Steeds meer ouderen actief in zorg

Het aandeel 50-plussers onder verpleegkundigen in de Nederlandse gezondheidszorg stijgt sterk. Dat zegt het CBS. In 2008 telde Nederland 232.000 geregistreerde verpleegkundigen jonger dan 65 jaar. Dat was 20 procent meer dan in 1999. Ruim driekwart werkte ook in de zorg.

De groep verpleegkundigen werkzaam in de zorg veroudert echter snel. Het aandeel 50-plussers nam toe van 14 procent in 1999 tot 30 procent in 2008. In 2008 startten ruim tienduizend verpleegkundigen met een betrekking in de gezondheidszorg, terwijl een kleine negenduizend verpleegkundigen de zorg verlieten. Van deze uitstroom ging 40 procent buiten de gezondheidszorg werken en stopte 60 procent met werken. Het verschil tussen instroom en uitstroom wordt bovendien steeds kleiner. Vanwege de toenemende zorgvraag zijn juist meer verpleegkundigen nodig.

Recente video

Loading...