Driekwart Nederlanders vindt eigen gezondheid goed

Driekwart van de mensen in Nederland vindt de eigen gezondheid goed of zeer goed. Opvallend: vooral ouderen hebben gezondheidsproblemen, maar beoordelen hun eigen gezondheid over het algemeen als (zeer) goed.

Een derde van de Nederlandse volwassenen van 19 jaar of ouder zegt door gezondheidsproblemen beperkt te zijn in dagelijkse activiteiten. Daarbij geeft een derde aan één of meer langdurige aandoeningen te hebben. Bij 65-plussers is dit zelfs de helft.

De cijfers komen uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD?s).

De mensen in Zuid-Limburg en Rotterdam-Rijnmond scoren lager dan gemiddeld. Vooral in de regio's Utrecht en Kennemerland wordt de gezondheidstoestand van de deelnemers als relatief goed ervaren. In deze twee gebieden zijn er, in vergelijking tot het landelijk gemiddelde, meer mensen die de eigen gezondheid als (zeer) goed ervaren, minder mensen die langdurige aandoeningen rapporteren en minder mensen die aangeven beperkt te zijn door gezondheidsproblemen.

Recente video

Loading...