Rijke kids hebben vaker astma

Kinderen van welgestelde ouders hebben meer aanleg voor astma en allergieën dan kinderen van armere ouders. Dat stelt S. Dom van Universiteit Antwerpen in haar doctoraatsonderzoek. Als je op jongere leeftijd al bent blootgesteld aan infecties, zal je immuunsysteem zich aanpassen. De kans op astma en allergieën wordt dan kleiner.

Als kinderen van minder welgestelde ouders dan toch een piepende ademhaling vertonen, blijkt dat vaak te komen door blootstelling aan tabaksrook. Ook een lager geboortegewicht speelt een rol. Als ouders al aanleg voor allergieën hebben werkt borstvoeding bij hun kind eerder beschermend tegen eczeem. Antibioticagebruik tijdens de zwangerschap en via borstvoeding verhoogt weer het risico op allergie.