Overgewicht blijkt de belangrijkste oorzaak van borstkanker te zijn, in het bijzonder voor vrouwen in de overgang. Ook alcohol en roken beïnvloeden de kans op borstkanker aanzienlijk, zo blijkt uit onderzoekers van de University of Oxford.

Zij onderzochten meer dan 6.000 vrouwen en kwamen tot de conclusie dat vrouwen met overgewicht in hun bloed een hoog gehalte hormonen (zowel oestrogeen als testosteron) hadden. Vrouwen met hoge hormoonconcentraties in hun bloed krijgen over het algemeen twee tot drie keer zo vaak borstkanker.

Opvallend is dat er meer risicofactoren voor borstkanker aan te wijzen zijn. Meer dan 15 sigaretten per dag roken leidt tot hogere hormoonconcentraties, evenals meer dan twee glazen bier drinken per dag. Ook langere vrouwen lopen een groter risico op borstkanker. Hiervoor geldt dat vrouwen die langer zijn dan 1.52 meter al een verhoogde kans hebben. Voor elke tien centimeter lengte extra, neemt de kans op borstkanker met 16% toe.

Bron: British Journal of Cancer