Fysiotherapie belangrijk bij COPD

Gespecialiseerde fysiotherapie is belangrijke bij het voorkomen van longaanvallen bij mensen met COPD. Fysiotherapie zorgt voor minder vaak, korter durend en minder ernstige longaanvallen.

Wereldwijd hebben ongeveer 65 miljoen mensen COPD. Bij de ziekte zijn de longen beschadigd, waardoor ademen moeilijker is. Het verloopt kenmerkt zich door longaanvallen met toename van klachten als meer hoesten en toenemende benauwdheid. De longaanvallen zorgen er op den duur voor dat iemand steeds hulpbehoevender wordt.

Uit onderzoek van het Maastricht UMC+ blijkt dat met gespecialiseerde fysiotherapie voor COPD longaanvallen voorkomen kunnen worden. Hierbij worden de lichamelijke conditie en spierkracht optimaal mogelijk getraind. In Nederland is deze trainingsvorm de basis bij longrevalidatie.
In het onderzoek is gewerkt met een behandel- en controlegroep. De behandelgroep kreeg een protocol-gestuurd fysiotherapie programma met hoog-intensieve inspanningstraining. De controlegroep kreeg geen fysiotherapie of een dusdanig laag-intensief programma dat er geen effect verwacht kon worden. In de behandelgroep kwamen veel minder vaak, korter durende en minder ernstige longaanvallen voor dan in de controlegroep. Een kanttekening is op zijn plaats: onderzoek naar het verband tussen fysiotherapie en het wel of niet ontstaan van longaanvallen is namelijk lastig. Bovendien hebben COPD-patiënten vaak ook nog andere aandoeningen die effect hebben op het functioneren.

Recente video

Loading...