ® ?

Tijdens de geslachtsrijpe periode van de vrouw worden in de eierstokken geslachtshormonen (oestrogeen en progesteron) geproduceerd, die het verloop van de maandelijkse cyclus regelen en de lichamelijke en geestelijke gesteldheid beïnvloeden. Wanneer de werking van de eierstokken ophoudt, tussen het 45ste en 50ste levensjaar, wordt de vermindering in de oestrogeenproduktie merkbaar. De eerste verschijnselen van de overgang (menopauze) kunnen optreden, zoals: onregelmatige cyclus, opvliegers, hevig transpireren, slapeloosheid, prikkelbaarheid, depressieve stemmingen, enz. Ook kunnen verschijnselen optreden, zoals: moeilijkheden bij het ophouden van urine, droge vagina en gewrichtspijn. Met Zumenon ® kan het tekort aan vrouwelijk geslachtshormoon (oestrogeen) worden aangevuld, zodat bovengenoemde klachten verminderen of worden tegengegaan.

Wie is registratiehouder van Zumenon ® ?

Solvay Pharmaceuticals B.V.
C.J. van Houtenlaan 36
1381 CP Weesp

Voor informatie kunt u zich wenden tot:

Solvay Pharma B.V.
Postbus 501
1380 AM Weesp
tel. (0294) 46 59 09

Zumenon ® staat in het register ingeschreven onder
RVG 15462

Waarvoor wordt Zumenon ® gebruikt?

Zumenon ® wordt gebruikt bij klachten die worden veroorzaakt door een tekort aan het vrouwelijk geslachtshormoon oestrogeen (zie onder Hoe werkt Zumenon ® ?). Deze klachten kunnen voorkomen bij vrouwen in en na de overgang of bij vrouwen bij wie beide eierstokken zijn verwijderd.

Wanneer mag ik Zumenon ® niet gebruiken?

U mag Zumenon ® niet gebruiken bij:
* gezwellen die gevoelig zijn voor hormonen, zoals borst- en baarmoederkanker;
* leverfunctiestoornissen, in het bijzonder met geelzucht tijdens de zwangerschap;
* aderontsteking, verstopping van de aderen (thrombose) of als u thrombose heeft gehad of er een erfelijke aanleg voor heeft;
* een beroerte of als u een beroerte heeft gehad;
* vochtophoping (oedeem).

Wanneer moet ik voorzichtig zijn met Zumenon ® ?

Voorzichtigheid is geboden als u lijdt aan:
* vallende ziekte (epilepsie);
* migraine;
* suikerziekte;
* verhoogde schildklierwerking;
* astma;
* hartafwijkingen.
Wanneer bij u de baarmoeder niet is verwijderd, moet u de behandeling over het algemeen combineren met een geneesmiddel dat het geslachtshormoon progestageen bevat. Progestageen zorgt ervoor dat de binnenste laag van het baarmoederslijmvlies wordt afgestoten, waardoor meestal een bloeding optreedt. Deze behandeling voorkomt onregelmatig bloedverlies. Zumenon ® kan niet worden gebruikt om zwanger-schap te voorkomen.

Kan ik Zumenon ® gebruiken bij zwangerschap of bij het geven van borstvoeding?

Gebruik Zumenon ® niet tijdens de zwangerschap of bij het geven van borstvoeding.

Kan ik Zumenon ® gebruiken als ik deelneem aan het verkeer of machines bedien?

Zumenon ® heeft, voor zover bekend, geen invloed op het rijgedrag of op het bedienen van machines.

Kan ik Zumenon ® gebruiken samen met andere geneesmiddelen?

Er zijn geneesmiddelen, die de werking van Zumenon ® kunnen verminderen, zoals bepaalde middelen tegen epilepsie respectievelijk tuberculose. Als u al geneesmiddelen gebruikt is het verstandig uw arts of apotheker hiervan op de hoogte te stellen.

Hoe moet ik Zumenon ® gebruiken?

U kunt op elke willekeurige dag met de behandeling beginnen. Als u nog menstrueert, is het raadzaam de behandeling op de eerste dag van de menstruatie te beginnen. U kunt de tabletten met water of een andere vloeistof innemen. Aan vrouwen, bij wie de baarmoeder niet is verwijderd, zal de arts meestal nog tabletten voorschrijven, die het hormoon progestageen bevatten. Deze tabletten moeten iedere maand gedurende minimaal 10 dagen worden gebruikt tezamen met Zumenon ® .


Hoeveel Zumenon ® moet ik gebruiken?

U gebruikt 1 tablet per dag. Er zijn geen tabletvrije dagen.

Wat moet ik doen als ik teveel Zumenon ® heb gebruikt?

Wanneer u per ongeluk teveel tabletten Zumenon ® heeft ingenomen, leidt dit in het algemeen niet tot ziekteverschijnselen. Neem altijd contact op met uw arts om te horen of een behandeling nodig is als teveel Zumenon ® is ingenomen. Neem altijd de verpakking mee; de arts kan dan meteen zien om welk geneesmiddel het gaat.

Wat moet ik doen als ik een keer vergeten ben Zumenon ® te gebruiken?

Wanneer u 's avonds vergeten bent de tablet in te nemen, kunt u de volgende ochtend alsnog de tablet innemen. Op de avond van diezelfde dag moet dan nog de (voor die dag bestemde) tablet worden ingenomen.

Heeft Zumenon ® bijwerkingen?

Een geneesmiddel heeft soms ongewenste effecten: zogenaamde bijwerkingen. Tijdens de eerste maanden van de behandeling kunt u last hebben van misselijkheid en soms braken. Uw borsten kunnen gespannen of pijnlijk zijn. Deze verschijnselen verdwijnen meestal tijdens het verloop van de behandeling. In een enkel geval komt hoofdpijn voor, of geringe vochtophoping in het lichaam. Het lichaamsgewicht kan toenemen. Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in deze bijsluiter.

Hoe moet ik Zumenon ® bewaren?

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten het bereik van kinderen. Bewaar Zumenon ® bij kamertemperatuur (15-25°C) in de originele verpakking. De uiterste gebruiksdatum staat op de verpakking vermeld.

Heeft u nog meer vragen?

Raadpleeg uw arts of apotheker als u meer vragen hebt over het gebruik van dit geneesmiddel. Zij beschikken over uitgebreide medische informatie van Zumenon ®

De bijsluiter is voor het laatst herzien in:

januari 1998.