Nieuwe behandelmethode voor zware astma

Behandeling van ernstige astma met tiotropium leidt tot verbetering in de longfunctie. Ook is er 21 procent minder kans op een longaanval en neemt het totaal aantal bijwerkingen af. Dit blijkt uit onderzoek onder leiding van longarts H. Kerstjens van het UMC Groningen, dat werd uitgevoerd in samenwerking met 119 ziekenhuizen wereldwijd.

Een kleine groep patiënten heeft ondanks optimaal gebruik van bestaande medicatie, nog steeds veel last van altijd vernauwde luchtwegen en krijgt met regelmaat een longaanval. In totaal namen 912 mensen met ernstig astma deel aan het onderzoek. Zij ademden gedurende een jaar ofwel tiotropium ofwel een placebo in naast hun al uitgebreide astmamedicatie. De meest genoemde bijwerking van dit middel was een droge mond.

Recente video

Loading...