Dankzij allerlei moderne hulpmiddelen zijn senioren steeds vaker in staat zichzelf ook op hoge leeftijd thuis zelfstandig te redden. Dat is een mooie ontwikkeling, want zelfredzaamheid draagt bij aan het mentale welzijn. Tegelijk is het ook pure noodzaak, omdat de personeelstekorten in de zorgsector nog altijd oplopen door de vergrijzing in ons land. Er liggen geleidelijk aan veel meer mensen in bed dan er naast het bed staan. Met het toepassen van kunstmatige intelligentie kunnen nog meer systemen worden ontwikkeld om senioren thuis te monitoren en op afstand te helpen.

Het dagelijkse leven

Was het een halve eeuw geleden gebruikelijk dat iemand van 75 jaar verkaste naar een bejaardentehuis, tegenwoordig woont iemand van die leeftijd nog zelfstandig en doet bij voorkeur ook alles nog zelf, eventueel ondersteund door iemand van de thuiszorg. Maar ook mensen van voorbij de 80 of zelfs in de 90 jaar, wonen veelal nog thuis. Met een goed seniorenbed, wat aanpassingen in huis op het gebied van handgrepen en drempels, is dat vaak prima te doen. Het enige punt van zorg is wel dat deze mensen vaak een wankeler evenwicht hebben en dat ze niet altijd direct worden opgemerkt wanneer er sprake is van een valpartij.

Slimme camera

Met betrekking tot dit laatste kan de slimme camera in de toekomst uitkomst bieden. Een camera die bewegingen registreert, kan in combinatie met kunstmatige intelligentie detecteren of iemand rechtop staat of op de grond ligt. Wanneer de camera registreert dat iemand zich in een onlogische houding bevindt, kan een alarmsignaal worden afgegeven aan een meldkamer, die vervolgens via een beeld- en spraakverbinding kan controleren of er iets mis is. Ook het gebruik van een alarmknop, die een bewoner altijd op het lichaam draagt, biedt vaak uitkomst.

Mobiliteit

Goed kunnen blijven meedoen in de maatschappij is het uitgangspunt in het seniorenbeleid van tegenwoordig. Daarmee voorkom je dat iemand vereenzaamt en de mentale gezondheid daardoor achteruitgaat. Door gebruik te maken van een elektrische rolstoel of soortgelijk hulpmiddel kan iemand tot op hoge leeftijd actief blijven en zich onder de mensen begeven. Ook dit levert een belangrijke bijdrage aan de zelfredzaamheid.

Regel het tijdig

In 2023 bleek uit onderzoek van ActiZ, de branchevereniging van zorgorganisaties, dat zo’n tachtig procent van de vijftigplussers in Nederland niets zegt te hebben geregeld op het gebied van hulpmiddelen of aanpassingen voor de oude dag. Tip: regel dat tijdig!