Verbetering tbc-screening te traag

Tuberculosescreening moet landelijk worden geregeld, net zoals de landelijke bevolkingsonderzoeken naar kanker. De GGD?en die de screening naar tuberculose uitvoeren, hebben wel plannen gemaakt om de screening te verbeteren, maar de uitvoering van die plannen verloopt te langzaam.

In 2012 constateerde de Gezondheidsraad dat de screening op tuberculose niet op alle onderdelen voldeed aan de eisen van de Wet op het bevolkingsonderzoek. Op elf punten moesten verbeteringen worden doorgevoerd; bijvoorbeeld op het gebied van vrijwillige deelname aan screening en behandeling, deskundigheid van medewerkers, het röntgenprotocol en het voorkomen van dubbelscreening van asielzoekers en immigranten. De GGD?en kregen een jaar om verbeterplannen te maken.

Recente video

Loading...