App om sneller een tolk te vinden

Tolk- en Vertaalcentrum Nederland heeft een app gelanceerd voor de zorgsector. Zorgverleners kunnen hiermee sneller een tolk inschakelen voor anderstalige patiënten.

Bedoeling is dat tolken op deze manier binnen zestig seconden beschikbaar zijn. Aanleiding om de app, die gratis beschikbaar is, te ontwikkelen, was eerder Nivel-onderzoek, zegt Guido Vroman van Tolk- en Vertaalcentrum Nederland (TVcN). Daaruit bleek het belang om tolkvoorzieningen toegankelijker te maken. Volgens zorgverleners is bij 16 procent van alle anderstalige patiënten de inzet van een professionele tolk noodzakelijk, terwijl dit maar in 5 procent van de gevallen gebeurt.

Recente video

Loading...