Website tegen ondervoeding ouderen

Thuiswonende ouderen en personen uit hun naaste omgeving kunnen op de nieuwe website goedgevoedouderworden.nl zelf hun risico op ondervoeding testen. Daarnaast biedt de website toegankelijke informatie over zowel goede voeding als ondervoeding. De website is ontwikkeld voor en met ouderen. Het is een initiatief van de Stuurgroep Ondervoeding.

Met de leeftijd stijgt het risico op ondervoeding. In Nederland is vijftien tot dertig procent van de thuiswonende ouderen ondervoed. Op de website kunnen thuiswonende ouderen of personen uit hun naaste omgeving zelf testen of er risicofactoren zijn voor ondervoeding. Problemen zoals buikklachten, mondproblemen, verminderde eetlust en eenzaamheid komen aan de orde en er worden veel tips en adviezen gegeven. Ook staan er enkele gemakkelijke recepten op de website om ondervoeding te helpen aanpakken.

De website is gemaakt in samenwerking met de Nederlandse Vereniging van Di√ętisten (NVD), Landelijk Netwerk van Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde (LAEGO), het Voedingscentrum, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en seniorenorganisatie KBO-PCOB. De Stuurgroep ontving hiervoor subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De website maakt deel uit van het project ?Goed gevoed ouder worden?.